SZACHY 2019/2020


Komunikat Organizacyjny

 

XI Gwiazdkowy Turniej Szachowy
 o Mistrzostwo Leska - 2019

 

I. Organizatorzy i fundatorzy nagród:

1.     Burmistrz Miasta i Gminy Lesko.

2.     Leskie Centrum Edukacji i Sportu

 

II. Cele:

1.     Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań.

2.     Popularyzacja sportu szachowego.

3.     Wyłonienie najlepszych szachistów.

 

III. Termin i miejsce:

1.     Mistrzostwa odbędą się w dniu 21.12.2019 r. (SOBOTA)  Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
w sali nr 7
od godziny 9.00.        

2.      Program zawodów:

            Godzina 8.00 – 8.45 - potwierdzenie udziału w biurze zawodów,

            Godzina 9.00 – 14.30 - rundy I – IX,

            Godzina 15.00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród.

        

IV. Uczestnictwo:

1.     W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, bez względu na posiadaną kategorię szachową.

2.     Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund (wszystkie grupy wiekowe).

3.     Czas gry 15 minut na zawodnika.

 

V. Kategorie wiekowe:

1.     Grupa „A” – open ( 2006 i starsi).

2.     Grupa „B” – rocznik 2007-2009).

3.     Grupa „C” – rocznik 2010 i młodsi.

 

VI. Sprawy organizacyjne:

1.     W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.

2.     Potwierdzenie udziału do dnia 19.12.2019 r. należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub pod nr tel. 609940346 lub na stronie www.chessarbiter.com

3.     Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, dokładną datę urodzenia, miejscowość lub klub
i posiadaną kategorię szachową.

4.     Przez zgłoszenie się do udziału w zawodach, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, będącą załącznikiem do Komunikatu.

5.     Podczas turnieju będą wykonywane przez Organizatorów zdjęcia i materiały filmowe w celu przeprowadzenia i wykonania relacji z XI-go Gwiazdkowego Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Leska, które zostaną opublikowane na stronie internetowej www.lesko.pl, portalu społecznościowym www.facebook.com, oraz w gazecie Echo Bieszczadów.

6.     Odprawa techniczna o godz. 8.45. Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygają  organizatorzy i sędzia główny na miejscu zawodów. Za zdolność startu
w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialny jest klub, szkoła lub rodzic.

 

 

 

 

 

 

VII. Nagrody:

- Zdobywcy miejsc od I - III otrzymają nagrody rzeczowe, puchary i pamiątkowe dyplomy.

- Przewidywane kategorie w grupie A: mężczyźni, kobiety, juniorzy, juniorki, dzieci do lat 12,dzieci do lat 9 i dzieci do lat 7.

 

 

Organizator

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Lesko z siedzibą w Lesku, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko.

2.   W Urzędzie Miasta i Gminy Lesko wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,

3.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia XI Gwiazdkowego Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Leska w dniu 21.12.2019 r.  na podstawie art. 6 ust 1 pkt „e” (tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym).

4.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)   inni uczestnicy turnieju i kibice;

b)   osoby trzecie w związku z tym, że dane osobowe uczestników będą opublikowane na stronie www.chessarbiter.com  oraz na stronie internetowej www.lesko.pl, portalu społecznościowym www.facebook.com, oraz w gazecie Echo Bieszczadów.

5.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji, przeprowadzenia turnieju oraz w okresie archiwizacji wyników zawodów na czas nieokreślony.

6.   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana zidentyfikować.

7.   Nie posiada Pani/Pan prawa do przenoszenia danych i prawa wniesienia sprzeciwu.

8.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia, kategoria szachowa, miejscowość lub klub) jest warunkiem koniecznym do udziału w turnieju, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości udziału w turnieju, ponieważ turniej będzie przeprowadzony za pomocą aplikacji Chessarbiter na stronie internetowej www.chessarbiter.com/ .  

9.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 


 


 TURNIEJ SZACHOWY

644 szachistów ze 161 drużyn zagrało 25 kwietnia 2018r. w G2 Arenie w podrzeszowskiej Jasionce na turnieju szachowym dla uczniów. Przyjechały dzieci ze szkół podstawowych z Podkarpacia, Lubelszczyzny i Małopolski.

Zmagania odbyły  się w ramach I Kongresu Edukacyjnego "IT i szachy", którego celem jest pokazanie korzyści, jakie w nauczaniu matematyki i informatyki dają umiejętności szachowe.

Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny: w grupie A (klasy IV-VI) zagrali: Adam Weimer, Tomasz Preisner, Stanisław Kaczanowicz i Maja Opałka. W młodszej grupie B (szachiści z klas I-III), zaś: Michał Dziura, Michał Lochman, Franciszek Wojtas i Anna Dziura.

Obie drużyny zagrały bardzo dobrze i w końcowej klasyfikacji drużyna starsza zajęła 37 miejsce na 91 drużyn startujących, a młodsi uplasowali się na 36 miejscu na 70 drużyn.

Dziękujemy opiekunom p. Michałowi Ząbkiewiczowi, p. Magdalenie Preisner i Grzegorzowi Dziura za opiekę i wspieranie dzieci.

 


W sobotę, 16 listopada dzieci z naszego kółka szachowego uczestniczyły w Kwalifikacyjnym Turnieju Szachowym, rozgrywanym w Szkole Podstawowej w Bóbrce.

 

 

W końcowej klasyfikacji, po rozegraniu 7 rund, nasze szachistki zajęły następujące pozycje:

 

 

m-ce 2 – Hańczyk Laura

 

 

m-ce 3 – Fechner Jagoda

 

 

m-ce 4 – Głuszko Zuzanna

 

 

m-ce 5 – Baran Weronika

 

 

m-ce 6 – Koźma Aurelia

 

 

m-ce 7 – Zanik Martyna

 

 

m-ce 8 – Karwaj Paulina

 

 

W kategorii chłopców, mieliśmy 2 reprezentantów, którzy zajęli następujące pozycje:

 

 

m-ce  7 – Dobrzański Piotr

 

 

m-ce 14 – Hańczyk Tymon

 

 

Dodatkowo, z uwagi że był to turniej klasyfikacyjny, można było uzyskać, bądź podwyższyć kategorie szachowe. Udało się to naszym trzem dziewczynkom, i tak:

 

 

Laura Hańczyk wypełniła normę na IV kategorię, a Fechner Jagoda i Głuszko Zuzanna uzyskały kategorię V.

 

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Grzegorz Dziura
23 października 2019r., w gościnnych progach Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Andersa w Lesku rozegrano Powiatowe Szkolne Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Szachach.
W kategorii Igrzyska Dzieci Szkolnych, Szkołę Podstawową im. Wincentego Pola w Lesku reprezentowali:
- szachownica 1: Adam Weimer
- szachownica 2: Tomasz Preisner
- szachownica 3: Michał Dziura
- szachownica 4: Anna Dziura
Po 4-rundowych zmaganiach tabela przedstawiała się następująco:
m-ce 1 - Szkoła Podstawowa im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce (zdobyła 8pkt)
m-ce 2 - Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku (zdobyła 6pkt)
m-ce 3 - Szkoła Podstawowa w Myczkowie (zdobyła 4pkt)
m-ce 4 – Zespół Szkół i Placówek w Wołkowyi (zdobywca 2pkt)
m-ce 5 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olszanicy (0pkt)
Drużyny z Bóbrki i Leska wywalczyły awans do zawodów na szczeblu Rejonowym. Gratulacje!
Grzegorz Dziura


 


 

 

SZACHY 2018/2019


 

1. Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Olszanica z okazji „Dni Gminy Olszanica 2019”

 

MMiejsce gry: Dom Ludowy w Olszanicy

2.    Termin: 15.06.2019r.

3.    Organizator: Gmina Olszanica

4.    Warunki uczestnictwa: W turnieju mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Olszanica, oraz ze szkół zaproszonych przez Organizatora.

5.    Cele turnieju:

·                    popularyzacja szachów;

·                    integracja środowiska szachowego;

·                    wyłonienie najlepszych szachistów i drużyny szkolnej;

·                    podniesienie poziomu gry;

·                    umożliwienie zdobycia V i IV kategorii szachowej

·                    promocja Gminy Olszanica

6.    System rozgrywek, tempo gry:

-        turniej indywidualny, zostanie rozegrany systemem szwajcarskim (lub kołowym), na dystansie 6 rund. Zostanie też obliczona klasyfikacja drużynowa, suma punktów z gry 4 najlepszych zawodników danej szkoły.

-        tempo gry – 30' na zawodnika

-        turniej zostanie rozegrany w następujących grupach:

              - grupa A: rocznik 2004 i starsi

              - grupa B: rocznik 2005 - 2007

              - grupa C: rocznik 2008 i młodsi

          dopuszcza się łączenie grup w przypadku małej liczby osób

7.    Informacje dodatkowe:

·                    o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych przez zawodników;

·                    w wypadku zdobycia równej liczby punktów o kolejności miejsc zdecydują następujące, kolejno stosowane, kryteria punktacji pomocniczej:       

§       Buchholz średni

§       Buchholz

§       liczba zwycięstw

§       bezpośredni pojedynek

§       2 partie błyskawiczne z tempem gry: 5 min

·                      do obliczenia wyników drużynowych, będzie brane pod uwagę 4 najlepszych zawodników danej szkoły, biorących udział w klasyfikacji (punktacja pomocnicza klasyfikacji drużynowej: miejsce najlepszych zawodników drużyny)

·                    warunkiem nadania kategorii, oprócz wypełniania normy rankingowej jest obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Szachowym. Zawodnicy, którzy nie są zarejestrowani w CR powinni wypełnić druk, który można pobrać ze strony: http://leskoszachy.pl/wp-content/uploads/2017/01/Zalacznik-5.pdf i podpisany (także przez rodzica lub opiekuna) przekazać sędziemu podczas turnieju. W przypadku, gdy rodzic będzie obecny w czasie turnieju, druk można będzie wypełnić na miejscu

·                    w turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego

·                    ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

·                    decyzja sędziego jest ostateczna i nie może być podważona

·                    udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów

·                    osoby niepełnoletnie w czasie turnieju przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, nauczycieli (osób pełnoletnich)

·                    za stan zdrowia, oraz zdolność do startu w turnieju oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialny jest rodzic

8.    Sędzią turnieju będzie Grzegorz Dziura, sędzia kl. III (licencja 09300161)

9.    Zgłoszenia do turnieju:

     Zgłoszenia przyjmowane są do 13.06.2019 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , SMS-em na nr      579 067 769, poprzez formularz zgłoszenia na stronie turniejowej www.chessarbiter.com, lub bezpośrednio przed turniejem. Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową, oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

 

10.    Harmonogram turnieju:

Potwierdzenie udziału:

2019-06-15   8:15-8:45

Odprawa techniczna:

08:45

Runda:1

09:00

Runda:2

nie później niż o 10:00

Runda:3

nie później niż o 11:00

Runda:4

nie później niż o 12:00

Runda:5

nie później niż o 13:15

Runda:6

nie później niż o 14:15

Zakończenie turnieju:

do pół godziny od

zakończenia ostatniej partii

 

             Podane godziny rozpoczęcia poszczególnych rund są godzinami orientacyjnymi. W przypadku wcześniejszego zakończenia wszystkich partii danej rundy, kolejna runda rozpocznie się odpowiednio wcześniej.  W trakcie turnieju przewiduje się przerwę, w czasie której uczestnicy otrzymają poczęstunek.

 

 

12.    Nagrody:

              Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc (w poszczególnych grupach) otrzymają puchary, oraz nagrody ksiązkowe, dla wszystkich szachistów przewidziane są dyplomy.

               Fundatorem nagród jest Gmina Olszanica.

12. Zawodnik (w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) z chwilą zgłoszenia swojego udziału do Turnieju, wyraża zgodę na:

·                    Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych, którym jest Organizator oraz Współorganizator wydarzenia, do celów związanych z organizacją niniejszego turnieju, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (załącznik nr 1)

·                    wykorzystanie przez Organizatora i Współorganizatora swojego wizerunku - zdjęcia oraz nagrania video wykonanego podczas Turnieju i przenosi na Organizatora oraz Współorganizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem oraz nagraniem video.

 

13.   Prawo interpretacji przepisów gry należy do Sędziego Głównego,
    a Regulaminu do Organizatorów 

 

 

 SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY

W dniu 23 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. W. Pola w Lesku rozegrany został pierwszy z cyklu comiesięcznych turniejów szachowych o mistrzostwo szkoły. Na turnieju tym do rywalizacji przystąpiło 16 uczniów, którzy po zaciętych pojedynkach w czasie 7 rund wspólnych zmagań, uplasowali się na następujących pozycjach (dzieci grały wspólnie, a po skończonym turnieju zostały sklasyfikowane w dwu grupach - chłopców i dziewcząt).

 

Szachiści dziękują Dyrektorowi i Radzie Rodziców za słodkości, które umiliły rozgrywki.

Udział w turnieju dostarczył dzieciom wielu pozytywnych emocji, dlatego też na następny turniej, który odbędzie się w piątek 7 grudnia, zapraszamy wszystkich szkolnych szachistów, nie tylko członków kółka szachowego. Grudniowy turniej będzie zarazem podsumowującym rok 2018, więc do wyników końcowych zaliczać się będą 2 turnieje z cyklu.

Dobrze wiem, że grających w szachy dzieci mamy w szkole znacznie więcej, zapraszam więc do rozgrywek jak największą liczbę uczniów. Mam nadzieję, że comiesięczne spotkania turniejowe się przyjmą i na stałe zagoszczą w kalendarzu szkolnym, a szachy w SP Lesko będą się ciągle rozwijać.

Turniej przygotował i poprowadził Grzegorz Dziura.

 

W dniu 14 grudnia zakończyliśmy drugi turniej szachowy o Mistrzostwo Szkoły Podstawowej im. W. Pola. Po podsumowaniu wyników z obu turniejów wyniki wyglądały następująco:
Kategoria Chłopców:
L.p. Nazwisko Imię Klasa Pkt.
1 Dziura, Michał IVb 13
2 Weimer, Adam Vd 10
3 Preisner, Tomasz Vb 9
4 Lochman, Michał IId 8
5 Izdebski, Kamil VIc 7,5
6 Brajewski, Szymon IIa 7
7 Dobrzański, Piotr IId 7
8 Kaczanowicz, Stanisław IId 6,5
9 Demkowicz, Filip III 5
10 Zagórski, Wiktor Ic 4
11 Raus, Kajetan VIb 4
12 Nycz, Szymon Ib 3
13 Demkowicz, Stefan Ic 1
 
W kategorii Dziewcząt wyniki przedstawiały się następująco:
L.p. Nazwisko Imię Klasa Pkt.
1 Dziura, Anna IId 7
2 Hajduk, Pola IIa 5,5
3 Baran, Weronika Ia 4,5
4 Cetera, Weronika IIc 4
5 Raus, Lena Ib 3,5
6 Fechner, Jagoda IVc 1
7 Hańczyk, Laura III 0,5
Turniej przygotował i poprowadził Grzegorz Dziura.

 


 

 Powiatowe Igrzyska Dzieci Powiatu Leskiego.

Powiatowe Igrzyska Drużynowe Dzieci w ramach rozgrywek Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego jak zwykle rozgrywane były w gościnnych progach leskiego Liceum Ogólnokształcącego, za co szczególnie dziękujemy dyr. B. Baranowi i R. Samkowi, oraz sędziemu głównemu p. Lelkowi.

Zgodnie z regulaminem dwie najlepsze drużyny z eliminacji powiatowych kwalifikują się do eliminacji na szczeblu rejonowym.

Miło nam poinformować, że nasza drużyna zajmując drugie miejsce (za SP Bóbrka), w składzie:

- szachownica I - Weimer Adam z kl. V (uzyskał 3,5pkt z 4 możliwych)

- szachownica II - Preisner Tomasz z kl. V (uzyskał 3pkt z 4 możliwych)

- szachownica III - Dziura Michał z kl. IV (uzyskał 3pkt z 4 możliwych)

- szachownica IV - Dziura Anna z kl. II (uzyskała 2pkt z 4 możliwych)

zajęła II miejsce i wywalczyła awans do następnego stopnia rozgrywek na szczeblu rejonowym.

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy dalszych sukcesów.

Nie sposób nie wspomnieć o drugiej drużynie naszej szkoły, która wprawdzie nie mogła uczestniczyć w rozgrywkach ze względów regulaminowych, ale z uwagi na nieparzystą liczbę drużyn rozgrywała mecze towarzyskie z drużynami pauzującymi. Wszyscy zawodnicy z drużyny, nazwijmy ją rezerwową, dzielnie walczyli i pokazali, że należy się z nimi liczyć, co na pewno będzie przydatne w przyszłości, przy okazji innych rozgrywek.

Skład drużyny rezerwowej:

- szachownica I - Dobrzański Piotr z kl. II (uzyskał 2pkt z 4 możliwych)

- szachownica II - Izdebski Kamil z kl. VI (uzyskał 2pkt z 4 możliwych)

- szachownica III - Kaczanowicz Stanisław z kl. II (uzyskał 2pkt z 4 możliwych)

- szachownica IV - Opałka Maja z kl. IV (uzyskał 1,5pkt z 4 możliwych - jeden mecz nierozstrzygnięty z braku czasu).

 

Zdjęcia z rozgrywek są dostępne na stronie: http://leskoszachy.pl/?page_id=10545

 

 

 

                                                          


 

Komunikat Organizacyjny

 

X Jubileuszowy Gwiazdkowy Turniej Szachowy
 o Mistrzostwo Leska - 2018

 

I. Organizatorzy i fundatorzy nagród:

1.    Burmistrz Miasta i Gminy Lesko.

2.    Leskie Centrum Edukacji, Sportu i Promocji.

 

II. Cele:

1.    Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań.

2.    Popularyzacja sportu szachowego.

3.    Wyłonienie najlepszych szachistów.

 

III. Termin i miejsce:

1.    Mistrzostwa odbędą się w dniu 22.12.2018r. (SOBOTA)  Urzędzie Miasta i Gminy Lesko
w sali nr 7
od godziny 9.00.        

2.     Program zawodów:

            Godzina 8.00 – 8.45 - potwierdzenie udziału w biurze zawodów,

            Godzina 9.00 – 14.30 - rundy I – IX,

            Godzina 15.00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród.

        

IV. Uczestnictwo:

1.    W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, bez względu na posiadaną kategorię szachową.

2.    Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund (wszystkie grupy wiekowe).

3.    Czas gry 15 minut na zawodnika.

 

V. Kategorie wiekowe:

1.    Grupa „A” – open ( 2005 i starsi)

2.    Grupa „B” – rocznik 2006-2008

3.    Grupa „C” – rocznik 2009 i młodsi

 

VI. Sprawy organizacyjne:

              1. W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.

2. Potwierdzenie udziału do dnia 20.12.2018 r. należy dokonać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub pod nr tel. 609940346 lub na stronie www.chessarbiter.com

3. Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, dokładną datę urodzenia, miejscowość lub klub
i posiadaną kategorię szachową.

4.Przez zgłoszenie się do udziału w zawodach, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z klauzulą informacyjną, będącą załącznikiem do Komunikatu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych  w zakresie jak w pkt 3 oraz wizerunku na stronie www.lesko.pl (relacja medialna z zawodów).

5.Odprawa techniczna o godz. 8.45. Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygają  organizatorzy i sędzia główny na miejscu zawodów. Za zdolność startu w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialny jest klub, szkoła lub rodzic.

 

VII. Nagrody:

1.  Grupa A

1)   Zdobywcy miejsc od I - III otrzymają nagrody rzeczowe,puchary i pamiątkowe dyplomy.

2)   Przewidywane kategorie w grupie A: mężczyźni, kobiety, juniorzy i juniorki ( rocznik 2003 i młodsi)

 

2. Grupa B i C

1)    Zdobywcy miejsc od I - VI otrzymają nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

2)    Zwycięzcom miejsc od  I – III w poszczególnych grupach wiekowych przyznane będą dodatkowo okolicznościowe puchary.

 

Organizator

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Leskie Centrum Edukacji, Sportu i Promocji z siedzibą w Lesku, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko.

2.  W Leskim Centrum Edukacji, Sportu i Promocji wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ,

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia X Gwiazdkowego Turnieju Szachowego o Mistrzostwo Leska w dniu 22.12.2018 r.  na podstawie art. 6 ust 1 pkt „e” (tj. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym) oraz pkt „a” (tj. wyrażenie zgody uczestnika turnieju).

4.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)  inni uczestnicy turnieju,

b)  osoby trzecie w związku z tym, że informacje o uczestnikach będą opublikowane na stronie www.chessarbiter.com  i na stronie internetowej www.lesko.pl .

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji, przeprowadzenia turnieju oraz w okresie archiwizacji wyników zawodów na czas nieokreślony.

6.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli Panią/Pana zidentyfikować.

7.  Nie posiada Pani/Pan prawa do przenoszenia danych i prawa wniesienia sprzeciwu.

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych (imię i nazwisko, data urodzenia, kategoria szachowa, miejscowość lub klub) jest warunkiem koniecznym do udziału
w turnieju,
a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości udziału w turnieju, ponieważ turniej będzie przeprowadzony za pomocą aplikacji Chessarbiter na stronie internetowej www.chessarbiter.com/ .  

9.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


 

 

 

 


 SZKOLNY TURNIEJ SZACHOWY

W dniu 23 listopada 2018r. w Szkole Podstawowej im. W. Pola w Lesku rozegrany został pierwszy z cyklu comiesięcznych turniejów szachowych o mistrzostwo szkoły. Na turnieju tym do rywalizacji przystąpiło 16 uczniów, którzy po zaciętych pojedynkach w czasie 7 rund wspólnych zmagań, uplasowali się na następujących pozycjach (dzieci grały wspólnie, a po skończonym turnieju zostały sklasyfikowane w dwu grupach - chłopców i dziewcząt).
 
Klasyfikacja dziewcząt:
 
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Klasa- Pkt. MBch. Bch.
1 IV Dziura, Anna IId 4 21,5 30,5
2   Baran, Weronika Ia 3 14,5 20,5
3   Hajduk, Pola IIa 2,5 14,5 21
4   Cetera, Weronika IIc 1,5 14,5 19,5
5   Raus, Lena Ib 1,5 14 21
 
Klasyfikacja chłopców:
 
L.p. Tytuł Nazwisko Imię Klasa Pkt. MBch. Bch.
1 IV Dziura, Michał IVb 7 20 28
2 IV Weimer, Adam V 6 21 30,5
3 IV Lochman, Michał IId 5 19 28
4 IV Preisner, Tomasz V 4 21 30
5   Izdebski, Kamil VIc 4 19 27
6 V Kaczanowicz, Stanisław IId 4 15 22
7   Brajewski, Szymon IIa 3 19 27
8 V Dobrzański, Piotr IId 3 17,5 24,5
9   Demkowicz, Filip III 2,5 15,5 21,5
10   Zagórski, Wiktor Ic 2 16 22
11   Demkowicz, Stefan Ic 1 11,5 19,5
 
link do pełnych wyników 

- http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_7109/results.html?l=pl&tb=10_

 
Szachiści dziękują Dyrektorowi i Radzie Rodziców za słodkości, które umiliły rozgrywki.
Udział w turnieju dostarczył dzieciom wielu pozytywnych emocji, dlatego też na następny turniej, który odbędzie się w piątek 7 grudnia, zapraszamy wszystkich szkolnych szachistów, nie tylko członków kółka szachowego. Grudniowy turniej będzie zarazem podsumowującym rok 2018, więc do wyników końcowych zaliczać się będą 2 turnieje z cyklu.
Dobrze wiem, że grających w szachy dzieci mamy w szkole znacznie więcej, zapraszam więc do rozgrywek jak największą liczbę uczniów. Mam nadzieję, że comiesięczne spotkania turniejowe się przyjmą i na stałe zagoszczą w kalendarzu szkolnym, a szachy w SP Lesko będą się ciągle rozwijać.

Turniej przygotował i poprowadził Grzegorz Dziura.

 

 

 

 


 

Rejonowe Drużynowe Szachowe Igrzyska Dzieci
Po udanych występach naszych uczniów w Powiatowych Igrzyskach Dzieci Powiatu Leskiego, przyszedł czas na rozgrywki na szczeblu rejonowym, na którym prawo do gry wywalczyły drużyny z 4 powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego i brzozowskiego. Turniej odbył się 5 listopada 2018r. i był organizowany przez PODKARPACKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY W RZESZOWIE.
Pomimo dużo wyższego poziomu niż na stopniu powiatowym (do gry awansowały 2 najlepsze drużyny z każdego wymienionego wcześniej powiatu), nasz zespół, po 6 rundowym zmaganiu uplasował się na IV miejscu. Do następnego szczebla rozgrywek awansowały dwie najlepsze drużyny, więc o walkę na szczeblu wojewódzkim musimy odłożyć na rok następny. Wydaje mi się, że tegoroczny sezon rozgrywkowy należy zaliczyć do udanych, a czas jaki mamy do rozgrywek w roku 2019 poświęcimy na dalszą naukę i treningi w reaktywowanym Kółku Szachowym.
Nasza drużyna, wystąpiła w takim samym składzie jak na Igrzyskach Powiatowych:
- szachownica I - Weimer Adam z kl. V (uzyskał 2pkt z 6 możliwych)
- szachownica II - Preisner Tomasz z kl. V (uzyskał 2pkt z 6 możliwych)
- szachownica III - Dziura Michał z kl. IV (uzyskał 4pkt z 6 możliwych)
- szachownica IV - Dziura Anna z kl. II (uzyskała 3.5pkt z 6 możliwych)
Jeśli chodzi o klasyfikację indywidualną, nasze dzieci zajęły następujące miejsca:
- Michał Dziura - miejsce 9 (na 28 startujących)
- Anna Dziura - miejsce 11
- Tomek Preisner - miejsce 18
- Adam Weimer - miejsce 20
Składamy podziękowania p. Janik za opiekę nad dziećmi w czasie turnieju (pod moją nieobecność), oraz Dyrekcji za sprawne zorganizowanie wyjazdu na rozgrywki.

Tekst - opiekun Kółka Szachowego - Grzegorz Dziura

 

 

 


 

SZACHY 2017/2018

 

Turniej szachowy w G2 Arenie w podrzeszowskiej Jasionce

 

 

 

 

 

 

 


 

Propozycja Komunikatu Organizacyjnego:

1.    Miejsce gry: Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych

2.    Termin: 2.02.2018r.

3.    Organizator: ZSP Uherce Mineralne – Marcin Solon.
4.    Warunki uczestnictwa: W turnieju mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów zaproszonych przez ZSP Uherce Mineralne.
5.    Cele turnieju:

-        popularyzacja szachów;

-        integracja środowiska szachowego;

-        wyłonienie najlepszych szachistów i drużyny szkolnej;

-        podniesienie poziomu gry;

-        umożliwienie zdobycia V i IV kategorii szachowej

6.    System rozgrywek, tempo gry:

-        turniej indywidualny, zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, na dystansie 6 rund. Zostanie też obliczona klasyfikacja drużynowa, suma punktów z gry 4 najlepszych zawodników danej szkoły.
-        tempo gry – 30' na zawodnika

7.    Informacje dodatkowe:

-        o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobytych przez zawodników;

-        W wypadku zdobycia równej liczby punktów o kolejności miejsc zdecydują następujące, kolejno stosowane, kryteria punktacji pomocniczej:       

·                   Buchholz średni

·                   Buchholz

·                   liczba zwycięstw

·                   bezpośredni pojedynek

·                   2 partie błyskawiczne z tempem gry: 5 min

-         do obliczenia wyników drużynowych, będzie brane pod uwagę 4 najlepszych zawodników danej szkoły, biorących udział w klasyfikacji (punktacja pomocnicza klasyfikacji drużynowej: miejsce najlepszych zawodników drużyny)
-        warunkiem nadania kategorii, oprócz wypełniania normy rankingowej jest obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Szachowym. Zawodnicy, którzy nie są zarejestrowani w CR powinni wypełnić druk, który można pobrać ze strony: http://leskoszachy.pl/wp-content/uploads/2017/01/Zalacznik-5.pdf i podpisany (także przez rodzica lub opiekuna) przekazać sędziemu podczas turnieju. W przypadku, gdy rodzic będzie obecny w czasie turnieju, druk można będzie wypełnić na miejscu

-       w turnieju obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego

-       ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów
-       decyzja sędziego jest ostateczna i nie może być podważona

-       udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów

-        osoby niepełnoletnie w czasie turnieju przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów, nauczycieli (osób pełnoletnich)

-        za stan zdrowia, oraz zdolność do startu w turnieju oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialny jest rodzic

8.    Zgłoszenia do turnieju:

     Zgłoszenia przyjmowane są do 31.01.2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , SMS-em na nr      579 067 769, lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie turniejowej www.chessarbiter.com. Zgłoszenie powinno zawierać: Imię i Nazwisko, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową, oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Organizator dysponuje ograniczoną liczbą miejsc: dla 60 zawodników. Po wyczerpaniu limitu zawodników, oraz po terminie zgłoszeń dodatkowi zawodnicy mogą przystąpić do turnieju w przypadku wolnych miejsc.

9.    Harmonogram turnieju:

Potwierdzenie udziału:

2018-02-02   8:15-8:45

Odprawa techniczna:

2018-02-02   08:45

Runda:1

2018-02-02   09:00

Runda:2

2018-02-02   10:00

Runda:3

2018-02-02   11:00

Runda:4

2018-02-02   12:00

Runda:5

2018-02-02   13:00

Runda:6

2018-02-02   14:00

Zakończenie turnieju:

2018-02-02   15:30

             Podane godziny rozpoczęcia poszczególnych rund są godzinami orientacyjnymi. W przypadku wcześniejszego zakończenia wszystkich partii danej rundy, kolejna runda rozpocznie się odpowiednio wcześniej.
 

10.    Nagrody:

              Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc (drużynowo i indywidualnie) otrzymają puchary, przewidziane są także nagrody rzeczowe.

                Fundatorem nagród jest Wójt Gminy Olszanica – K. Zapała.