GRONO PEDAGOGICZNE

2022/2023

IMIĘ I NAZWISKO

NAUCZANY PRZEDMIOT

mgr Ireneusz Benewiat
DYREKTOR

 informatyka

  mgr Ryszard Wolan
WICEDYREKTOR

edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne

mgr Renata Straszak
KIEROWNIK ŚWIETLICY SZKOLNEJ

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Bogumiła Anderwald

wychowawca świetlicy

 mgr Jolanta Armata

chemia

Mgr Małgorzata Berezik

wiedza o społeczeństwie

mgr Bożena Bobula

historia

mgr Agnieszka Brajewska

język polski

mgr Radosław Buksztel

pedagog szkolny

mgr Edyta Burek

logopeda

mgr Remigiusz Cecuła

muzyka

mgr Magdalena Cymerman Kowalik

doradztwo zawodowe, wychowawca świetlicy

mgr Małgorzata Dudek

fizyka, informatyka

 mgr Danuta Dziedzic

edukacja wczesnoszkolna

mgr Sylwia Górecka

pedagog szkolny

mgr Magdalena Grzyb

edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Rajchel

edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Janik

wychowawca świetlicy

mgr Barbara Jankowska

język angielski

 mgr Paulina Jastrząb

psycholog

mgr Agnieszka Kaczanowicz

język polski

mgr Monika Kafara

język angielski

mgr Ewa Kardasz

nauczyciel bibliotekarz

 mgr Barbara Kinal

nauczyciel wspomagający

mgr Elżbieta Klus

biologia

mgr Sylwia Korczyńska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Lucyna Krawczyk

wychowawca świetlicy, matematyka

mgr Elżbieta Krawiec

język polski

mgr Anna Krzywińska

nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel wspomagający

mgr Ewelina Kunach

edukacja wczesnoszkolna

mgr Dorota Lasota

technika, plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Alicja Lewandowska

język polski

mgr Alicja Łach

edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Łukacz

edukacja wczesnoszkolna

 ks. mgr Maciej Marszałek

religia

mgr Elżbieta Mądry

geografia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Elżbieta Mikołajczak

religia

mgr Katarzyna Mogilana

język angielski

mgr Agnieszka Mokrzyńska

matematyka

mgr Grzegorz Nycz

wychowanie fizyczne

mgr Danuta Pakosz

matematyka, przyroda

mgr Jadwiga Pancerz

matematyka

mgr Jolanta Pietruszka

język niemiecki

mgr Ewa Podhorodecka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Paulina Prach

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Ramżyńska

edukacja wczesnoszkolna 

mgr Dariusz Skowroński

język angielski, historia

ks. mgr Jakub Szafran

religia

mgr Barbara Szpak

nauczyciel wspomagający

mgr Bożena Tomasik

matematyka

mgr Krzysztof Tomasik

język angielski

mgr Dorota Tomasik

edukacja wczesnoszkolna

mgr Michał Ząbkiewicz

wychowanie fizyczne

mgr Andrzej Zemlak

wychowanie fizyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWAWCY KLAS

 2022/2023

1

I A

Dziedzic Danuta

2

I B

Rajchel Anna

3

I C

Kunach Ewelina

4

II A

Prach Paulina

5

II B

Łach Alicja

6

II C

Grzyb Magdalena

7

III A

Podhorodecka Ewa

8

III B

Ramżyńska Ewa

9

III C

Tomczewska Dorota

10

IV A

Klus Elżbieta

11

IV B

Bobula Bożena

12

IV C

Pancerz Jadwiga

13

V A

Lasota Dorota

14

V B

Kaczanowicz Agnieszka

15

V C

Pakosz Danuta

16

VI A

Brajewska Agnieszka

17

VI B

Kafara Monika

18

VI C

Ząbkiewicz Michał

19

VI D

Mokrzyńska Agnieszka

20

VII A

Lewandowska Alicja

21

VIII A

Krawiec Elżbieta

22

VIII B

Mądry Elżbieta

23

VIII C

Tomasik Bożena

24

VIII D

Wolan Ryszard