Prezentacja o bezpiecznych feriach
przygotowaną przez Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

 KLIKNIJ


 

FERIE

CZAS RADOSNEJ I BEZPIECZNEJ ZABAWY

 

Na sankach i nartach:
- Baw się tylko w bezpiecznych miejscach,
takich jak place zabaw i boiska.
- Nie zjeżdżaj na sankach z pagórków znajdujących się przy drogach, rzekach - nadjeżdżający samochód
może nie zdążyć zahamować.
- Przed zjazdem dokładnie sprawdź czy w pobliżu nie ma krzaków, kamieni i nierówności.
- Wybieraj takie miejsca, które znajdują się z dala od ulic, mostów, torów kolejowych.

 Na lodowisku:
- Nie wchodź na lód zamarzniętych jezior,
stawów, rzek i wykopów!
- Ślizgaj się na placach przeznaczonych na ślizgawki
i na lodowiskach!

 W zimie jezdnia jest śliska, dlatego:
- Zawsze przechodź przez jezdnię na przejściu dla pieszych.
- Zawsze przechodź przez jezdnię przy zielonym świetle.
- Nie przebiegaj przez jezdnię.
- Przed wejściem na jezdnię należy spojrzeć
w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo.
- Nie wolno wchodzić na jezdnię bezpośrednio zza samochodu, bądź innej przeszkody.


 źródło: http://www.lesko24.pl/aktualnosci/1/13912


 


BEZPIECZNY STOK

KODEKS NARCIARSKI
   1. Wzgląd na innych narciarzy i snowboardzistów
Każdy narciarz i snowboardzista powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa
ani szkody dla innej osoby.

2. Panowanie nad prędkością i stylem jazdy
Każdy narciarz i snowboardzista musi zjeżdżać z prędkością i stylem dopasowanymi do widoczności, własnych umiejętności, terenu, warunków śniegowych i pogodowych oraz do natężenia ruchu.

3. Wybór toru jazdy
Narciarz i snowboardzista znajdujący się powyżej na stoku musi wybrać taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzom i snowboardzistom znajdującym się przed nim.

4. Wyprzedzanie
Wyprzedzać wolno z góry, z dołu, z prawej lub z lewej strony, jednakże w bezpiecznym odstępie od innych narciarzy lub snowboardzistów.

5. Wjazd na trasę, ruszanie z miejsca i jazda do góry
Każdy narciarz i snowboardzista, który wjeżdża na trasę, zamierza ruszyć z miejsca, wykonać skręt pod górę lub jechać pod górę musi upewnić się, patrząc w górę i w dół czy może to zrobić bez zagrożenia dla innych.

6. Zatrzymanie się
Tylko w razie absolutnej konieczności wolno zatrzymywać się w wąskich lub niewidocznych z góry odcinkach trasy. Po ewentualnym upadku narciarz i snowboardzista winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko, jak to tylko jest możliwe.

7. Podchodzenie i schodzenie
Narciarz i snowboardzista, który wchodzi pieszo do góry lub schodzi pieszo w dół musi poruszać się poboczem trasy.

8. Stosowanie się do oznaczeń
Każdy narciarz i snowboardzista musi stosować się do znaków i sygnalizacji ustawionych na trasach.

9. Niesienie pomocy
W razie wypadku każdy narciarz i snowboardzista zobowiązany jest do niesienia pomocy poszkodowanemu.

10. Obowiązek podania danych osobowych
W razie wypadku każdy narciarz i snowboardzista (zarówno świadek jak i uczestnik, odpowiedzialny lub nie) ma obowiązek podania swoich danych osobowych.


źródło: http://www.bezpiecznienastoku.pl/index.php?go=kodeks