Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2022/2023

- przewodnicząca: Monika Ziemiańska
 
- wiceprzewodnicząca: Martyna Lewandowska

 

Sekcje:

 sekcja artystyczna:

kl. 4b
Olszowy Zofia
Podkalicka Zuzanna
Weremińska Lena

kl. 5a
Podsobiński Bartłomej
Wowk Kalina

kl. 5c
Baran Weronika
Barańska Aleksandra
Głuszko Zuzanna
Koźma Aurelia
Mokrzyńska Karolina
Niżnik Eliza
Syrnik Zofia

kl. 6d
Kendryna Lena
Pawłowska Iga
Pecka Maja
Pietruszka Hanna

kl. 7a
Grzybowska Laura
Kucaba Julia
Kutkowska Izabela
Wilińska Karolina

kl. 8a
Fila Kornelia
Gamrot Olga
Indyk Nikola
Kulig Emilia
Majda Vanessa
Podstawska Maja
Ziemiańska Monika

kl. 8b
Barański Bartłomiej
Borgosz Bartłomiej
Kuczma Izabela
Kusal Zuzanna
Tynek Natalia
Wojdyła Maria

kl. 8c
Fechner Jagoda
Gocek Maria
Opałka Maja

- sekcja informacyjna:

kl. 7a
Kutkowska Izabela
Wilińska Karolina

kl. 8a
Fuks Karol
Ziemiańska Monika

kl. 8b
Borgosz Bartłomiej
Nowak Maciej

kl. 8c
Kowalik Julia
Pecka Filip

kl. 8d
Sowa Oliwier
Szczepański Wadim

- sekcja porządkowo-sportowa:

kl. 4a
Andruch Leon
Bednarz Szczepan
Buksztel Jan
Gembuś Michał
Hydzik Jakub
Kasprzyk Miłosz
Smolski Oliwier
Wrona Martyna

kl. 4b
Dybaś Magdalena
Gawor Dominika
Maruszczak Amanda
Wójcik Małgorzata
Wróbel Gracjan
Ziobrowska-Car Lena

kl. 5a
Bryndza Szymon
Buk Yarema
Drahusz Dawid

kl. 5c
Biesiada Jakub
Demkowicz Stefan
Hańczyk Tymon
Kłosowicz Jakub
Marszał Jakub
Nycz Szymon
Opałka Filip
Rachwalski Gracjan

kl.6c
Niedziela Kacper

kl.6d
Bodnar Ignacy
Demko Filip
Dybaś Patrycja
Kuczma Sara
Mazur Wojciech
Nykiel Mateusz
Szybowski Mikołaj
Tobiasz Aleksandra
Wrona Jakub

kl. 7a
Dybaś Nikodem

kl. 8a
Wójcik Jakub

kl. 8b
Barański Bartłomiej
Kuczma Izabela
Kusal Zuzanna
Tynek Natalia

kl. 8c
Buksztel Stanisław
Kaczmarski Mikołaj
Ziętek Olaf

-sekcja dziennikarska:

kl. 4b
Andrychowicz Antonina
Bartnicka Zofia
Bechta Barbara
Cecon Rebeka
Grzybowska Klara
Podkalicka Oliwia
Podkalicka Zuzanna

kl. 5c
Gądek Gabriela
Gradowska Aleksandra
Lasek Natalia
Mysza Jagoda

kl. 8b
Gankiewicz Zuzanna
Solan Amelia
Usyk Julia
Wojtanowska Maja

 


 

Cymerman-Kowalik Magdalena, Janik Renata, Kinal Barbara, Klus Elżbieta, Pietruszka Jolanta, Ząbkiewicz Michał


 

 Plan pracy Samorządu  Uczniowskiego
na rok szkolny 2022/2023

 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.
- Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
- Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
- Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.- Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samoocen i zdyscyplinowania uczniów.

- Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

 

   Podejmowane  zadania

 

Termin realizacji


1

- USTALENIE PLANU PRACY NA CAŁY ROK SZKOLNY

- PRZYGOTOWANIE  DNIA EDUKACJI NARODOWEJ  (słodycze, śpiew, życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły)

- OGŁOSZENIE ZBIÓRKI KARMY NA RZECZ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA „WESOŁY KUNDELEK” (współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu)

- OGŁOSZENIE ZBIÓRKI NAKRĘTEK NA RZECZ WERONIKI „WKRĘĆ SIĘ W POMAGANIE” (współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu)

 

X2

- REDAGOWANIE  GAZETKI  SZKOLNEJ (TEMATYCZNEJ) SU PRZEZ  UCZNIÓW NALEŻĄCYCH  DO  SEKCJI  ARTYSTYCZNEJ (budynki szkoły na ul. Smolki oraz Mickiewicza)

- PROMOCJA SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

- AKTUALIZACJA WIADOMOŚCI SU NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

- WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI ORAZ DYREKCJĄ SZKOŁY

- ZBIÓRKA PUSZEK PO NAPOJACH (wystawienie pudełek w budynkach szkoły; pieniądze pozyskane ze sprzedaży puszek przeznaczone zostaną na potrzeby SU)

 


cały rok szkolny


3

- DNIE TEMATYCZNE – uczniowie, którzy przyjdą ubrani według pomysłu SU zwolnieni są z odpytywania (raz w miesiącu)

 

cały rok szkolny

 


4

- SPOTKANIA  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO  - umożliwienie czynnego udziału w spotkaniach wszystkim zainteresowanym uczniom

 

według potrzeb5

- WSPÓŁUDZIAŁ  W  ORGANIZOWANIU  WAŻNYCH  UROCZYSTOŚCI   SZKOLNYCH:
- ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA (WIGILIA SZKOLNA)

- DZIEŃ WIOSNY

 

 

cały rok szkolny6

- DYSKOTEKA SZKOLNA

- OPIEKA NAD CMENTARZEM WOJSKOWYM (ZBIÓRKA ZNICZY W KLASACH)

- ODWIEDZENIE GROBÓW ZMARŁYCH NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

- WIECZÓR FILMOWY (ANDRZEJKI)

 


X-XI
7

- MIKOŁAJKI SZKOLNE

- GÓRA GROSZA

- WIGILIA SZKOLNA

- OGŁOSZENIE ZBIÓRKI ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH DLA OSÓB STARSZYCH ORAZ SAMOTNYCH Z LESKA (współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariatu)

 XII

8

- POCZTA WALENTYNKOWA

II
9

- PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY (konkurencje i zabawy międzyklasowe, dzień gier planszowych, konkurs talentów, wybory na najsympatyczniejszego nauczyciela)

- DZIEŃ KOBIET (słodycze, śpiew, życzenia dla pań)

- DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA (uczniowie zakładają dwie różne skarpetki)

 III10

- OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU (uczniowie ubierają się na niebiesko)

- WYCIECZKA MIĘDZYKLASOWA

- DZIEŃ DOBRYCH OCEN (nauczyciele nie wstawiają złych ocen)

 


IV-V


11

- DZIEŃ PIZZY (uczniowie jedzą pizzę na zajęciach z wychowawcą)

- TYDZIEŃ KOLORÓW

 

V
12

DO WPROWADZENIA:

- SZCZĘŚLIWY NUMEREK NIE PISZE KARTKÓWKI- - CZERWONA SKRZYNKA DLA DZIEWCZYN

- URODZINY BEZ JEDYNKI

- KÓŁKO SZACHOWE

- SKRZYNKA POMYSŁÓW (uczniowie składają swoje pomysły na temat imprez i uroczystości szkolnych )
cały rok szkolny

SU zastrzega sobie prawo do modyfikacji planu, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, inicjatywy uczniów, specyficznych sytuacji). 


 

 Działania podjęte 

przez samorząd uczniowski
 

w roku szkolnym 2022/2023


 


 GÓRA GROSZA

Nasza szkoła w dniach 2.11.2022 do 05.01.2023 włączyła się w ogólnopolską zbiórkę w ramach XXIII edycji: „Góra Grosza”. Akcja organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, które zajmuje się pomocą dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej. Jej celem jest zebranie funduszy na wsparcie podopiecznych wychowujących się poza własną rodziną (w domach dziecka, rodzinach zastępczych). Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili zbiórkę monet. Monety zbierane były w klasach i na korytarzach szkolnych podczas przerw. Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę drugiej osoby i chętnie się do tej akcji przyłączyli. Reprezentanci SU zbierali monety w trzech budynkach. Zebrano 13495 monet o łącznej wadze 29,5 kg i wartości 755,80 zł. Zebrane środki zostały przesłane na adres wskazany przez organizatora. Udział w akcji pomógł uzmysłowić naszym uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki tej akcji uczniowie uczyli się podstawowych zasad współżycia i otwartości na cudze nieszczęście. Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy, oraz mamy nadzieję, że w następnej edycji też będą chętnie brali udział. Wszystkim serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

Pamiętajmy, że „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
(św. Jan Paweł II).

 

 


 

SZKOLNA ŚWIĄTECZNA PACZKA

 

19 grudnia 2022 roku z  inicjatywy  Szkolnego Klubu Wolontariatu i Samorządu Uczniowskiego odbyła się akcja przygotowywania paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin. Zebrane produkty pozwoliły na przygotowanie 45 paczek, które trafiły w ręce osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, starszych, schorowanych oraz samotnych. Do każdej z paczek dołączone były życzenia świąteczne przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Paczki zostały rozdysponowane przez pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesku. W przygotowaniu paczek wzięły udział dziewczynki z klasy 6d Sara Kuczma, Martyna Lewandowska, Iga Pawłowska i Hania Pietruszka wraz z opiekunami. Zbiórka została zorganizowana z dużym zaangażowaniem i poświęceniem ze strony wszystkich uczestników, co pozwoliło na zrealizowanie naszego celu, jakim było przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących rodzin. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że mogliśmy wesprzeć tych, którzy tego potrzebują i mamy nadzieję, że ta zbiórka przyczyni się do zwiększenia świadomości potrzeby pomocy dla potrzebujących w naszej społeczności. Wierzymy, że w przyszłym roku będziemy mogli powtórzyć tę akcję i pomóc jeszcze większej liczbie osób. Dziękujemy za wsparcie uczniów i rodziców, a także nauczycieli, którzy chętnie przekazywali dary i pomagali w przygotowaniu paczek.

 


DZIEŃ PIŻAMY

 

W dniu 16 grudnia 2022 roku w naszej szkole odbył się Dzień Piżamy. Był to bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ uczniowie mogli przyjść do szkoły w swoich ulubionych, kolorowych piżamach i szlafroczkach.  W tym dniu każdy przebrany był nie pytany. Wszyscy bawili się świetnie i z ogromną radością wspominają ten niecodzienny dzień. Celem tej imprezy była integracja społeczności szkolnej i czerpanie radości ze wspólnej zabawy a także okazja do odprężenia się po trudach codziennej nauki. Przypominamy, iż szkoła to nie tylko miejsce nauki ale również zabawy a w piżamach zabawa była SUPER!!!  Uczestnicy tej akcji z uśmiechem na twarzy dziękowali Samorządowi Uczniowskiemu za  zorganizowanie, tak wspaniałego dnia.

 


 

 


 

 Samorząd Uczniowski z okazji dnia świętego Mikołaja (6 grudnia) organizuje akcję Czapka Mikołaja zwalnia z pytania. Polega ona na tym, że ten kto założy w tym dniu czerwoną czapkę Świętego Mikołaja, jest zwolniony z odpowiedzi ustnej i nie pisze niezapowiedzianej kartkówki.

 


 

Drodzy Uczniowie i Rodzice !

Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu przy Szkole Podstawowej im. W. Pola w Lesku zwracają się z gorącą prośbą do całej społeczności szkolnej o włączenie się w kolejną edycję świątecznej akcji pomocy osobom starszym, samotnym, schorowanym – Świąteczna Paczka. Ten wyjątkowy przedświąteczny czas sprawia, że każdy z nas chciałby stać się Świętym Mikołajem i sprawić innym radość. Jest to możliwe!!! Wystarczy przynieść do szkoły zapakowane produkty żywnościowe (herbata, cukier, kawa, olej,  warzywa  w puszkach, mąka, kasze, ryż, konserwy mięsne, rybne, makaron, dżem, ) oraz środki czystości (proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło, żel myjący, płyn do płukania, płyny czyszczące, szampon, papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżające)     
do dnia 16.12.2022r.(włącznie).

Udział w tej akcji, to także lekcje dla młodego pokolenia o empatii i otwartości na drugiego człowieka, który mimo, że jest zupełnie obcy – jest ważny a także o tym, że„ dobro to wynik dzielenia”.

Miejsce zbiórki produktów:

                         Klasy 1 – 6 zbiórka w przydzielonych salach                         
 Klasy 7 – 8: zbiórka w pokoju nauczycielskim
 (budynek przy ul. Mickiewicza - hala)

Przekazane dary prosimy podpisać. Wszystkich darczyńców nagrodzimy pozytywnymi uwagami z zachowania.

(Akcja prowadzona we współpracy z MGOPS w Lesku)

 

Z góry serdecznie dziękujemy !!!


 

Akcja  Góra Groszaw naszej szkole nadal trwa. Pamiętajcie, wrzucając monetę do puszki pomagacie dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Dziękujemy uczniom szczególnie zaangażowanym w akcję.

 


 

DZIEŃ GALOWEGO STROJU

11 listopada obchodzimy w Polsce Święto Odzyskania Niepodległości . W tym dniu uczniowie nie idą do szkoły. W przeddzień tego wydarzenia Samorząd Uczniowski ogłosił 10 listopada "Dniem Galowego Stroju". Uczniowie, którzy przyszli  ubrani w odświętnych strojach, (zgodnie ze Statutem Szkoły) nie byli odpytywani podczas lekcji i otrzymali od wychowawcy pochwałę wpisaną do dziennika lekcyjnego.

 


 

W dniach 03.10 - 03.11.2022r. na terenie naszej szkoły po raz kolejny odbyła się zbiórka darów na rzecz bezdomnych zwierząt schroniska Wesoły Kundelek. Zbieraliśmy karmę, akcesoria dla zwierząt (legowiska, kuwety, smycze, obroże, miski). Zebrane dary zostały przekazane przez przedstawicieli uczniów wraz z opiekunami dla schroniska w dniu 09.11.2022r. W akcję włączyli się uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, a także kształtowania postawy przyjaciela zwierząt.
Samorząd Uczniowski

 

 


 

Wieczór filmowy

W dniu 3 listopada 2022 roku odbył się w naszej szkole wieczór filmowy. Głównym organizatorem, a przede wszystkim pomysłodawcą był Samorząd Uczniowski. Wieczór filmowy odbył się w naszej szkole już po raz kolejny i cieszył się dużym zainteresowaniem. Tym razem uczniowie mieli okazję pooglądać film pt. "Thor miłość i grom".

Takie spotkania fajnie wpływają na relacje między uczniami naszej szkoły. Jeżeli będzie tylko okazja, ja i moi koledzy chętnie weźmiemy udział w takim wieczorze jeszcze raz.

 

 Maja Wojtanowska, kl.8b


 


  Samorząd Uczniowski ogłasza, że w dniach 2.11.2022 do 05.01.2023 odbędzie się w naszej szkole zbiórka w ramach XXIII edycji: „Góra Grosza”.

Akcja „Góra Grosza” organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, które zajmuje się pomocą dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej. Jej celem jest zebranie funduszy na wsparcie podopiecznych wychowujących się poza własną rodziną (w domach dziecka, rodzinach zastępczych). Wrzucając monetę na Górę Grosza, przekazujecie środki niezbędne dzieciom do znalezienia bezpiecznego miejsca, pomocy w codziennej nauce, rozwijania pasji i talentów, rehabilitacji i usamodzielnienia się. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom. W ramach akcji przedstawiciele SU będą zbierali w naszej szkole monety do puszki, na korytarzach szkolnych podczas  przerw. Zachęcamy do aktywnego udziału! Liczymy na pomoc i wsparcie całej społeczności szkolnej. Pamiętajmy o tym, że wspólnie możemy zrobić wiele dobrego – w myśl zasady: Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

 

Samorząd Uczniowski


 

Samorząd Uczniowski
i Szkolny Klub Wolontariatu

przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku
zapraszają do włączenia się w akcję.

 Klasy 1 - 6: zbiórka do pojemnika koło pani Woźnej

 

Klasy 7 - 8: zbiórka do pojemnika przy wejściu na salę gimnastyczną (budynek przy ul. Mickiewicza - hala)

 


 

Uroczystość Wszystkich Świętych

1 listopada -  dzień Wszystkich Świętych czyli tych zmarłych, którzy cieszą się już chwałą nieba. Uczniowie szkoły podstawowej również pamiętają o tych, którzy już dawno odeszli. W dniu 28 października uczniowie pod opieką nauczycieli wybrali się na cmentarz zapalić znicze i okazać cześć poległym w obronie ojczyzny, a także odwiedzili groby ważnych dla naszej szkoły osób. Odwiedziliśmy groby, m.in. żołnierzy, nauczycieli, dawnych władz miasta, honorowych obywateli Leska i filantropów

 

Julia Usyk, kl.8


 

"Dzień bamboszy - dzień bez pytania".

 

Samorząd Uczniowski zorganizował akcję
"Dzień bamboszy - dzień bez pytania". W jej ramach 26 października uczniowie byli zwolnieni z pytania, kartkówek, zadania domowego bez konsekwencji, jeśli spełnili konkretny warunek. Niepytany był ten, kto przyszedł w pantoflach do szkoły. Nie dotyczyło  to oczywiście zapowiedzianych wcześniej sprawdzianów i prac klasowych. W związku z tym na korytarzach szkolnych pojawili się uczniowie w swoich "milutkich kapciach”. Można było zobaczyć kolorowe i śmieszne papucie – pieski, misie, kotki, czy zwykłe domowe bambosze. Wszystkie były śliczne i wyjątkowe. Dzień bamboszy w naszej szkole był pełen uśmiechu i świetnej zabawy. Dzieci były szczęśliwe, iż mogły spędzić tyle czasu w swoich domowych papciach oraz pokazać je swoim koleżankom i kolegom z grupy. Celem tej akcji była integracja społeczności szkolnej i czerpanie radości ze wspólnej zabawy. To był bardzo miły i ciekawy dzień.

Samorząd Uczniowski

 


 

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji DEN uczniowie pod opieką pani Elżbiety Klus przygotowali dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszej szkoły krótki montaż słowno-muzyczny. 
Dziewczynki z klas 7a i 8a przygotowały małe słodkie upominki dla wszystkich pracowników, które zostały im wręczone wraz z życzeniami.

Samorząd Uczniowski


 


 

 

 Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariatu

przy Szkole Podstawowej im. W. Pola w Lesku

ogłaszają zbiórkę na rzecz

bezdomnych zwierząt Schroniska „Wesoły Kundelek”

 

Nasze potrzeby dla psów i kotów:

·             karma sucha

·             karma mokra w puszkach

·             przysmaki dla zwierząt

·             akcesoria dla zwierząt (legowiska, kuwety, smycze, obroże, miski)
 – mogą być używane, w dobrym stanie.

Dary prosimy przynosić do dnia 24 października (poniedziałek) 2022r.:

Klasy 1 – 6: zbiórka w przydzielonych salach

Klasy 7 – 8: zbiórka w salach lekcyjnych (budynek przy ul. Mickiewicza - hala)

Zapraszamy do włączenia się w akcję! 


 

DZIAŁANIA PODJĘTE
PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 


 

 

 


 

WYBORY SUPER CHŁOPAKA 2015

 W piątek 23.09.2015 r. odbyły się wybory "Super chłopaka 2015r". Do finału przeszli Konrad Zabagło IV a, Leszek Grzebyk IV b, Szymon Kmiecik IV c, Mateusz Terlecki V a, Fiejtek Maksymilian V b, Miłosz Frydrych VI a, Jakub Golik VI b. Kandydaci odpowiadali na pytania np. Kim chciałbyś zostać w przyszłości?  Co byś zrobił z wygranym milionem? Rozpoznawali narzędzia. Ostatecznie SUPER CHŁOPAKIEM 2015 został Jakub Golik

ZOBACZ ZDJĘCIA


 

DZIAŁANIA PODJĘTE
PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


 

23.03. 2015r. uczniowie naszej szkoły przywitali wiosnę barwnymi strojami,aby ten dzień był kolorowy i wesoły.


 

26.03 odbył się finał szkolnego teleturnieju 1 z 10. Do ścisłego finału przeszli Martyna Gierula, Wiktoria Ciarach i Michał Kaliniewicz Ostatecznie zwyciężyła Wiktoria Ciarach.
Gratulujemy


ZOBACZ ZDJĘCIA


ZOBACZ ZDJĘCIA

ZOBACZ ZDJĘCIAMIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE


ZOBACZ ZDJĘCIA


 

"Góra Grosza " - zbiórka monet na rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze

W dniu 05.12.2014r. zakończyliśmy 
akcję "Góra Grosza" w naszej szkole

A oto wyniki:

1gr. – 7546   sztuk

2gr. – 3735   sztuk

5gr. - 2212  sztuk

10gr. - 416  sztuk

20gr. – 240  sztuk

50gr. - 70  sztuk

1zł. – 22  sztuki

2zł. – 4  sztuki

5zł.-  1  sztuka

10 zł – 1  sztuka
Zebrano 430 zł. 36 gr.
 


ZOBACZ ZDJĘCIA

 


 

PAMIĘTAMY O OPUSZCZONYCH GROBACH


      Uczniowie szkoły wraz z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy socjoterapeutycznej zapalili znicze na opuszczonych mogiłach. Akcja potrwa do końca listopada.

ZOBACZ ZDJĘCIA WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


 

      23.09.14 odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie mieli możliwość wyboru przewodniczącego SU, zastępcy oraz sekretarza.
Oto wyniki:
przewodniczący: Michał Wermiński

zastępca: Izabela Podgórska
sekretarz: Joanna Szpak

ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

DZIAŁANIA PODJĘTE
PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 


WYNIKI KONKURSU
I EDYCJI SZKOLNEGO "MAM TALENT"


 

Wokal

I miejsce
Wiktoria Kinal i Martyna Krupa
Natalia Prawda

II miejsce
Martyna Więcławek

III miejsce
Kinga Reszczyńska
Dec Aleksandra

Taniec

I miejsce
Kaja Bańczak i Nicola Kwiatanowska- Nawrocka
Sanecka Julia, Sanecka Jagoda, Sanecka Julia i Kapalska Emilia

II miejsce
Hawryłko Karolina i Maja Kałka
Molenda Wiktoria

Wyróżnienie
Melisa Skubisz  -   skrzypce

Malowanie

I miejsce
Zofia Fijałka

II miejsce
Mateusz Mackiewicz

III miejsce
Kamila Osękowska


 


 

Dzień Nauczyciela

        Z okazji święta nauczycieli SU wraz z opiekunami przygotował POKAZ MODY NA WESOŁO zgodnie z najnowszymi trendami. Na wybiegu zaprezentowano strój dla dyrektora szkoły, polonisty, przyrodnika, historyka, nauczyciela wychowania fizycznego i nauczania zintegrowanego.


autor p. Renata Pawlik  


 

 


 

 Na II piętrze opiekunka Samorządu Uczniowskiego Pani A. Łach redaguje gazetkę tematyczną

 


 

STROIKI DO SZPITALA

       
        Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły, pod opieką p. Danuty Dziedzic  (prowadzącej zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej) oraz p. Barbary Jankowskiej (opiekuna SU naszej szkoły) wykonali świąteczne stroiki, którymi, jak co roku, obdarowani zostali pacjenci szpitala w Lesku.

WIĘCEJ ZDJĘĆ


 

MIKOŁAJKI

        6 grudnia 2012r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizował Mikołajki w nszej szkole. Św. Mikołaj odwiedzał poszczególne klasy i rozdawał prezenty przygotowane przez dzieci i ich rodziców. W tym dniu Mikołaj odwiedził również SOW w Lesku i wraz z opiekunką SU, p. Renatą Pawlik, przekazał przygotowane wcześniej prezenty.

WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SZKOŁY
WIĘCEJ ZDJĘĆ Z SOW


 

"GÓRA GROSZA" 2012

       Jak co roku Szkoła Podstawowa w Lesku przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji "GÓRA GROSZA" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom.
        Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, tj. w: domach dziecka, rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, pogotowiach rodzinnych.
        Akcja odbywała się od 26 listopada do 7 grudnia 2012r.
        Nad przebiegiem akcji czuwał Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.


        Akcja dobiegła końca! Pod opieką p.R.Pawlik oraz p.B. Jankowskiej dzieci podliczyły wszystkie uzbierane w tym roku monety. Oto wyniki tegorocznej akcji w naszej szkole:

 1 gr - 4407 sztuk (44,07 zł)

2 gr - 1463 sztuk (29,26 zł)

 5 gr - 1432 sztuk (71,60 zł)

 10 gr - 337 sztuk (33,70 zł)

 20 gr - 212 sztuk (42,40 zł)

 50 gr - 43 sztuk (21,50 zł)

 1 zł - 8 sztuk (8 zł)

 5 zł - 1 sztuka (5 zł)

  Zebrano w sumie 255 zł 53 gr

ZOBACZ ZDJĘCIA


 

ZABAWA ANDRZEJKOWA DLA KLAS IV-VI

        22 listopada 2012r. odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla klas IV-VI.


 

 LISTOPAD - MIESIĄC ZMARŁYCH        

         2 listopada 2012r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunką p. Barbarą Jankowską odwiedzili cmentarz w Lesku. Na grobach zapomnianych i opuszczonych zapalili część zebranych zniczy. Wyjścia będą kontynuowane przez cały miesiąc listopad.

WIĘCEJ ZDJĘĆ


 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ        

         15 października 2012r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski przygotował część artystyczną - "Humory z zeszytów i dzienniczków uczniowskich".

Np.: "Krowa to zwierzę roślinobójcze";
       "Oko umieszczone jest w oczodole";
       "Car idąc do celu opierał się na mordzie";
       "Uczen na lekcji informatyki twierdzi, że nie ściąga tylko kopiuje";
       "Pod broń powołano młodzież od 16 do 60 roku życia";
       "Kurczeta są produktem jaj sadzonych";
       "Drzymała woził się wozem, a Niemcy mogli mu naskoczyć".

WIĘCEJ ZDJĘĆ


 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO        

         27 września 2012r. odbyły się wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Zarząd wybrał: p. Renatę Pawlik, p. Alicję Łach i p. Barbarę Jankowską.

 WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

         19 września 2012r. odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Do Zarządu wszedł jeden przedstawiciel wybrany przez daną klasę. Skład Zarządu na zdjęciu poniżej:

WIĘCEJ ZDJĘĆ 

DZIAŁANIA PODJĘTE
PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKI
W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

 


 

KIERMASZ WIOSENNY

 
Podczas kiermaszu zebrano 550 zł.

ZOBACZ ZDJĘCIA


 

POCZTA WALENTYNKOWA

ZOBACZ ZDJĘCIA


 

MIKOŁAJKI

         6 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj w asyście aniołków. Wspólnie z opiekunem Samorządu Uczniowskiego, p. Renatą Pawlik, odwiedzał klasy, które go zaprosiły. W trakcie wizyty rozdawał prezenty i razem z uczniami śpiewał kolędy, wprowadzając w szkole świąteczny nastrój. Ponadto w tym dniu św. Mikołaj zaniósł prezenty, przygotowane przez opiekunów Samorządu, p. Danutę Dziedzic i p. Renatę Pawlik, dla wychowanków SOW w Lesku.

ZOBACZ ZDJĘCIA


 
ANDRZEJKI

         24 listopada Rada Rodziców wspólnie z opiekunami Samorządu Uczniowskiego zorganizowała dyskotekę andrzejkowa dla klas IV-VI. Zabawa, prowadzona przez zawodowego DJ-a, odbyła się na sali gimnastycznej. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na zakup prezentów mikołajkowych dla wychowanków SOW w Lesku.

ZOBACZ ZDJĘCIA


 
GÓRA GROSZA”

         Od 21 listopada do 2 grudnia uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskiej akcji "Góra Grosza". Poszczególne klasy wraz z wychowawcami przez wyznaczony okres zbierały monety na rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze. Akcja została zakończona. Poniżej wyniki podliczenia zebranych grosików.

 1 gr - 8412 sztuk

2 gr - 4162 sztuk

 5 gr - 2636 sztuk

 10 gr - 92 sztuk

 20 gr - 55 sztuk

 50 gr - 19 sztuk

 1 zł - 7 sztuk

 2 zł - 1 sztuka

 5 zł - 1 sztuka

  Zebrano w sumie 342 zł 86 gr

          


 
LISTOPADOWA ZBIÓRKA ZNICZY

 Ludzie odchodzą tak szybko... i zostawiają ludzi, którzy za nimi tęsknią...”

        Od 15 października do 1 listopada w naszej szkole trwała zbiórka zniczy na groby żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej oraz groby zapomniane. Zbiórką zajmowała się p. Renata Pawlik. Zebrane znicze przez okres listopada uczniowie pod opieką p. Danuty Dziedzic palili na grobach leskiego cmentarza wojskowego oraz innych opuszczonych grobach.


 

Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

         Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci z Samorządu Uczniowskiego, pod opieką p. Eweliny Kunach, wykonały ozdobne kartki z życzeniami dla zaproszonych pracowników szkoły przebywających na emertyturze. Ponadto uczniowie uczęszczający na zajęcia świetlicy socjoterapeutycznej, wspólnie z p. Danutą Dziedzic, wykonali ozdobne świeczniki wypalane z gliny ceramicznej, którymi obdarowani zostali nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

ZOBACZ ZDJĘCIA


 

ZBIÓRKA PRZYBORÓW SZKOLNYCH

        W październiku Samorząd Uczniowski ogłosił zbiórkę nowych przyborów szkolnych na rzecz dzieci potrzebujących. Opiekun p. Renata Pawlik rozdysponowała zebrane przedmioty dla dzieci w klasach I-III.


 

  KONKURS PLASTYCZNY
„ZWIERZAKI PLUSZAKI I INNE ROZRABIAKI”

        20 września 2011r., z okazji przypadającego na 4 października Międzynarodowego Dnia Zwierząt, w naszej szkole ogłoszony został szkolny konkurs plastyczny pt. "Zwierzaki pluszaki i inne rozrabiaki". Konkurs trwał do 10 października i cieszył się dużym zainteresowaniem. Oddano 45 prac. Komisja w składzie p. Izabela Boćko, p. Ewelina Kunach, p. Dorota Bryndza i p. Renata Pawlik wyłoniła zwycięzców. Oto wyniki:


W klasach I-III:
I miejsce - Zofia Fijałka (kl. IIIb)
II miejsce - Nicole Kwiatanowska-Nawrocka (kl. IIIa)
Martyna Kostecka (kl. IIb)

 Wyróżnienia:
Piotr Fijałka (kl. IIb)
Konrad Galera (kl. IIb)

 W klasach IV-VI:
I miejsce - Mariola Bąk (kl. IVb)
II miejsce - Paula Sidorska (kl. Vb)
III miejsce - Urszula Buszta (kl. IVa)

 Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

ZOBACZ ZDJĘCIA