HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LESKU

 W II połowie XIX w. uczyniono poważny krok w dziedzinie oświaty i kultury w Lesku.

        W roku 1869 istniała szkoła trywialna (Trivialschule), która w 1873 r. została przekształcona na jednoklasową szkołę ludową pospolitą, a w 1875r. w czteroklasową szkołę z polskim językiem wykładowym. Był to stary budynek (drewniany), zbudowany na placu kościelnym, później zwany „białą szkołą”.

        Kierownikiem w leskiej szkole (po krótkiej pracy nauczyciela kierującego, Antoniego Horniatkiewicza) został Edward Pałaszewski. Oprócz kierownika w szkole zatrudniono jeszcze dwie nauczycielki.

        W roku 1893/1894, w wyniku zmian w szkolnictwie, dotychczasowa szkoła mieszana została przekształcona na 5-klasową szkołę mieszaną. W roku 1895 nowym kierownikiem 5-klasowej szkoły mieszanej w Lesku został Józef Chuchla.

        W dniu 1 sierpnia 1899 roku, po oddaniu do użytku nowego budynku, rozdzielono szkołę 5-klasową mieszaną na szkoły: żeńską i męską. Szkoła żeńska, zwana „białą”, mieściła się w budynku przy placu 3 Maja, natomiast szkoła męska, zwana „czerwoną”, na ulicy Kościuszki. Obie nazwy wynikały z kolorów elewacji budynków. Kierownikiem szkoły żeńskiej został Jan Barna, a męskiej Józef Deker.

        W roku 1909/1910 Rada Szkolna Krajowa przekształciła szkołę 5-klasową żeńską w Lesku na 6-klasową.

        W okresie międzywojennym w Lesku nadal istniały dwie państwowe szkoły powszechne.

        Od 1927 roku Kuratorium wyznaczyło obu szkołom w Lesku stopień organizacyjny szkół 7-klasowych.

        Kierownikami szkoły męskiej byli: Marceli Ochęduszko, Tadeusz Budzynowski, Antoni Lipiński, ks. Władysław Lutecki, Teofil Krechowicz i Stanisław Wala (w zastępstwie). Szkołą żeńską kierowali: Jan Barna, Emilia Neuwirth i Eleonora Bischówna.

        W roku 1935 męska szkoła 7-klasowa otrzymała imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

        Po II wojnie światowej od 1947 roku kierownikiem szkoły została pani Maria Hukowa.

W dniu 16 maja 1965 r. dokonano uroczystego wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowego budynku szkoły przy ulicy Smolki. 21 lipca 1966 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkoły oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Szkoła otrzymała imię Bojowników o Wolność i Demokrację.

        1 września 1966 roku naukę w szkole rozpoczęło 780 uczniów i 30 nauczycieli. Funkcję kierownika szkoły objęła, pracująca na tym stanowisku od 1947 roku, pani Maria Hukowa.

        Oprócz dydaktyki prowadzonej na wysokim poziomie szkoła uczestniczyła w życiu społecznym i kulturalnym środowiska, włączając się w obchody świąt i uroczystości państwowych.

        Od początku istnienia szkoły działały zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, przedmiotowe, sportowe. Dzięki nim szkoła wyróżniała się w województwie i  powiecie, a uczniowie zdobywali nagrody i wyróżnienia. Szkoła posiadała świetlicę i kuchnię szkolną, które działają do dziś. Uczniowie byli objęci opieką lekarsko-stomatologiczną, a higienistka szkolna pracowała w pełnym wymiarze godzin.

        W roku 1972 na emeryturę odeszła długoletnia kierowniczka szkoły – pani Maria Hukowa, jej obowiązki przejął pan Władysław Skopiński, który pracował na tym stanowisku do 31 sierpnia 1973 roku.

        W dniu 29 kwietnia 1973 roku odbyło się uroczyste wręczenie Sztandaru Szkoły.

        W latach 1973–1977 kierownikiem Szkoły był pan Zbigniew Czarnuch. W tym czasie Liceum Sztuk Plastycznych w Wiśniczu wykonało freski przy wejściu do budynku. Szkoła była znana z dobrze działających drużyn zuchowych i harcerskich.

        W ramach reorganizacji szkolnictwa, z dniem 22 sierpnia 1977 roku, powołano Zbiorczą Szkołę Gminną, której dyrektorem został pan Józef Baran. Od tego roku tradycją szkoły stało się m.in. pasowanie na uczniów klas pierwszych oraz wręczanie „Srebrnej Tarczy” najlepszym ośmioklasistom.

        Po kolejnej reorganizacji szkolnictwa w roku 1985 powstała Szkoła Podstawowa nr 1 w Lesku, której dyrektorem został pan Marian Brajewski.

W roku 1988/1989 szkoła liczyła najwięcej uczniów w swojej historii: 1149.

W dniu 27 maja 1994 roku nastąpiła w szkole zmiana patrona – Kurator OiW w Krośnie nadał Szkole Podstawowej w Lesku imię Wincentego Pola.

        Po kolejnej reorganizacji szkolnictwa, w  roku 1999 po raz ostatni szkoła pożegnała klasy VIII, a uczniowie z rocznika 1986 roku podjęli naukę w Gimnazjum Publicznym. W tym roku  budynek Szkoły Podstawowej nr 2 został przekształcony na Gimnazjum, a nasza szkoła wróciła do nazwy Szkoła Podstawowa w Lesku.

        W roku 2001 dyrektorem szkoły został pan Janusz Haftek, który pełnił obowiązki dyrektora do roku 2011.

        Od roku 2011 do chwili obecnej dyrektorem szkoły jest pan Ireneusz Benewiat.