Godziny otwarcia świetlicy szkolnej


poniedziałek

6:45 - 16:00

wtorek 

6:45 - 16:00

środa

6:45 - 16:00

czwartek

6:45 - 16:00

piątek

6:45 - 16:00

 


 

 Kierownik świetlicy:

mgr Renata Straszak


 

Wychowawcy świetlicy:

mgr Bogumiła Anderwald

mgr Lucyna Krawczyk

mgr Renata Janik

mgr Magdalena Kowalik

mgr Małgorzata Berezik

 


 

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

 

 

 1. Ogólne założenia

Organizacja i plan pracy świetlicy szkolnej wynikają z systemu wychowawczego oraz profilaktyki szkoły.
W trakcie zajęć, stosowane są różne metody i techniki by jak najbardziej dostosować rodzaj zajęć do zainteresowań i potrzeb uczniów

2. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Celem pracy świetlicy szkolnej będzie przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy  w  nauce oraz tworzenie prawidłowych warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju podopiecznych.

3. Do zadań świetlicy należeć będą:               

 

1. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu na świetlicy (z uwzględnieniem działań profilaktycznych dotyczących Covid-19)

2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w świetlicy.

3. Integracja uczniów oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości.

4. Eliminacja zachowań niepożądanych i niebezpiecznych.

5. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

6. Wzbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie postawy szacunku do tradycji.

7. Wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz pomoc w wyrównywaniu braków.

8. Rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.

9. Ćwiczenie oraz wzmacnianie pamięci i zdolności umysłowych.

10. Kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów.

11. Zapewnianie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem rozmaitych metod i form zajęć.

12. Nauka współpracy i współdziałania w grupie jak również samodzielnego myślenia
i zdrowej rywalizacji.

13. Kształtowanie umiejętnego korzystania ze środków masowego przekazu.

4. Proponowane formy pracy do realizacji założeń programowych:

1. Wspólne odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce

2. Gry i zabawy integracyjne, słowne, edukacyjne.

3. Pogadanki, dyskusje i rozmowy tematyczne.

4. Mapy myśli, burze mózgów.

5. Zajęcia manualne, multimedialne, plastyczne, muzyczne, czytelnicze i relaksacyjne.

6. Zajęcia ruchowe (gry i zabawy ruchowe, zajęcia na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe).

7. Konkursy, teleturnieje, zagadki i quizy.

8. Trening umysłu i pamięci.

9. Zajęcia wynikające z kalendarza szkolnego oraz planu zajęć świetlicy szkolnej.

 

Ze względu na nowe zasady organizacji pracy świetlicy w okresie pandemii Covid 19 w roku szkolnym 2020/2021 konieczne będzie szczególne dostosowanie metod do charakteru pracy (to jest ograniczenie kontaktów między  uczniami oraz rezygnacja z zabaw grupowych wymagających bliskiego kontaktu uczniów). 

ABC ZACHOWANIA SIĘ NA ŚWIETLICY

 

- Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela - staram się jak najlepiej je wykonać.  

 Nie wychodzę z sal świetlicowych bez zgody wychowawcy. 

- Nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i jestem zawsze w zasięgu wzroku   wychowawców podczas pobytu na boisku.  

- Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie.

-   Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów – używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.

-  Szanuję innych, nikomu nie dokuczam – nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.

-  W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słucham, nie przerywam  i nie oceniam wypowiedzi koleżanek, kolegów i wychowawców.   

-   Zwracam szczególną uwagę na dzieci najmłodsze, służę, im zawsze radą i pomocą. 

-   Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.        

-   Szanuję pracę innych.  

-   Staram się cicho pracować i bawić.                   

-  Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.     

-  Dbam o estetyczny wygląd sal, nie niszczę sprzętu, zabawek i gier. 

-  Po zajęciach i zabawie zawsze zostawiam po sobie porządek - książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu.

-  Podczas posiłków zachowuję się kulturalnie - po zjedzeniu śniadania opakowania i kubki wyrzucam do kosza.      

    

KODEKS PRZECIW AGRESJI I PRZEMOCY.

Nie stosujemy przemocy słownej / nie krzywdzimy, nie obrażamy słowem/:

nie przezywamy
nie wyśmiewamy
nie grozimy
nie ośmieszamy
nie plotkujemy
nie szantażujemy
nie namawiamy się

·         Nie stosujemy przemocy fizycznej /siły wobec innych/:

nie bijemy
nie popychamy
nie podcinamy
nie wymuszamy pieniędzy
nie kopiemy
nie zamykamy w pomieszczeniach
nie plujemy

·         Nie sprawiamy przykrości innym:

nikogo nie wykluczamy
nie odsuwamy od grupy
od wspólnej zabawy i pracy /nie izolujemy/
nie używamy wrogich gestów i min

·         Szanujemy wspólną, cudzą i swoją własność:

nie niszczymy
nie zabieramy
nie chowamy

·         Jesteśmy dla siebie życzliwi i koleżeńscy:

pracujemy i bawimy się razem
nie jesteśmy obojętni na krzywdę kolegów i koleżanek
reagujemy na agresywne zachowanie innych
bronimy pokrzywdzonych
pomagamy każdemu, kto tego potrzebuje
konflikty rozwiązujemy przez rozmowę a nie przez agresję i przemoc
informujemy dorosłych: wychowawców, nauczycieli, pedagoga, rodziców o każdej zaistniałej sytuacji przemocy i agresji jaką zauważyliśmy.


KONKURSY ŚWIETLICOWE

2022/2023


Konkurs na najpiękniejszy strój 
z postaci, z bajek.

W głosowaniu internetowym
 w konkursie świetlicowym
„Na najpiękniejszy strój postaci z bajek”
głosami rodziców wygrali:

 

1 miejsce
Aleksandra Miś klasa 2a

2 miejsce
Maja Dziubaszewska klasa 2a

3 miejsce
Hubert Bochniak klasa 1b


 

Konkurs na najpiękniejszy strój 
z postaci, z bajek.

Głosowanie:

 


 

 


Konkurs na najciekawsza budowlę z klocków.  

 


 

„Wakacyjna pocztówka z podróży” - został rozstrzygnięty. 

Kategoria klasy I
1 miejsce
Nikodem Marcinik - klasa Ia
2 miejsce
Oliwier Kasprzak – klasa Ib
3 miejsce
Laura Marek - klasa Ia

Wyróżnienia:
Amelia Szelc - klasa Ic
Jerzy Goliszek – klasa Ic
Nadia Dziekan – klasa Ic

Kategoria klasy II
1 miejsce
Michalina Osiecka - klasa IIa
2 miejsce
Justyna Nosek – klasa IIb
3 miejsce
Jakub Pałacki - klasa IIb

Wyróżnienia:
Antonina Wrona – klasa IIb
Dominik Terlecki – klasa IIb
Kacper Głuszko – klasa IIb
Maja Dziubaszewska – klasa IIa
Michał Nykiel – klasa IIb
Sara Podkalicka – klasa IIb
 Zosia Hańczuk – klasa IIb

 

Kategoria klasy III
1 miejsce
Oliwia Czech - klasa IIIc
2 miejsce
Veronica Semeniy – klasa IIIb


 


 

WITAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 Rok szkolny 2022/2023

 


22.05 – 02.06

Temat tygodnia: Międzynarodowy dzień rodziny.

Kiedy śmieje się dziecko.....

 


 

15.05 – 19.05

Temat tygodnia: Świat owadów i kwiatów.
19.05 - Dzień Dobrych Uczynków.
20.05 Światowy Dzień Pszczoły.

 


 

08.05 – 12.05

Temat tygodnia: "Kto czyta książki, żyje podwójnie"
Zaczarowany świat na półce.

 


 

24.04 – 28.04

Temat tygodnia: Jestem Polakiem i jestem z tego dumny.

 


 

17.04 – 21.04

Temat tygodnia: Ziemia nasz wspólny dom.

 


 

12.04 – 14.04

Temat tygodnia: W zdrowym ciele zdrowy duch.

 


 

03.04 – 05.04

Temat tygodnia: Nadchodzi Wielkanoc.

 


 

20.03 – 24.03

Temat tygodnia: Chcemy żyć w czystym środowisku.

 


 

12.03 – 18.03

Temat tygodnia: Czy to już wiosna.

 


 

06.03 – 13.03

Temat tygodnia: Magia przyjaźni.

 


 

20.02 – 24.02

Temat tygodnia: Baśnie bajki. Czego uczą bajki?

 


 

13.02 – 17.02

Temat tygodnia: Magia przyjaźni. 

 


 

06.02 – 10.02

Temat tygodnia: Kolorowy karnawał. 

 


 

30.01 – 03.02

Temat tygodnia: Pozytywne myślenie kluczem do sukcesu. 

 


 

09.01 – 13.01

Temat tygodnia: Bezpieczna zima, bezpieczne ferie.
Nasi dziadkowie.

 


 

02.01 – 05.01

Temat tygodnia: Nowy Rok - nowy ja,
czyli postanowienia noworoczne.

 


 

12.12 – 22.12

Temat tygodnia: W zimowej szacie.
Choinkowe radości.
Jest taki dzień...
Święta coraz bliżej.  

 


 

05.12 – 09.12

Temat tygodnia: Chodzące anioły -
wolontariusze i inne grudniowe tradycje. 

 


 


 

28.11 – 02.12

Temat tygodnia: Totalna magia,
czyli andrzejkowy zawrót głowy. 

 


 

21.11 – 25.11

Temat tygodnia: W krainie zabawek. 

25.11 Dzień Pluszowego Misia


 

14.11 – 18.11

Temat tygodnia: Życzliwość nie boli. 
Życzliwi i tolerancyjni zawsze i wszędzie. 

 


 

07.11 – 10.11

Temat tygodnia: Dumni ze swojego pochodzenia.
Wielcy Polacy. 

 


 

02.11 – 04.11

Temat tygodnia: Wyobraźni czas!
W krainie bajek. 

 

 

 


 

24.10 – 28.10

Temat tygodnia: Pamięć to ważna sprawa.
W listopadowej zadumie. Wspomnienia o naszych bliskich.  

 


 

17.10 – 21.10

Temat tygodnia: Lato w słoiku zamknięte

 


 

10.10 – 14.10

Temat tygodnia: Dzień Edukacji Narodowej.
Internet i komputer - dobro czy zło?. 


 


 

03.10 – 07.10

Temat tygodnia: Zwierzęta wokół nas.


  


 

26.09 – 30.09

Temat tygodnia: Złota polska jesień. 


 

19.09 – 23.09

Temat tygodnia: Czyste ręce mam bo o zdrowie dbam.
Sprzątanie świata. 


 


12.09 – 16.09 

Temat tygodnia: Bezpieczni w szkole i poza szkołą.
Bezpieczni na drodze.


 


 

02.09 – 09.09

Temat tygodnia: Żegnajcie wakacje.
Witaj szkoło. Witaj świetlico. 


 

 

źródło grafiki: pixabay

 


 

WITAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 Rok szkolny 2021/2022


W roku szkolnym 2021/2022 Świetlica szkolna brała udział w dwóch
Ogólnopolskich Projektach Edukacyjnych

 


 


04.04 – 13.04

Temat tygodnia: Wielkanocne zwyczaje.
Święta tuż, tuż.
07.04 Światowy Dzień Zdrowia.

 

 

     Ten tydzień rozpoczęliśmy od pogadanek i prezentacji na temat zasad dbania o zdrowie. Ponadto uczniowie poznali zwyczaje świąt wielkanocnych w Polsce i innych krajach europejskich. Dzieci wykonały piękne kartki świąteczne, pisanki i baranki. 

 


20.04 - 29.04

Temat tygodnia: Jestem Polakiem i jestem z tego dumny.
Nasze majowe święta narodowe.
22.04 Światowy Dzień Ziemi.

 

      Ten tydzień wychowawcy świetlicy rozpoczęli od rozmów na temat zagrożeń środowiska oraz w jaki sposób możemy pomóc naszej planecie. Dzieci wykonały ciekawe prace plastyczne o tematyce ekologicznej. Następnie przeprowadzono pogadanki na temat świąt majowych, uczniowie oglądali film „Polskie symbole narodowe” oraz śpiewali piosenki patriotyczne. Wykonali również prace plastyczne związane z tematem tygodnia.

 

 

 


 

28.03 - 01.04

Temat tygodnia: Z wizytą w teatrze.

 

 

     Ten tydzień rozpoczęliśmy od pogadanek i prezentacji na temat zachowania się w teatrze, omówienia kto pracuje teatrze. Nasi uczniowie wykonali maski i papierowe pacynki. Ponadto zorganizowano zabawy pantomimiczne, zajęcia czytelnicze, muzyczne i ruchowe. 

 


 

21.03 - 25.03

Temat tygodnia: Co z tym szczęściem?

 

      W ramach realizacji tematu tygodnia wychowawcy świetlicy przeprowadzili rozmowy na temat tego czym jest szczęście. Dzieci narysowały emotki wyrażające szczęście i jego brak. W związku z Międzynarodowym Dniem Astrologii (20.03), omówiono pojęcia związane z tematem, a dzieci wykonały prace plastyczne. Dodatkowo dzieci rysowały, wyklejały i kolorowały wiosenne obrazki.

 

 


 

14.03 - 18.03

Temat tygodnia: Czy to już wiosna?

 

      W ramach realizacji tematu tygodnia wychowawcy świetlicy przeprowadzili rozmowy na temat pierwszych oznak wiosny. Omówiono charakterystyczne cechy marcowej pogody. Wspólnie czytaliśmy wiersze i opowiadania o tematyce wiosennej. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych. Wykonały liczne prace związane z tematem.

 


 

07.03 - 11.03

Temat tygodnia: Kobiety wokół nas .

 

 

     Ten tydzień rozpoczęliśmy od pogadanek i prezentacji na temat wybitnych Polek, które wywarły wpływ na historię naszego kraju. Nasi uczniowie wykonali piękne kartki i laurki. Ponadto zorganizowano zabawy pantomimiczne, zajęcia czytelnicze, muzyczne i ruchowe. 

 


 

28.02 - 04.03

Temat tygodnia: Zero dla  dyskryminacji.

 

 

     Ten tydzień rozpoczęliśmy od pogadanek na temat tolerancji, dyskryminacji, potrzebie pomocy uchodźcom z Ukrainy w kontekście toczącego się konfliktu w Ukrainie. Nasi uczniowie wykonali plakaty dotyczące tolerancji. Ponadto rozwiązywali rebusy, krzyżówki, zagadki. 

 


 


07.02 - 11.02

Temat tygodnia: Magia przyjaźni.
Bezpieczne ferie.
Kilka słów o walentynkach.

 

      W ramach realizacji tematu wychowawcy świetlicy przeprowadzili pogadanki na temat znaczenia przyjaźni w życiu człowieka, zachęcali do koleżeństwa i wzajemnej pomocy. Przeprowadzili również liczne rozmowy dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Uczniowie w ramach prac plastycznych wykonali kartki walentynkowe. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością.

 

 31.01 - 04.02

Temat tygodnia: W olimpijskim świecie.

 

      W ramach realizacji tematu wychowawcy świetlicy prowadzili m.in. zajęcia multimedialne oraz quizy dotyczące dyscyplin olimpijskich. Uczniowie w ramach prac plastycznych rysowali sporty zimowe i maskotki olimpijskie.  Dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Prace zostały zaprezentowane na tablicy w świetlicy szkolnej.

 


 

24.01 - 28.01

Temat tygodnia: W zimowej szacie.
Bezpieczna zima.
 
 

 

      W ramach realizacji tematu wychowawcy świetlicy przeprowadzili pogadanki na temat cykliczności pór roku, oraz charakterystycznych cech zimy, omówiono jak aktywnie i bezpiecznie spędzać czas na śniegu. Uczniowie w ramach prac plastycznych rysowali sporty zimowe i wyklejali łyżwy i narty. Dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Prace zostały zaprezentowane na tablicy w świetlicy szkolnej.

 

 


 

17.01 - 21.01

Temat tygodnia: Dzień Babci i Dziadka
   

 

      W ramach realizacji tematu wychowawcy świetlicy przeprowadzili pogadanki na temat osób starszych i ich miejsca w rodzinie. Dzieci chętnie wykonały laurki dla swoich babci i dziadków. Wspólnie czytaliśmy wiersze i słuchaliśmy piosenek związanych z tematem tygodnia.   

 


 

03.01 - 14.01

Temat tygodnia: Nowy rok – nowy ja,
czyli postanowienia noworoczne.
Karnawał i zabawy noworoczne.   

 

     Ten tydzień rozpoczęliśmy od rozmów dotyczących minionych świat, Sylwestra i Nowego Roku. Wychowawcy świetlicy omówili kalendarz, przypomnieli nazwy miesięcy i dni tygodnia. Dzieci zapoznały się ze zwyczajami karnawałowymi oraz wykonali maski karnawałowe. Dodatkowo nasi uczniowie chętnie wykleili postać Eskimosa.

 

 

 


 

13.12 - 22.12

Temat tygodnia: Choinkowe radości.
Jest taki dzień…
Święta coraz bliżej.   

 

 

      W ramach realizacji tematu wychowawcy świetlicy przeprowadzili pogadanki na temat tradycji świątecznych. Uczniowie słuchali i wspólnie śpiewali kolędy. Odbyły się zajęcia plastyczne, dzieci wykonały kartki świąteczne, aniołki, dzwonki itp. 


 


06.12 - 10.12

Temat tygodnia: W zimowej szacie.
Pamiętamy o zwierzętach zimą.   

 

 

      W ramach realizacji tematu wychowawcy świetlicy przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa oraz zmian zachodzących  w przyrodzie zimą. Odbyły się również rozmowy oraz prezentacje jak możemy pomagać zwierzętom przetrwać zimę. Dzieci chętnie wykonały zimowe prace plastyczne. 10.12 w Dniu Praw Człowieka wychowawcy przeprowadzili krótkie pogadanki na ten temat.

 

 


 

29.11 - 03.12

Temat tygodnia: Witaj Święty Mikołaju.

 

 

      Ten tydzień rozpoczęliśmy od przeczytania legendy o Świętym Mikołaju. Dzieci słuchały i uczyły się piosenek o Mikołaju. Wspólnie redagowaliśmy list do Świętego Mikołaja. Uczniowie wykonali prace plastyczne i mikołaje z rolek papierowych. 

 


 

22.11 - 26.11

Temat tygodnia: Andrzejkowy zawrót głowy.

Dzień pluszowego misia.

 

      W tym tygodniu uczniowie świetlicy przenieśli się w świat magii i czarów związanych z tradycja andrzejek. Podczas zajęć dzieci poznały zwyczaje andrzejkowe. Odbyły się również wróżby – układanie butów, serce z imionami, kim będziesz w przyszłości. Dzieci zrobiły kotki z rolek, kapelusze i czarownice.

 

 


 

15.11 - 19.11

Temat tygodnia: Podróże małe i duże.

 

 

      W tym tygodniu dzieci poznały różne kraje Europy oraz ciekawostki związane z danym państwem. Uczniowie poznali zwyczaje, legendy, potrawy i tradycje poszczególnych krajów. Słuchali również zwrotów grzecznościowych w obcych językach. Przy okazji przypomniano uczniom o zasadach dobrego zachowania. 

 


 

02.11 - 12.11

Temat tygodnia: Dumni ze swojego pochodzenia.

Wielcy Polacy.

 

 

      W tym tygodniu dzieci zostały zapoznane z historią odzyskania niepodległości przez Polskę. Odbyły się rozmowy na temat odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości szkolnych i państwowych. Dzieci śpiewały piosenki patriotyczne i poznały sylwetki wielkich Polaków. Wykonały też prace plastyczne związane z tematem. 

 


 

25.10 - 29.10

Temat tygodnia: Pamięć, to ważna sprawa.
W listopadowej zadumie.

 

 

      W ramach realizacji tematu wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat poszanowania miejsc pamięci. Przypomnieli również o właściwym zachowaniu się na cmentarzu. Dzieci kolorowały znicze jako symbole pamięci o zmarłych. Dodatkowo wykonały jesienne mozaiki.

 


 

18.10 - 22.10

Temat tygodnia: Bezpieczni w sieci.
Internet i komputer – dobro czy zło?

 

 

      W tym tygodniu dzieci dowiedziały się o zagrożeniach związanych z Internetem. Wspólnie z wychowawcami wykonały gazetkę „Bezpieczni w sieci”. Namalowały wymarzony sprzęt komputerowy. 

 


 

11.10 - 15.10

Temat tygodnia: Dzień Edukacji Narodowej  
Dzień nauczyciela

 

 

      W tym tygodniu dzieci zapoznały się ze znaczeniem święta jakim jest Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie wykonali laurki dla swoich wychowawców, oraz rysowali ulubionego nauczyciela. Wychowawcy świetlicy przybliżyli dzieciom jak wygląda praca nauczycieli i innych pracowników szkoły. Ponadto dzieci wykonały prace plastyczne z jesiennych liści oraz makietę jesiennego lasu. 

 


 

04.10 - 08.10

Temat tygodnia: Z muzyką przez życie.
Zwierzęta wokół nas.

 

 

      Ten tydzień rozpoczęliśmy od poznania różnych gatunków muzyki. Dzieci podczas kolorowania instrumentów muzycznych wsłuchiwały się w muzykę relaksacyjną oraz klasyczną. Podczas zajęć uczniowie poznali przysłowia związane z muzyką. Podsumowaniem zajęć był quiz o instrumentach muzycznych. Następnym zagadnieniem tego tygodnia były zwierzęta w naszym życiu. Dzieci uczyły się rysować psa i kotka, wsłuchiwały się
i odgadywały odgłosy zwierząt. Czytaliśmy wiersze o zwierzętach i wyklejaliśmy zwierzątka z kółek.

 


 

27.09 - 01.10

Temat tygodnia: Czytajmy!
29.09 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 

      W tym tygodniu zwróciliśmy uwagę na zalety czytania książek. Wspólnie czytaliśmy bajki, słuchaliśmy bajek dźwiękowych, ćwiczyliśmy język – łamańcami językowymi. Dzieci opowiadały o swoich ulubionych książkach i rysowały postacie z bajek.


 

 

 


 

 20 – 24.09

Temat tygodnia: Żegnamy lato. Witamy jesień.

 

      W tym tygodniu pożegnaliśmy lato a przywitaliśmy jesień. Dzieci  opowiedziały jakie zmiany obserwują w przyrodzie wraz z nadejściem jesieni. Zostały wyświetlone krótkie filmy edukacyjne na temat zmian zachodzących w naszym otoczeniu. Podczas zajęć plastycznych uczniowie wsłuchiwali się w jesienne utwory, między innymi w „Cztery pory roku – Jesień” - Vivaldiego. 

 


 13 – 17.09

Temat tygodnia: Akademia Czystych Rąk

 

W ramach realizacji tematu wychowawcy świetlicy przeprowadzili liczne pogadanki na temat tego jak ważna jest prawidłowa higiena rąk w szkole i w domu. Zostały przeprowadzone różne zabawy tematyczne związane z czystością rąk. Dzieci wspólnie z wychowawcami przygotowały plakat tematyczny. 


 


 

Świetlica szkolna przystąpiła w tym roku szkolnym do dwóch ogólnopolskich projektów edukacyjnych:

- EUROPA I JA

- ŚWIETLICZAKI NA TROPIE…   ZAGADEK 

 

 


  

 

 WITAMY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 Rok szkolny 2020/2021

 


 


 

 

Wiosna

 


 

Walentynki

 


 

 


 

Zima 


 

Boże Narodzenie 


Aniołki

 

 

Choinki

 


 

Narodowe Święto Niepodległości


 


 

Jesień


 


 


 

Kompozycje z jesiennych liści


 Jesienne sowy i jeżykiSówki z suchych liści Wędrujące żółwie 

 


 

Z ŻYCIA NASZEJ ŚWIETLICY - archiwum

  ZOBACZ ZDJĘCIA  

Wychowawcy świetlicy serdecznie

zapraszają wszystkich uczniów

  

z klas I – III
         do wzięcia udziału
     w konkursie plastycznym:


BĄDŹ AKTYWNY

ZDROWO SIĘ ODŻYWIAJ


Aby wziąć udział w konkursie należy

do końca kwietnia wykonać plakat 

     (dowolną techniką)promujący zdrowy styl życia

i zdrowe odżywianie.


Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody .


 

PROMOCJA ZDROWIA

kwiecień 2016r.

 

      W ramach tygodnia zdrowego odżywiania w naszej świetlicy odbyły się pogadanki na temat: zasad prawidłowego żywienia, urozmaicania i regularności posiłków, składników odżywczych i ich znaczenia dla organizmu, piramidy żywienia, wpływu  prawidłowej diety na zdrowie i kondycję organizmu. Zwrócono uwagę na  estetykę przygotowania i spożywania posiłków. Wspólnie z dziećmi sporządzono listę prawidłowych nawyków żywieniowych. Chętne dzieci wykonały prace plastyczne związane z hasłem ”Zdrowie na talerzu” Pod koniec tygodnia wychowawcy świetlicy  zorganizowali test o zdrowym odżywianiu. Dzieci bardzo sprawnie poradziły sobie z zadaniami.

 "CZARODZIEJSKA CZAPKA I RÓŻDŻKA"

marzec 2016r.

  

 

      W dniach 1 - 30.03.2016  świetlica szkolna zorganizowała konkurs na wykonanie czarodziejskiej czapki i różdżki. Dzieci chętnie wzięły udział w konkursie, najciekawsze prace zostały nagrodzone.

 


 


"OPOWIEŚĆ WIGILIJNA"

29 stycznia 2016r.

 

Dnia 29 stycznia w naszej świetlicy odbyło się przedstawienie pt ”Opowieść Wigilijna” na podstawie powieści Karola Dickensa. W przedstawieniu wzięli udział uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej z klas  III b, IVa, IVb , Va. Młodzi aktorzy chętnie brali udział w próbach do spektaklu oraz wspólnie przygotowywali dekoracje i rekwizyty do przedstawienia. W efekcie powstała historia skąpca Sknerusa, którego odmieniają wydarzenia nocy wigilijnej i przemieniają go w dobrego człowieka. Sztuka wywołała zadumę i wzruszenie wśród widzów. Na koniec przedstawienia wszyscy wspólnie zaśpiewali kolędę ”Przybieżeli do Betlejem” przy akompaniamencie skrzypiec, na których grał jeden z naszych uczniów.

 "ZOO JANA BRZECHWY"

27 stycznia 2016r.

 

      W dniu 27 stycznia w naszej świetlicy odbył się konkurs recytatorski„ZOO Jana Brzechwy” dla uczniów klas pierwszych. Dzieci chętnie wzięły udział w konkursie i pomimo tremy wszyscy spisali się na medal. Wszystkie dzieci  otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Jury nagrodziło również uczniów klas drugich i trzecich, którzy przygotowali prace na konkurs plastyczny.

 

 

 


 

BEZPIECZNY INTERNET

styczeń 2016r.

 

         W styczniu, w naszej świetlicy odbyły się pogadanki na temat bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Zapoznano uczniów jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Uświadomiono uczniom, jakie są zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu. Wspólnie z uczniami wypisano zasady bezpieczeństwa w Internecie. Chętni uczniowie wykonali prace plastyczne, a następnie dzieci z wychowawcami świetlicy przygotowały gazetkę na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci. 

CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA

17 grudnia 2015r.

 

      W związku z wciąż aktualnym hasłem  ‘’Czytanie łączy pokolenia” dniu 17 grudnia 2015 świetlice szkolną odwiedziła babcia uczniów naszej szkoły, która przeczytała fragmenty książki K. Dickensa „ Opowieść Wigilijna”. Pani babcia wprowadziła dzieci w  klimat książki, tak, że wszyscy przenieśliśmy się w czasie. Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchały fragmentów tej pięknej i bardzo pouczającej lektury. Następnie odpowiadały na pytania związane z opowieścią wigilijną. Na zakończenie wszyscy wspólnie śpiewaliśmy kolędy.

 

 


 

ABC ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

3 września 2015r.

 

We wrześniu wychowawcy świetlicy w ramach zajęć przeprowadzili pogadanki na temat roli świetlicy w szkole .Zapoznano uczniów z regulaminem świetlicy, zasadami bezpiecznego zachowywania się w świetlicy (ABC ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY) i w szkole oraz przedstawiono dzieciom cele i zadania świetlicy. W czasie zajęć, dzieci podzieliły się swoimi pomysłami zabaw w świetlicy szkolnej. Chętni uczniowie wykonali prace plastyczne.


 

 


 

MOJA WAKACYJNA PODRÓŻ

11 września 2015r.

 

W dniach od 07.09.15 do 11.09.15 w świetlicy szkolnej odbywały się zajęcia o tematyce wakacyjnej. Podczas zajęć zostały przeprowadzone 4 pogadanki dotyczące wakacyjnych podróży naszych uczniów. Uczniowie przynieśli do świetlicy pamiątki i zdjęcia z wakacji. Wspomnieniom nie było końca. Dzieci odbyły podróż palcem po mapie Polski i świata, na której wskazywali miejsca, które zwiedziły podczas wakacji. Chętni uczniowie wykonali prace „Moje wspomnienia wakacyjne”. Najciekawsze prace zostały nagrodzone. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach i dzielili się swoimi wspomnieniami z wakacji.

 


 


SZKOLNY KONKURS

"WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI"

22 czerwca 2015r.

 

   Dnia 22 czerwca w świetlicy odbył sie finał szkolnego konkursu "Wierszyki łamiace języki". Dzieci z klas I - III w doskonały sposób przedstawiły "łamańce językowe". Komisja konkursowa miła bardzo trudne zadanie i po podsumowaniu punktów wyłoniła zwycięzców.
Klasy pierwsze

I miejsce
Szymon Dąbrowiecki klasa Id
II miejsce
Kalina Łybyk klasa Ib
Antoni Brajewski klasa Ic
Maja Trawińska klasa Id
III miejsce
Monika Szatkowska klasa Ia
Igor Dendura klasa Id
Klasy drugie
I miejsce
Karolina Kociuba klasa IIc
Filip Bentkowski IIa
II miejsce
Martyna Olszyk klasa IIB
Martyna Sobol klasa IIb
Klasy trzecie
I miejsce
Wiktoria Rajchel klasa IIIb
II miejsce
Wiktoria Kosturska klasa IIIB
III miejsce
Dawid Janiczek klasa IIIa

ZOBACZ ZDJĘCIA

 


 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
"TRADYCJE I OBRZĘDY ŚWIĄT WIELKANOCNYCH"

10 kwietnia 2015r.

I miejsce:
Jagoda Niedziela klasa IIIc

II miejsce:
Paulina Turopolska
klasa IIIc
Krystian Tocki klasa IIIa
III miejsce
Wiktoria Rajchel klasa IIIb
Dawid Janiczek klasa IIIa

 


 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
"TRADYCJE I OBRZĘDY ŚWIĄT WIELKANOCNYCH"

17 marca 2015r.

      Dnia 17 marca świetlica szkolna przygotowała pokaz multimedialny pt. „Tradycje i Obrzędy Świąt Wielkanocnych”,  dla klas III. Uczniowie podczas prezentacji zaznajomili się z historią i ciekawostkami związanymi z obchodami Świąt Wielkiej Nocy.
       W związku z prezentacją 31 marca odbył się pisemny konkurs wiedzy o zwyczajach i obrzędach Świąt Wielkanocnych. Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą, otrzymają  pozytywne oceny z religii.   


 

WARSZTATY PISANKOWE

16 - 20 marca 2014 r.

 

      W dniach 16 – 20 marca w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty pisankowe. Na zajęciach dzieci zapisane do świetlicy nauczyły się wykonywania pisanek różnymi technikami. Dzieci bardzo chętnie wykonywały powierzone im zadanie,
a efekty ich pracy widać poniżej.ZOBACZ ZDJĘCIA


 

TURNIEJ WARCABOWY

12 - 13 marca 2014 r.

 

      W dniach 12 – 13marca w świetlicy szkolnejodbył się II Turniej Warcabowy dla uczniów klas I – III zapisanych do świetlicy. Do zawodów zgłosiło się 8 uczestników.
Do ścisłego finału zakwalifikowali się uczniowie:
Filip Zięba IIa
Paulina Rajchel IIIa
Wiktoria Kosturska IIIb
Konrad Zabagło IIIa
W piątek 13 marca odbył się finał turnieju. Po zaciętej i wyrównanej walce pierwsze miejsce zajęli: Filip Zięba i Konrad Zabagło. Drugie miejsce wywalczyła  Wiktoria Kosturska, zaś na trzecim miejscu zawody ukończyła  Paulina Rajchel.

 ZOBACZ ZDJĘCIA

 

 LAUREACI KONKURSU ZIMA UKRYTA W ORIGAMI

18 grudnia  2014 r.


 

W grudniu 2014 roku świetlica szkolna zorganizowała kolejną edycję Szkolnego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Zima ukryta w origami”. Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach uczestnicy wykazali się wielką wyobraźnią, kreatywnością i starannością.

Po burzliwych obradach, jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsca: Kalina Łybyk (1b), Alan Kasprzak (2c), Karolina Kociuba (2c)
II miejsca: Wiktoria Rajchel (3b), Gabriel Pasławski (3c)
III miejsca: Wiktoria Usyk (1d), Julia Wątor (2a)

 ZOBACZ ZDJĘCIA

 


 

LAUREACI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ BAJKOWY

20 listopada 2014 r.


 

Klasy I:
Bąk Jakub klasa Ia
Łybyk Kalina klasa Ib
Wronowska Zuzanna klasa Ic
Usyk Wiktoria klasa Id
Klasy II:
Fedorowicz Wiktoria klasa IIa
Silarska Natalia klasa IIb
Celon Leura klasa IIc
Klasy III:
Zabagło Gabriela klasa IIIa
Fedoryszak Martyna klasa IIIb
Rettinger Katarzyna klasa IIIc


ZOBACZ ZDJĘCIADNI POSTACI Z BAJEK

20 listopada 2014 r.

 

       Dnia 18 listopada  w świetlicy szkolnej odbył się konkurs znajomości bajek dla klas III. Rozpoczęliśmy od prezentacji postaci z bajek, za które przebrane były dzieci. Następnie reprezentanci poszczególnych klas III wzięli udział w konkursie, który polegał na rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów i odpowiadaniu na wiele pytań związanych ze światem bajek. Najlepszą znajomością bajek wykazała się klasa IIIa, tuż za nimi różnicą tylko 2 punktów była klasa IIIb, trzecie miejsce zajęła klasa IIIc.

        W czwartek 19 listopada do rywalizacji przystąpiły klasy drugie. W tych klasach pierwsze miejsce zajęła IIb, tuż za nią różnicą 0,5 punkta była klasa IIc, trzecie równie zaszczytne miejsce zajęła klasa IIa.
        W ostatnim dniu zmagań 20 listopada świetlicę odwiedziły klasy pierwsze. W tej kategorii najlepsza okazała się klasa Id, na drugim miejscu była klasa Ib oraz Ic, klasa Ia zakończyła rywalizację na miejscu trzecim.

        Podczas wszystkich trzech dni dzieci były bardzo aktywne, kreatywne, otwarte i wesołe a przygotowane zabawy sprawiły im wiele radości.  


ZOBACZ ZDJĘCIA

 


 

WARSZTATY Z ORIGAMI

30 października 2014 r.

 

        Dnia 30.10.2014 roku w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty z origami, które były kontynuacją zajęć przeprowadzonych w ubiegłym roku szkolnym. Dzieci bardzo chętnie uczyły się „wyczarowywać” z papieru różne kształty i zwierzęta. Efekty naszej pracy widać poniżej 

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA KLAS I - III
"JESIEŃ UKRYTA W ORIGAMI"

20 pażdziernika 2014r.

1 miejsce
Karolina Kociuba klasa IIc
2 miejsce

Alan Kasprzyk klasa II c
3 miejsce

Julia Wątor klasa II a
Wyróżnienia otrzymali:
Mikołaj  Dziedzic klasa Ia
Dominik Kucaba klasa Ia

Tomasz Preisner klasa Ib
Emilia Otta klasa IIc
Wiktoria Rajchel klasa IIIb