Lp.

 

Rodzaj imprezy

Termin

Forma

Odpowiedzialni

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022

Akademia szkolna, spotkanie z wychowawcami w klasach

Dyrektor szkoły

Wicedyrektor szkoły

Pedagog szkolny

Wychowawcy klas

2.

Pasowanie na ucznia szkoły

 

 

Do uzgodnienia

Do uzgodnienia

Wychowawcy kl. I

 

 

3.

Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2022

Szkolne obchody DEN, akademia

SU, A. Lewandowska, E. Klus,

Anna Jakubczak

Dorota Tomczewska

4.

Dzień Papieski

17.10.2022

Forma występu do uzgodnienia

Ks. Maciej Marszałek,

Ks. Jakub Szafran

E. Mikołajczak

5.

Święto Niepodległości

10.11.2022

Akademia, konkursy, udział w uroczystościach miejskich

Magdalena Grzyb, Dariusz Skowroński,

Dorota Lasota

Elżbieta Klus

6.

Mikołajki szkolne

6 grudnia 2022 r.

Akcja samorządu, mikołajki klasowe

Opiekunowie SU.

Wychowawcy klas

7.

Święta Bożego Narodzenia

20 grudnia 2022

Wigilie klasowe, konkursy, Jasełka

Katecheci, A. Kaczanowicz, R. Janik

8.

Powitanie wiosny

Marzec 2023

Impreza kulturalno-

artystyczna

D. Dziedzic, M. Grzyb, A. Łach.

9.

Rekolekcje

marzec 2022

Uroczystości

Kościelne

 

Katecheci

Wychowawcy klas

Wicedyrektor

10.

Dzień Patrona Szkoły

Kwiecień 2023

Apel, akcja informacyjna, konkursy

E. Krawiec, D. Lasota, R. Cecuła, B. Bobula

11.

Dzień Ziemi

Kwiecień 2023

Sprzątanie Świata, akcja informacyjna, konkursy

E. Mądry, D. Pakosz

12.

Święto - 3 Maja

28.04.2023

Akademia, konkursy

A. Brajewska, B. Bobula, Cecuła. R.

13.

Dzień Książki

Maj 2023

Akcja informacyjna, konkursy

E. Kardasz

Anna Krzywińska

14.

Dzień Matki

 

Maj 2023

Spotkania z rodzicami

Wychowawcy kl. I-III

15.

Dni Leska,

Dzień Dziecka

Czerwiec 2023

Imprezy sportowe i kulturalne.

 

Nauczyciele wychowania fizycznego i wychowawcy klas

16.

Rajd im. Wincentego Pola

Czerwiec 2023

Rajd

B.Bobula

B. Jankowska

17.

Zakończenie roku szkolnego

Klasy I-III

 

 

Klasy IV-VIII

 

 

23.06.2023

 

 

 

23.06.2023

 

 

Akademia

 

 

 

Akademia

Wychowawcy klas I-III

 

 

 

Wychowawcy klas VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych- łącznie 8 dni:

 

§  31.10.2022 r. – poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi

§  02.05.2023 r. -wtorek Święto Flagi Narodowej,

§  04.05.2023 r.

§  05.05.2023 r.

§  23, 24, 25 maja egzamin ósmoklasisty

§  09.06.2023 r. piątek po święcie Boże Ciało


Zebrania z rodzicami

19 września 2022

19 grudnia 2022

27 marca 2023

5 czerwca 2023