Z ŻYCIA SZKOŁY

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

 


Maj 2023r.

 

W dniu 18 maja 2023 r. w naszej szkole zorganizowane zostały warsztaty adresowane do rodziców zatytułowane Stawianie granic. Głównym celem spotkania było podnoszenie kompetencji wychowawczych. Podczas warsztatów podjęta została problematyka z zakresu skutecznej komunikacji, świadomych zasad, kar i nagród oraz budowania pozytywnej relacji. Zajęcia prowadził p. Patryk Podraza - doświadczony trener umiejętności interpersonalnych, terapeuta, realizator wielu projektów, w tym Wychowanie z pomysłem. Współorganizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w ramach realizowanego przez Szkołę projektu Dostępna Szkoła.
Bardzo, bardzo (!!!) dziękujemy grupie fantastycznych rodziców, którzy zdecydowali się wziąć udział w spotkaniu. Jesteśmy przekonani, że to doświadczenie pozytywnie zaowocuje w spełnianiu się w jakże trudnej roli rodzica.

 

Radosław Buksztel – pedagog szkolny, lider dostępności.

 


 

Dnia 11.05.2023 uczniowie klas I w ramach przypomnienia uczestniczyli w   spotkaniu dotyczącym szeroko pojętego bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nasi goście z KPP w Lesku  mł.asp. Natalia Brzozowska i asp.szt. Paweł Mamak w profesjonalny sposób przekazali wiedzę najmłodszym uczniom.

 


 

Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy
Wincentego Pola

 

26 kwietnia 2023 w bibliotece leskiej odbył się Wewnątrzszkolny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Wincentego Pola. Jego celem była:

-Popularyzacja twórczości i sylwetki patrona  naszej szkoły-Wincentego Pola.
-Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
-Doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorów.

Organizatorkami  konkursu, który cieszył się ogromną popularnością wśród wszystkich uczniów były Elżbieta Krawiec i Jadwiga Sąsiadek. Do konkursu zgłosiły się 22 osoby z klas 3 - 8.Zmagania recytatorów oceniała jury w składzie: Maria Petka – Fundanicz - Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku, Jadwiga Sąsiadek pracownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku i Michał Michniewicz odpowiedzialny za Regionalną Izbę Pamięci w Lesku. Komisja oceniła wygłaszane teksty w trzech kategoriach wiekowych. Podczas oceny pod uwagę brano takie kryteria, jak:

-Dobór repertuaru.
-Dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora.
-Interpretacja utworów.
-Ogólny wyraz artystyczny

Wybór najlepszych recytatorów nie był łatwy, ponieważ wszyscy prezentowali wysoki poziom.Wiersze były ciekawe i barwnie zaprezentowane. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestników.

Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy:

W kategorii klas 1 - 3:

I miejsce — Oliwia Czech

W kategorii klas 4 - 6:

I miejsce — Małgorzata Wójcik

II miejsce — Stella Marcinik

III miejsce — Laura Konik

W kategorii klas 7 - 8:

I miejsce — Kornelia Fila

II miejsce — Emilia Kulig

III miejsce — Karol Fuks

Laureaci konkursu otrzymali nagrody i  dyplomy.

Dziękuję wszystkim uczniom za zaangażowanie oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu. 

Elżbieta Krawiec 

 
Powiatowym etap Turnieju

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

 

 

W piątek uczniowie naszej szkoły, pod opieką p. Doroty Lasota, wzięli udział w powiatowym etapie Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych. Turniej odbył się na terenie OWR w Myczkowcach ,którego organizatorami była KPP z Leska wspierana przez ratowników Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Naszą szkołę reprezentowała drużyna uczniów
z klasy VI c - Antoni Radłowski oraz z klasy V c - Filip Opałka i Gracjan Rachwalski. Chłopaki spisali się świetnie zdobywając III miejsce wśród pięciu drużyn w kategorii starszych uczniów.
Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Serdecznie  gratulujemy i zachęcamy do turnieju za rok. 


Dorota Lasota 
Kwiecień 2023r.

 

Dzięki realizacji projektu w naszej szkole stopniowo eliminowane są bariery w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkól podstawowych. W budynku głównym (ul. Smolki 2) trwa obecnie skomplikowana inwestycja w postaci montażu windy, która umożliwi komunikację pionową na wszystkich kondygnacjach. Ponadto planowany jest remont biblioteki oraz zaadoptowanie pomieszczeń pod nowoczesne gabinety rewalidacyjne oraz sanitariaty dla osób z niepełnosprawnościami.

Środki otrzymane w ramach grantu umożliwiły ponadto podjęcie działań podnoszących świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych, a także samych uczniów i rodziców.

W dniu 26 kwietnia 2023r. nauczyciele oraz Dyrekcja szkoły uczestniczyli w Konferencji pt. „Spektrum Autyzmu. Nie oceniaj – poznaj” zorganizowanej z inicjatywy LCEiS oraz naszej szkoły. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kadry zarządzającej oświatą i grona pedagogicznego  placówek oświatowych z terenu Gminy Lesko

 


 

Kaja Górecka i Wadim Szczepański
finalistami
VI Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego
Lust auf Lesen

 

Finał konkursu odbył się 15 kwietnia 2023 roku w Warszawie. Najpierw Kaja i Wadim musieli zmierzyć się z częścią ustną konkursu, w której opisywali wylosowany obrazek, odpowiadali na pytania komisji konkursowej dotyczące interpretacji obrazka, a także prowadzili dialog, na również wylosowany temat. Oboje świetnie poradzili sobie w tej części konkursu. Następnie przystąpili do części pisemnej, w której podczas 90 minut wykonywali zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, słownictwo, gramatykę, a także wiedzę realioznawczą na temat Niemiec. Po przerwie, po podsumowaniu punktów z obu części Komisja Konkursowa ogłosiła wyniki zmagań przyznając Kai i Wadimowi tytuł Finalisty Konkursu.
Za zdobycie tytułu finalisty uczniowie otrzymają dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły średniej.
Serdecznie gratuluję Kai i Wadimowi sukcesu, a także wiedzy i umiejętności.
Życzę dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego.

Jolanta Pietruszka

 


 

Rekolekcje szkolne

W dniach 13-14 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbyły się rekolekcje szkolne, które poprowadził ks. Jakub Bartczak – kapłan pochodzący z Wrocławia, znany ze swojej pasji do rapowania oraz autor wielu piosenek o Bogu i wierze. Rekolekcje były okazją do pogłębienia naszej relacji z Panem, do refleksji nad sensem życia i naszym powołaniem, a także do wspólnej zabawy i śpiewu.
Ks. Kuba Bartczak opowiedział nam o swojej drodze do kapłaństwa, o tym jak odkrył swoją pasję do rapowania i jak połączył ją z ewangelizacją. Podzielił się też ze swoim świadectwem wiary i zachęcał nas do zaufania Bogu i szukania Jego woli w naszym życiu. Mogliśmy też usłyszeć jego utwory. Uczniowie i nauczyciele bawili się świetnie, śpiewali razem z księdzem i klaskali w rytm muzyki.
Rekolekcje były dla nas niezapomnianym przeżyciem, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy ks. Kubie Bartczakowi za jego zaangażowanie, entuzjazm i radość, którą nam przekazał. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję spotkać się z księdzem i posłuchać jego piosenek na żywo.


 


 

Akcja Żonkile


Dnia 19.04.2023r. uczniowie naszej szkoły z panią Dorotą Lasota- nauczyciel plastyki, wzięli udział w Akcja Żonkile, organizowanej przez Bieszczadzką Galerię Sztuki ,,Synagoga i Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku. Akcja ta upamiętnia rocznicę zbrojną powstania Żydów w getcie warszawskim oraz zwraca uwagę na problem antysemityzmu i nietolerancji. Po przybyciu do BDK zaprezentowano uczniom dwa filmy o powstaniu w getcie w 1943 roku :
,,Zdążyć przed Panem Bogiem oraz ,, Nie było żadnej nadziei. Po projekcji filmów uczniowie wykonali ponad 200 papierowych żonkili, które rozdali w miejscach publicznych przechodniom oraz umieścili przy synagodze i na kirkucie żydowskim. Akcja żółte żonkile jest ważnym wydarzeniem dla naszej społeczności szkolnej, które przypomina o zbrodniach popełnionych podczas II wojny światowej i stanowi apel o pokój, tolerancję i szacunek dla wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie czy wyznanie.

 

  Dorota Lasota 

 


 

Pierwszy dzień wiosny

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny Samorząd Uczniowski zorganizował dla klas VII oraz VIII dzień zabaw i konkurencji międzyklasowych. Była to bardzo ważna i radosna chwila dla nas wszystkich, ponieważ zima odchodzi, a my mieliśmy okazję powitać nadejście wiosny. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00 na sali gimnastycznej. Wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się wokół specjalnie przygotowanej scenerii. W tle słychać było muzykę wiosenną, która dodawała jeszcze więcej energii i entuzjazmu. Za oprawę muzyczną oraz nagłośnienie odpowiedzialny był Kuba Bibow z klasy 8a, który spisał się fantastycznie. Następnie przyszedł czas na wiosenne konkursy i zabawy. Na samym początku naszej wspólnej zabawy zostały podane wyniki konkursu ogłoszonego tydzień temu  wybór najbardziej uśmiechniętego ucznia i uczennicy naszej szkoły.

Najweselszą uczennicą naszej szkoły została Maja Wojtanowska klasa VIII b.

Najweselszym uczniem naszej szkoły został Bartłomiej Barański klasa VIII b.

 

Pierwsze zadania rywalizujących uczniów polegały na przygotowaniu plakatu promującego zdrowy styl życia, wiosennego łańcucha z makulatury oraz wiosennego stroju „pani wiosny” dla wybranej osoby z klasy. Kolejną konkurencją był turniej wiedzy ekologicznej  oraz konkurs na wiersz o tematyce wiosennej. Po intensywnym myśleniu nadszedł czas na muzyczne zmagania - karaoke . Wiele emocji i najwięcej frajdy przyniosły wszystkim zawody sprawnościowe, które promowały aktywność fizyczną. Wysiłki uczniów oceniało jury w składzie: Małgorzata Dudek, Barbara Kinal, Monika Kociuba i Kamila Jeruzal. Pierwsze miejsce zdobyła klasa VIII a, drugie miejsce klasa VIII b, trzecie miejsce klasa VIII d. Na zakończenie naszego świętowania dziewczyny z klasy VII i VIII zademonstrowały nam układy taneczne „ Skrzypek” oraz „Belgijka”, które następnie zatańczyliśmy wszyscy razem. Wszystkie klasy starannie przygotowały się do zadań pod okiem i z pomocą wychowawców W czasie rozgrywek panowała wspaniała atmosfera, uczniowie świetnie się bawili, rywalizowali ze sobą w duchu fair – play. Głównym celem imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz zniechęcenie uczniów do wagarów, by Pierwszy  Dzień Wiosny nie był postrzegany jako Dzień Wagarowicza. Wszyscy wyróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy zmagań drobne upominki oraz słodycze. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i wspólną zabawę. Myślę, że wspaniale powitaliśmy wiosnę.


 Marzec 2023r.

 

W nasze szkole w ramach projektu „Dostępna Szkoła” zamontowano niezwykłe urządzenie  o nazwie „Magiczny Dywan”, służące do edukacji oraz terapii poprzez zabawę . Przed nami kluczowa inwestycja – budowa windy w budynku głównym szkoły.

Radosław Buksztel – pedagog szkolny, lider dostępności.

 


 

Kaja Górecka i Wadim Szczepański 

w finale VI Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego "Lust auf Lesen"

 

 

Konkurs, który organizuje Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego składa się z trzech etapów. Etap szkolny odbył się 12 stycznia 2023 roku w macierzystej szkole uczniów, etap regionalny 2 marca 2023 roku w II LO w Przemyślu, a etap ogólnopolski odbędzie się 15 kwietnia 2023 roku w Warszawie. Kaja i Wadim znaleźli się w gronie 50 uczniów z całej Polski, którzy rywalizować będą o tytuł laureata konkursu. Etap ogólnopolski składa się z części pisemnej i ustnej. Na teście pisemnym oprócz wiadomości i umiejętności w zakresie sprawności językowych, uczniowie muszą wykazać się jeszcze znajomością realioznastwa Niemiec.
Do konkursu przygotowywała uczniów Pani Jolanta Pietruszka.
Gratulujemy serdecznie Kai i Wadimowi i życzymy dalszych sukcesów w Warszawie. 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZESPOŁU DOWNA

"Drodzy uczniowie i nauczyciele”

 

21 marca obchodzony jest na całym świecie jako Światowy Dzień Zespołu Downa. Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych aby zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą osób z zespołem downa, a także propagować prawa ludzi z taką wadą genetyczną
i integrować się  z nimi, tak by zapewnić im należne miejsce w społeczeństwie.  Jest to ważna okazja, aby przypomnieć sobie, że każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a każdy z nas ma swoje indywidualne talenty i umiejętności.
Dlatego też, w ramach obchodów tego święta, 
zakładamy wielobarwne, niedopasowane skarpetki
                   jako wyraz solidarności z tymi osobami. Pamiętajmy, że między nami żyją ludzie,
którzy na co dzień zmagają się z poczuciem odrębności i niedopasowania!

 


 

Plebiscyt Edukacyjny organizowany przez Nowiny „Nauczyciel na Medal” rozstrzygnięty. 

 

Jednym z laureatów został ksiądz Maciej Marszałek nauczyciel religii w Naszej szkole. Ksiądz otrzymał medal z rąk wojewody podkarpackiej Pani Ewa Leniart i Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch.

 


 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W tym roku nasza szkoła włączyła się aktywnie w obchody Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Jest to największa światowa akcja na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu. Organizatorem wydarzenia w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które zachęca szkoły do zgłaszania udziału w programie i promowaniu takich przedsięwzięć. W ramach obchodów tej akcji dnia 7 lutego 2023 r. w szkole odbyło się spotkanie funkcjonariuszy KPP w Lesku z uczniami wszystkich klas 7-8. Policjanci przybliżyli problematykę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz propagowania właściwych zachowań w sieci. Ponadto w naszej placówce przeprowadziliśmy już w dniach poprzedzających to wydarzenie, akcję informacyjną dla naszych uczniów a na korytarzach można było obejrzeć wystawę plakatów o tematyce związanej z DBI wykonanych przez nasze dzieci i młodzież. Oprócz tego uczniowie wykonywali także plakaty elektroniczne na zajęciach z informatyki, które obrazowały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy z wielkim zaangażowaniem wzięli udział  w naszej szkolnej akcji oraz nauczycielom i rodzicom, którzy ich w tym wspierali.

Barbara Kinal

 


 

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

Dnia 13 lutego  w naszej szkole w ramach akcji ,,Bezpieczne ferie”  uczniowie klas 1-3 oraz 4- 6 spotkali się z funkcjonariuszami policji  z KPP Lesko i ratownikiem medycznym z Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego.
Głównym celem przeprowadzonych pogadanek i prezentacji było przypomnienie najważniejszych zasad dotyczących zachowania się podczas zabaw zimowych.
Przypomniano jak należy zachowywać się na stokach narciarskich bez względu na to czy jeździmy na nartach czy na snowboardzie. Policjantka przypomniała jak należy się zachowywać kiedy mamy do czynienia z obcą osobą a także zwróciła uczniom uwagę na bezpieczeństwo w Sieci. Nie zabrakło także powtórki podstawowych zasad i przepisów ruchu drogowego.
Podczas spotkania odbyły się także zajęcia warsztatowe przeprowadzone przez ratownika medycznego, który  przypomniał i utrwalił zasady postępowania w sytuacjach zagrażających życiu. Uczniowie mieli możliwość przypomnienia sobie
  podstawowych zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedyczne.

 

Naszymi gośćmi byli:
mł. asp. Natalia Brzozowska
asp. Kamil Górniak
ratownik medyczny p. Paweł Pelczar

Pedagog szkolny Sylwia Górecka


 

 Styczeń 2023r.

 

W czwartym kwartale 2022r. wykonano remont schodów do budynku przy ul. Mickiewicza oraz wydzielono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Zakupiono wiele nowoczesnych pomocy terapeutycznych, programy multimedialne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (terapii logopedycznej, pracy z uczniami z ADHD, autyzmem oraz dysleksją). Natomiast w styczniu zamontowano podwiesie do terapii integracji sensorycznej.

Radosław Buksztel – pedagog szkolny, lider dostępności.


 

SPOTKANIE WIGILIJNE

  

W świątecznej atmosferze 22 grudnia o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się spotkanie wigilijne. Na uroczystość został zaproszony Pan Burmistrz Miasta i Gminy Lesko - Adam Snarski. Świętowanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich uczestników przez Pana Burmistrza i Pana Dyrektora szkoły, którzy życzyli wszystkim radosnych świąt Bożego Narodzenia. Program wigilii rozpoczął się od wspólnego śpiewania kolęd przez uczniów i nauczycieli. Dzieci z klas 1-8 przygotowały ozdoby świąteczne, którymi udekorowały choinkę. W trakcie uroczystości ksiądz odczytał fragment Pisma Świętego, wszyscy złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali tradycyjne jasełka w skład, których wchodziły kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru szkolnego oraz indywidualnych występów uczniów. Wszyscy zebrani byli pod wrażeniem umiejętności wokalnych i muzycznych naszych uczniów. Spektakl był bardzo dobrze przygotowany i został nagrodzony gromkimi brawami. Wigilia szkolna była bardzo udana i spędzona w miłej, rodzinnej atmosferze. Wszyscy uczestnicy mogli poczuć magię świąt Bożego Narodzenia i wspólnie celebrować tę wyjątkową okazję. Uroczystość została przygotowana przez panią Jolantę Pietruszkę i panią Elżbietę Krawiec, które odpowiedzialne były za program artystyczny. Piękną dekorację przygotowały pani Dorota Lasota i pani Renata Janik. Dziękujemy za wspaniałą oprawę muzyczną pani Elżbiecie Klus - Jej talent i zaangażowanie sprawiły, że każdy z uczestników poczuł magię, urok i radość świąt. Rodzicom dziękujemy za przepyszne ciastka, które przygotowali na naszą imprezę. Wasza praca i zaangażowanie sprawiły, że każdy mógł cieszyć się pysznymi wypiekami. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Wasz trud i staranność. Celem spotkania wigilijnego było uroczyste celebrowanie tradycji Bożego Narodzenia, zacieśnianie więzi między uczniami i nauczycielami. Dziękujemy za zorganizowanie tego wyjątkowego spotkania i za wszystkie przyjemności, jakie nam dostarczyło. Do zobaczenia za rok.

Barbara Kinal


 

PRZEDSTAWIENIE KÓŁKA TEATRALNEGO


W piątek 2 grudnia dzieci z kółka teatralnego wystąpiły dla klas drugich i trzecich w przedstawieniu pt. Drzemka brzdąca. Treści tej inscenizacji miały na celu utrwalenia zasad pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach. Całość została podsumowana piosenką mówiącą o trudnej polskiej ortografii. Widzowie z uwagą śledzili cały występ. Mamy nadzieję, że uczniowie zapamiętają zaprezentowane zasady pisowni.
                                                           

 Ewa Ramżyńska, Renata Straszak
 


 

RAZEM BEZPIECZNIEJ

Znamy już wyniki szkolnego konkursu pod hasłem  „Razem Bezpieczniej”. Komisja konkursowa wyłoniła następujących zwycięzców:

I MIEJSCE – klasa IV a- wychowawca p. Elżbieta Klus

II MIEJSCE- klasa I b- wychowawca p. Anna Rajchel

III MIEJSCE- klasa I a- wychowawca p. Danuta Dziedzic

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Zwycięskie klasy otrzymają wkrótce nagrody 
J

 

Pedagog szkolny Sylwia Górecka

 


 

Projekt RAZEM BEZPIECZNIEJ


W ramach prowadzonego projektu Razem Bezpieczniej w naszej szkole dnia 24 listopada odbył się apel dla uczniów klas 1-3 oraz 4-6. Na spotkanie zostali zaproszeni policjanci z KPP Lesko mł. asp. Natalia Brzozowska i asp. sztab. Tomasz Gawłowski, którzy poruszyli temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzieci miały możliwość przypomnienia sobie zasad bezpieczeństwa, które  obowiązują w domu, w szkole , na drodze. Został także poruszony temat bezpieczeństwa w sieci. Na zakończenie spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na które otrzymywali rzeczowe odpowiedzi.
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, pedagog szkolny oraz higienistka.

 

Pedagog szkolny Sylwia Górecka

 

 


 

I jeszcze klasy VII - VIII

Dnia 24 listopada 2022 roku o godzinie 17:00  klasy VII - VIII w budynku przy ul. Mickiewicza uczestniczyły, w zabawie Andrzejkowej. Przy dźwiękach największych hitów z list przebojów, uczniowie dali popis swoich umiejętności tanecznych. Wszystko było bardzo dobrze zorganizowane. W tym dniu uczniom towarzyszyła cudowna atmosfera i jeszcze lepsza zabawa. Dyskoteka zakończyła się o godzinie 20:00, uczniowie wychodzili z niej bardzo zadowoleni. Wspólne spędzone popołudnie było okazją do integracji zespołów klasowych poprzez wspólną, taneczną zabawę oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Za oprawę muzyczną wszystkich imprez w naszej szkole odpowiedzialny był Dj Demko z naszego miasta.

 Barbara Kinal


 

A tak bawiły się klasy IV - VI


 


 

Andrzejki klas I - III


Dnia 23 XI 2022 r  w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Lesku odbyła się dyskoteka szkolna z okazji Andrzejek. Uczestniczyli w niej uczniowie klas I-III naszej szkoły. Wszyscy świetnie się bawili, a wychowawcy klas starali się wszystkich porwać do tańca. Wspólnie spędzone chwile były okazją do integracji zespołów klasowych i tanecznej zabawy.

 Barbara Kinal


 

„Między nami kobietkami”

 

Dnia 16.11.2022r. uczennice klas 5- 8  wzięły udział w programie profilaktycznym „Między nami kobietkami”. Spotkanie przeprowadziła przedstawicielka firmy Procter and Gamble pani Barbara Zapała. Program realizowany jest w naszej szkole od kilku lat. Jego głównym założeniem jest: zdobycie określonej wiedzy i lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emocjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania, przyswojenie prawidłowej terminologii dotyczącej części ciała, dorastania i rozwoju, zaakceptowanie siebie i złagodzenie stresów związanych z dorastaniem oraz uświadomienie sobie, że wraz z dojrzewaniem wzrasta odpowiedzialność za dbałość o swoje ciało i postępowanie. Na zakończenie prelekcji uczennice otrzymały broszury informujące o zmianach zachodzących w ich organizmie w okresie dojrzewania oraz  pakiety próbek produktów sanitarnych. Zdobyta wiedza z pewnością pomoże dziewczętom pokonać wielorakość zmian zachodzących w okresie rozwoju kobiety.

 

 

Pedagog szkoły: Sylwia Górecka

 


 

Spotkanie z podróżnikiem – Indie

14 listopada uczniowie naszej szkoły mieli okazję po raz kolejny spotkać się z podróżnikiem z grupy Trzask, panem Maciejem Kras, który opowiedział nam o Indiach.  Zobaczyliśmy, jak wyglądają wielomilionowe miasta w tym kraju z Mumbajem na czele, duchowa stolica Indii – Waranasi oraz jeden z najpiękniejszych pomników miłości na świecie – Taj Mahal. Poznaliśmy kulturę i tradycje mieszkańców Indii, np. czczone zwierzęta – krowy, zwyczaje pogrzebowe i wierzenia  oraz tradycyjne instrumenty muzyczne i walutę. Odwiedziliśmy także świętą dla milionów Hindusów rzekę – Ganges oraz świątynię Karni Mata, gdzie czczonym zwierzęciem jest szczur. Ochotnicy mogli nawet przymierzyć tradycyjny hinduski strój mężczyzn i kobiet (sari). Poznaliśmy także Mahatmę Gandhiego, któremu Indie zawdzięczają niepodległość.

Elżbieta Mądry 

Dnia 10 listopada 2022 r. w Szkole Podstawowej w Lesku odbył się uroczysty apel z okazji  Narodowego Święta Niepodległości. Spotkanie miało miejsce na korytarzu. Uczestniczyli w nim nauczyciele oraz uczniowie klas I- III.
Uroczystość przebiegała pod kierunkiem p. Dziedzic. Dzieci były odświętnie ubrane z dominującymi barwami narodowymi, miały biało-czerwone kotyliony. W ramach tej uroczystości wszyscy wspólnie odśpiewali 4 zwrotki hymnu Polskiego - Mazurek Dąbrowskiego i inne pieśni patriotyczne. Pani Danuta w bardzo profesjonalny sposób przedstawiła krótką historię losów państwa polskiego w drodze do niepodległości. Następnie laureaci, którzy brali udział w Szkolnym Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej zaprezentowali swoje utwory. Wszystkie piosenki zostały ładnie przedstawione i starannie wykonane. Wykonawcy stworzyli odświętny nastrój. Apel z okazji Święta Niepodległości był dla uczniów wspaniałą lekcją historii  i patriotyzmu.

Nasza szkoła brała udział w akcji „Szkoła do Hymnu”, co oznaczało, że o godzinie 11:11 zebraliśmy się ponownie na korytarzu aby odśpiewać hymn Polski. Po hymnie wróciliśmy dumnie do swoich klas. 

 Barbara Kinal


 


 

Artystyczny program profilaktyki uzależnień „Antymina”

 

W dniu 10.10.2022r. uczniowie klas VII-VIII wzięli udział w artystycznym programie profilaktyki uzależnień „Antymina”.  Jest to projekt stworzony przez rapera Mirosława Kolczyka „Kolę”. Uczestnicy spotkania w czytelny sposób zapoznali się z mechanizmami uzależnień, niebezpieczeństwem wiążącym się ze spożywaniem alkoholu, zażywaniem substancji psychoaktywnych. Zaprezentowane zostały historie prawdziwych ludzi, którzy stoczyli walkę z używkami. Bardzo ciekawym punktem programu były autorskie „popisy” utalentowanego „Koli” w tym niezwykły „freestyle”.

Jesteśmy przekonani, że słowa jakie usłyszeli uczniowie podczas występu, na długo pozostaną w ich pamięci oraz staną się drogowskazem podczas podejmowania życiowych wyborów.

Pedagog szkolny
Radosław Buksztel


 

Październik 2022r.

W dniu 4.10.2022r. naszą szkołę odwiedził niezwykły gość, doświadczony trener komunikacji interpersonalnej, terapeuta p. Patryk Podraza. W ramach projektu „Dostępna Szkoła” przeprowadził spotkania warsztatowe z uczniami klas 7-8, dotyczące problemu wykluczenia z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami. Po zajęciach lekcyjnych przyszła kolej na warsztaty dla wszystkich pracowników szkoły w ramach spotkania pt. „Dostępna Szkoła - Zmiana paradygmatu”

Począwszy od października w ramach projektu finansowane są dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów, dzięki czemu mogą oni realizować swoje pasje w następujących kółkach:

- kółko logicznego myślenia (2 grupy)
- kółko ekologiczno-przyrodnicze
- kółko muzyczne – zespół wokalny
- kółko plastyczne
- kółko sportowe – gry zespołowe
- kółko teatralne (2 grupy)
- kółko informatyczne (2 grupy)
- kółko „Łamigłówki mądrej główki”
- kółko literacko – plastyczne
- kółko artystyczne

Radosław Buksztel – pedagog szkolny, lider dostępności.

 

  

Wizyta w Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego

 

W dniu 6 października uczestnicy programu edukacyjnego "Moje Bieszczady" z klas piątych pod opieką Elżbiety Mądry i Elżbiety Klus odwiedzili Muzeum Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych. W czasie zajęć edukacyjnych poznali walory przyrodnicze Bieszczadów, ich budowę, florę i faunę oraz przeszłość geologiczną. Mogli zobaczyć, jak wyglądało życie dawnych mieszkańców tych terenów - Bojków oraz obecne zagospodarowanie turystyczne Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Poznali też zasady zwiedzania parku narodowego, żeby zachować piękno tego obszaru dla wszystkich odwiedzających i dla przyszłych pokoleń.

Elżbieta Mądry


 

Udział uczniów naszej szkoły w XLIV Zlocie Młodzieży PTSM

Wezwani hasłem patrona naszej szkoły Wincentego Pola „w góry, w góry miły bracie” wyruszyliśmy na rajd w ramach XLIV Zlotu Młodzieży PTSM w Bieszczadach. Dwadzieściorga dwojga uczniów naszej szkoły przemierzało bieszczadzkie szlaki. Przeszliśmy całą Połoninę Wetlińską, spacerowaliśmy po leśnych drogach z leśnikiem z Nadleśnictwa Baligród, podziwialiśmy najgrubszą jodłę „Lasumiłę”. Na zakończenie rajdu drużyna z naszej szkoły wzięła udział w konkursie krajoznawczo-turystycznym.
W kategorii indywidualnej zajęli miejsca

Piotr Wójcik – I
Antoni Biniek – II
Oliwier Sowa – III

Drużynowo również zajęliśmy pierwsze miejsce.

Opiekunkami rajdu były Bożena Bobula i Barbara Jankowska

 

Do zobaczenia za rok na szlaku.

 

Barbara Jankowska

 


 

Wrzesień 2022r.

Kilka słów o projekcie „Dostępna Szkoła”.


 

Począwszy od 2022r. nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia ”, realizowanym w Gminie Lesko. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Młodych Lubuszan w Sulęcinie wraz z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Politechniką Gdańską.

 

Projekt „Dostępna szkoła” realizowany jest w ramach IV Osi Priorytetowej „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działania 4.1 „Innowacje społeczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

 

Głównym założeniem projektu jest stworzenie warunków szkolnych, w których każde dziecko może w pełni rozwinąć swój potencjał. Dostępna szkoła ma być miejscem, w którym każdy uczeń, każdy nauczyciel oraz rodzic może uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.

 

W wyniku przeprowadzonego audytu dostępności (końcem 2021r.), dokonana została diagnoza potrzeb oraz niezbędnego wsparcia naszej placówki, w celu zbliżenia się do założonego tzw. Modelu Dostępnej Szkoły. W dalszej kolejności gmina otrzymała grant na wdrożenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności. Uzyskany grant ma pomóc w przeprowadzeniu działań modernizacyjnych, wzbogaceniu bazy pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także przeszkoleniu kadry.

W budynku głównym tj. przy ul. Smolki 2 planowane są m.in. następujące inwestycje: montaż windy zapewniającej komunikację pionową na wszystkich kondygnacjach, zaadaptowanie pomieszczenia pod salę rewalidacyjną, wymiana barierek przy schodach wewnętrznych (na wszystkich kondygnacjach), poprawę nawierzchni przy dojściu do budynku, zakup nowoczesnych pomocy terapeutycznych.  W budynku przy ul. Mickiewicza, planowany jest remont schodów wejściowych.

 

W szkole powołano funkcję lidera dostępności, osoby która czuwa nad realizacją założeń projektu zgodnie z przyjętym modelem. Lider dostępności zaprasza wszystkich zainteresowanych tj. rodziców, uczniów i nauczycieli do osobistego kontaktu podczas dodatkowych dyżurów pełnionych w czwartki od godz.1330 do 1500 przy ul. Smolki.

 

Więcej na temat projektu „Dostępna Szkoła”: https://www.lubuszanie.org.pl/

 

 

 

Radosław Buksztel – pedagog szkolny, lider dostępności.


 


Z ŻYCIA SZKOŁY

 

ROK SZKOLNY 2021/2022


WYCIECZKA DO  MUZEUM  KULTURY  DUCHOWEJ
 I  MATERIALNEJ  BOJKÓW

W  MYCZKOWIE W RAMACH INNOWACJI

„W ŚWIECIE BOJKÓW, ŁEMKÓW I DOLINIAN”

 

 W  dniu  24 września uczniowie klasy  3a  i 3c wraz z wychowawczyniami- p. D .Dziedzic i p. A. Jakubczak oraz nauczycielem wspomagającym -P. R. Putyrą , uczestniczyli w wycieczce szkolnej do  „Muzeum Kultury  Duchowej i  Materialnej  Bojków”  w Myczkowie.
  Pracownicy muzeum oraz galerii bardzo miło przywitali wszystkich uczestników i zachęcili do zwiedzania. Na terenie muzeum mogliśmy obejrzeć bojkowską chyżę (dom, chałupę) oraz dowiedzieć się jak mieszkali dawniej ludzie. Następie wspólnie obejrzeliśmy film ukazujący życie i historię ludzi zamieszkujących  tamte tereny oraz wysłuchaliśmy ciekawych informacji od pana przewodnika- S.Drozda. Wszystko to odbywało się w otoczeniu codziennych przedmiotów używanych przez rodziny bojkowskie. Mogliśmy wejść na piec, do beczki oraz kołyski wyścielanej słomą. Męliśmy w starych żarnach zboże na mąkę. Dzieci Mieliśmy  możliwość posiedzenia w starych ,  drewnianych ławkach szkolnych, gdzie zagłębialiśmy  wiedzę, oczywiście o kulturze i obyczajach Bojków. Poznawaliśmy  i kolorowaliśmy charakterystyczne bojkowskie wzory haftów,  stroje świąteczne i codzienne Bojków.
 Kolejną atrakcją naszej wycieczki były warsztaty ceramiczne. Z rozwałkowanej gliny wycinaliśmy płytki, na których wykonywaliśmy relief wklęsły przedstawiający wzory charakterystyczne dla tutejszej kultury. Na drugich warsztatach w galerii mogliśmy formować naczynia na kole garncarskim. Każdy z uczniów wykonał własnoręcznie oryginalne dzbanuszki oraz płasko rzeźbione płytki. Po dokładnym wyschnięciu będziemy malować je na kolejnych warsztatach w szkole.
 Była to wycieczka pełna wrażeń, która przybliżyła nam kulturę, obyczaje oraz codzienne życie ludzi, którzy zamieszkiwali dawniej nasze tereny.

                                                                               D. Dziedzic, A. Jakubczak, R. Putyra 

 


 

Z ŻYCIA SZKOŁY

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 Finał akcji Szkolna Szlachetna Paczka

18 grudnia zakończyliśmy kolejną edycję corocznej akcji charytatywnej, inspirowanej ideą Szlachetnej Paczki. Składam podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę, dzięki której 56 paczuszek trafi do osób potrzebujących z terenu naszej gminy, za pośrednictwem pracowników MGOPS w Lesku. W przygotowaniu paczek wzięli udział uczniowie Vivien Ginda, Milena Grzybowska, Michał Dudek oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Anna Krzywińska, p. Katarzyna Łukacz. Liczba zebranych produktów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Daliście Państwo dowód na to, że takie cechy jak wrażliwość na los drugiego człowieka, zrozumienie, szacunek, szczególnie w trudnym okresie pandemii nie są Wam obojętne. Była to dobra lekcja dla Waszych pociech. Pamiętajmy - warto pomagać, bo dobro powraca!


Pedagog szkolny - Radosław Buksztel

 


 

Z ŻYCIA SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 3 marca 2020r. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku wzięła udział w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Do Hymnu” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Podczas konkursowego przesłuchania w obecności jury, uczniowie odśpiewali wspólnie trzy pieśni hymniczne: Mazurek Dąbrowskiego, Marsz Polonia, Rota. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, którzy swoim zaangażowaniem dali wyraz miłości do Ojczyzny. Jednocześnie była to dla nas wszystkich lekcja patriotyzmu.

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Lesku.

 

Autor Elżbieta Klus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  Nasza szkoła wzięła  udział w akcji MEN "Szkoła pamięta". Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.W całym kraju do akcji  przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tyś. nauczycieli z ponad 11 tys. szkół.

 

 

 

 

Obchody Święta Niepodległości i udział w akcji "Szkoła do hymnu"

 

 W piątek 8 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Lesku odbyła się akademia upamiętniająca 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na uroczystość odbywającą się na hali sportowej przybyli wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Dzieci wraz z wychowawczyniami przygotowały biało – czerwone kotyliony.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.11wspólnym odśpiewaniem przez ponad 450 uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły czterech zwrotek hymnu państwowego w ramach akcji „Szkoła do hymnu” ogłoszonej przez MEN. Następnie uczniowie klas ósmych pod kierunkiem pani Agnieszki Brajewskiej zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Dekorację przygotowała pani Dorota Lasota. Młodzież w wierszach i piosenkach przypomniała ważne wydarzenie narodowe. Przy akompaniamencie gitar wspólnie śpiewano najpiękniejsze pieśni patriotyczne.

Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni stanęli do pamiątkowej fotografii.

Agnieszka Brajewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nasza szkoła wzięła  udział w akcji MEN "Szkoła pamięta". Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.W całym kraju do akcji  przyłączyło się prawie 1,3 mln uczniów oraz 108 tyś. nauczycieli z ponad 11 tys. szkół.

W ramach przedsięwzięcia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wspólnie z opiekunami  odwiedzili groby w celu oddania hołdu zmarłym. Uczniowie  wybrali  się na cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej 1914-1915 w celu zapalenia zniczy i okazania czci poległym, a także odwiedzili groby ważnych dla  naszej Szkoły i miejscowości osób. Odwiedziliśmy groby: dyrektora Szkoły Podstawowej pana Mariana Brajewskiego, nauczycielki   pani Stanisławy Bocheńskiej ,proboszcza  ks. Kazimierza Nawrockiego, doktora medycyny Mirona  Lisikiewicza, burmistrza miasta Leska Aleksandra  Śliżyńskiego, pułkownika Józefa Pawłusiewicza, a także Żołnierzy36 Ł.P.P. poległych w latach 1945 – 1946. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, uczniom za włączenie się w akcję i ofiarowane zniczy.

Pamiętajmy!  Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim

Samorząd Uczniowski


 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZIEMIA – NASZ DOM

 Ziemia , nasza planeta, od jakiegoś już czasu jest systematycznie niszczona przez swoich mieszkańców.  Rozwój techniki oraz przemysłu w znacznym stopniu przyczynił się do zanieczyszczenia i degradacji Ziemi.

         Mając tę świadomość, musimy zadbać o ochronę naszej planety.  Najprostszym , ale też bardzo ważnym sposobem jest segregacja śmieci. Dzięki segregacji możemy uratować wiele gatunków stworzeń morskich i lądowych , którym grozi wyginięcie. Możemy również zapobiec wycince tak dużej ilości drzew, które mają wpływ między innymi na nasz klimat.        

         Drugim, ważnym sposobem na ochronę Ziemi jest tak zwana energia odnawialna.           Jest ona wykorzystywana zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych .  Wiatraki, panele słoneczne, biopaliwa i samochody z napędem hybrydowym pomagają nam w ochronie naszej planety. Korzystając z energii nie emitujemy do atmosfery szkodliwych spalin, które mają wpływ na efekt cieplarniany, ale także na powietrze, którym oddychamy.

         Ziemia to nasz dom i dom wielu cudownych zwierząt i roślin, dlatego musimy o niego dbać !         ZACZNIJMY OD DZIŚ !

 

                                                                                              Vivien Ginda, klasa 7b

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrona naszej planety jest bardzo ważna dla nas i przyszłych pokoleń. Coraz  częściej widzimy odpady w lasach, rzekach, morzach, oceanach i na ulicy. Często mijamy osoby wyrzucające śmieci gdziekolwiek.
                Ludzie dziwią się, że na świecie coraz częściej występują trąby powietrzne i inne kataklizmy. Jeśli naprawdę kochamy naszą planetę, powinnyśmy o nią dbać i szanować ją. Ziemia to nasza matka, która daje nam wszystko, co jest potrzebne do życia. Wszystkie fabryki, wysypiska śmieci są dla nas niebezpieczne. Oddychamy powietrzem, które jest zanieczyszczone i groźne dla naszego organizmu. Budowane są fabryki, które są przyczyną kwaśnych deszczy zagrażających roślinom, ludziom, a głównie są problemem dla rolników, których ciężka praca idzie na marne!
                Nie bądźmy obojętni! Segregujmy śmieci, zakładajmy filtry na kominach. Ziemia to wszystko co mamy, szanujmy ją... Natura sama bez nas sobie poradzi, ale my bez natury niestety nie.

Adrian Stach, klasa VII A

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYJŚCIE DO BIBLIOTEKI 

 11 września klasy 5c i 5d udały się do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesku. Dzieci wzięły udział w lekcji bibliotecznej dotyczącej słowników, ich rodzajów i zasad korzystania. Zajęcia poprowadziła pani Jadwiga Sąsiadek.

                Po przybyciu na miejsce uczniowie zostali podzieleni na grupy. Następnie pani Jadwiga wyjaśniła, czym są słowniki, jakie są ich rodzaje oraz jak należy szukać w nich haseł. Potem zadaniem dzieci było wyszukanie określonych informacji i haseł w różnych słownikach.

                Dzieci wzięły również udział w konkursie wiedzy o Lesku. Okazało się, że nasi uczniowie doskonale znają swoje miasto. Na zakończenie pani Jadwiga zaprezentowała książki warte przeczytania i rozdała piątoklasistom słodycze.

                Lekcja biblioteczna była bardzo ciekawa, dziękujemy pani Jadwidze za poświęcony nam czas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Drugiego września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Na uroczystej mszy świętej zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele. W czasie kazania ksiądz Krzysztof przypomniał dzieciom, aby w ciągu najbliższych miesięcy rozwijały swoje talenty, zdobywały nowe wiadomości i umiejętności.

                Po mszy świętej wszyscy udali się do szkoły na akademię. Po odśpiewaniu hymnu, głos zabrał pan dyrektor. Życzył uczniom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Pan Ireneusz Benewiat przypomniał również, że pierwszego września minęło 80 lat od wybuchu II wojny światowej. Zgromadzeni uczcili minutą ciszy poległych w czasie tej wojny. Następnie głos zabrał burmistrz Leska, pan Adam Snarski. Po akademii uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.

                Po otrzymaniu planów lekcji dzieci wróciły do domów, aby spakować plecaki i z uśmiechem pojawić się w szkole następnego dnia. Życzymy wszystkim owocnego nowego roku szkolnego.


Z ŻYCIA SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2017/2018

 


 

W konkursie plastycznym


BĄDŹ AKTYWNY – ZDROWO SIĘ ODŻYWIAJ

organizowanym przez wychowawców ze świetlicy szkolnej:

  I miejsce zajęła : Gruszka Emilia z klasy III d

II miejsce: Kaja Górecka z klasy III c

III miejsce: Szpojnarowicz Wiktoria z klasy I b

 

Wyróżnienia: Gradowska Ola kl.  I c

Kutkowska Iza kl. II

Florek Ola kl. I b Wysocka

Marysia kl. IIId

Twardeusz Oliwia kl. II

 

 

 


 

Projekt edukacyjny

 


  W bieżącym roku szkolnym  uczniowie naszego gimnazjum oraz klas siódmych szkoły podstawowej uczestniczyli w projekcie „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z europejskiego Funduszu Społecznego.   W projekcie wzięło udział w sumie 171 uczniów. Podzieleni zostali na 28 grup projektowych i pod okiem 12 nauczycieli  gimnazjum brali udział w zajęciach pozalekcyjnych, podczas których mieli możliwość poszerzenia oraz zdobycia nowej wiedzy na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych, bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni oraz poszanowania praw autorskich. Uczestnicy projektu pracowali w 6-7 osobowych grupach, przy wykorzystaniu zakupionego w ramach projektu sprzętu: laptopów oraz tablic interaktywnych.  Na zakończenie  30-to godzinnych zajęć każda z grup wykonała prezentację multimedialną, w której  przedstawiła efekty swojej pracy,  zdobytej nowej wiedzy i umiejętności. 27 kwietnia wszyscy uczniowie  wraz z opiekunami pojechali do Czudca na Interaktywny Piknik Edukacyjny na podsumowanie projektu. Nasza młodzież miała możliwość uczestniczyć w wielu zajęciach  z różnych dziedzin: fizyki, chemii, mechaniki, cybernetyki, robotyki, nawigacji , w wystawach interaktywnych, eksperymentach, pokazach symulacjach. prowadzonych przez  wykładowców  z Fundacji Wspierania Edukacji  przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Oto kilka przykładowych zajęć: gotowanie i przyrządzanie posiłków w kuchni molekularnej, zdobywanie licencji nawigacji dronem, symulacyjny lot samolotem pasażerskim i szybowcem, rozwiązywanie kodu Da Vinci w komnacie bez wyjścia, warsztaty z robotami z klocków lego,  konstruowanie latarek z elementów wykonanych przez drukarkę trójwymiarową i wiele innych.  Dzień upłynął w miłej i przyjemnej atmosferze, wszystkim zajęcia  bardzo się podobały.


Renata Janik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nowy wygląd świetlicy

Świetlica szkolna przeszła w styczniu gruntowny remont. Dyrekcja, wychowawcy świetlicy i uczniowie dziękują Pani Michalinie Ziobrowskiej - Car za wkład pracy i zaangażowanie w odnowienie pomieszczenia świetlicy szkolnej oraz pozyskanie sponsorów.


Pomoc finansową okazali nam:
Deko Time (Michalina Ziobrowska -Car)
FHU AUTO (Jan Baraniewicz)/
Ubezpieczenia Barbara Oważana- Kula
Amgis 2 (Ginda Julia)
Maria Szelc

Dyrektor szkoły
I. Benewiat

  

 


 Dzień Bezpiecznego Internetu

 

 

 


 

 „ Moje spotkania z niedźwiedziami”

 

 

 

 

 


 

WYNIKI KONKURSU 1 Z 9

9 stycznia 2016 r. 

 

 

     SU wraz z opiekunami zorganizował eliminacje do szkolnego teleturnieju 1 z 9,
do finału przeszli:

klasy IV
1. Zofia Bechta

2.Nikodem Uluszczak
3. FilipBentkowski
klasy V
1. Jagoda Niedziela

2. KacperWróblewski
3.Gracjan Giefert
klasy VI
1. Melisa Skubisz

2.Bartosz Lewandowski
3. MichałBuszta
Finałodbędzie się po feriach.

 autor: p. Renata Pawlik


 

WYNIKI KONKURSU 

 grudzień 2016 r. 

I miejsce – Maja Mądry

II miejsce- Kornelia Fila

III miejsce – Kuba Zaniewicz

 

Wyróżnienie: Łukasz Niedziela, Amelia Solan, Gabriel Gałęza

 autor: p. Ewa Kardasz


  

 

 

Praca Julii Kucaby, z konkursu na

„Okolicznościową pocztówkę upamiętniającą
Wincentego Pola”

 

Przedstawiamy wyniki konkursu 
na prace multimedialne o Wincentym Polu.

 

1.miejsce: Stanisław Jankowski

2.miejsce: Szymon Rysz, Alan Kasprzak

3.miejsce Antoni Brajewski

4 miejsce Miłosz Kruk
5.miejsce: M. Olszowska i inni
6.miejsce: O. Węgrzynowska
7.miejsce: K. Kociuba i inni
8.miejsce: A. Kierepka

 

 

 

22 kwietnia - DZIEŃ ZIEMI

21 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. W naszej szkole podjęliśmy działania, które miały na celu przybliżyć zagadnienia związane z ochrona środowiska.

Na lekcjach przyrody uczniowie zdobywali wiedzę na temat ekologii.

Swoją wiedzę wykorzystali praktycznie – tworząc piękne plakaty, które ozdobiły korytarze szkoły i  gazetki szkolne. Dzień ten przypomniał nam o konieczności dbania o naszą planetę.

 

 

Zwycięzcą teleturnieju 1 z 9 został 
 
Bartek Lewandowski z VI a

 

Finał konkursu recytatorskiego 
klas młodszych

 

W dniach 13, 14 i 15 marca 2017 r. w naszej szkole odbył się finał konkursu recytatorskiego klas edukacji wczesnoszkolnej. To już kolejna edycja konkursu, która tym razem była poświęcona wierszom Jana Brzechwy. Dzieci bezbłędnie opanowały treści utworów i dodatkowo wzbogaciły wystąpienia przygotowanymi rekwizytami. Konkurencja była ogromna, dlatego komisja oceniająca wykonawców miała bardzo trudne zadanie. Wspaniałym urozmaiceniem imprezy były inscenizacje w wykonaniu klasy II c i klasy III d.

 

Wyniki konkursu:

klasa pierwsza

I miejsce – Kucaba Julia „Zoo”

II miejsce – Drozdalska Lena „Dzik …”

III miejsce – Kowalczyk Ewa „Tygrys …”, Walko Maja „Tańcowała igła z nitką”

klasy drugie

I miejsce – Czech Amelia (II d) „Katar”,
 Buksztel Stanisław (II c) „Pomidor”

II miejsce – Tworzydlak Dominika (II c) „Samochwała”

III miejsce – Fila Kornelia (II a) „Przyjście lata”

klasy trzecie

I miejsce – Trawińska Maja (III d) „Na straganie”

II miejsce – Król Maja (III d) „Entliczek Pentliczek”

III miejsce – Rysz Szymon (III c) „Koziołeczek” 

 

 

22 lutego z okazji 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 
został przeprowadzony 
Międzyklasowy Konkurs Ortograficzny 
dla klas IV-VI. Wzięło w nim udział czternastu uczestników. Mistrzem Ortografii został 
Maksymilian Orynicz 
z klasy VIb.

 

SZKOLNY KONKURS KRASOMÓWCZY

21 lutego  z okazji Dnia Języka Ojczystego,  
został przeprowadzony finał konkursu krasomówczego dla klas IV-VI. Wzięło w nim udział jedenastu 
laureatów etapu klasowego. 
Jury w składzie: p. Agnieszka Brajewska, p. Monika Kociuba 
i p. Dorota Ząbkiewicz wyłoniło zwycięzcę, 
którym został 
Leszek Grzebyk z klasy Vb.

 

 

WYNIKI KONKURSU CZYTELNICZEGO 
DLA KLAS III-VI

„MAGICZNE DRZEWO DLA MAGICZNYCH UCZNIÓW”:

 

1 MIEJSCE:  WĄTOR JULIA ( 4a)- 60 p.

2 MIEJSCE:  ANDRUCH GABIELA  (3b)– 56p.

3 MIEJSCE:  WEIMER ADAM  (3d) – 55 p.

BRZEZIŃSKA DARIA  (3c) – 55 p.

PREISNER TOMASZ  (3b) – 55p.

WYRÓŻNIENIE: 
 TARNOLICKI ALEKSANDER (4b)-53p.,

WĘGRZYNOWSKA OLIMPIA (6a)- 53 p.

DENDURA IGOR (3d)- 52p.,

JANKOWSKI STANISŁAW  (6a) – 52 p.

 

 

SU wraz z opiekunami zorganizował eliminacje do szkolnego teleturnieju 1 z 9. 

Do finału przeszli: 
klasy IV
 
1. Zofia Bechta
2. Nikodem Uluszczak 
3. Filip Bentkowski 
klasy V
 1. Jagoda Niedziela 
2. Kacper Wróblewski 
3. Gracjan Giefert 
klasy VI 
1. Melisa Skubisz
2. Bartosz Lewandowski 
3. Michał Buszta 
Finał odbędzie się po feriach. 

 

 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO 
PROMUJĄCEGO CZYTELNICTWO

ZAKŁADKA DO KSIAŻKI 
„Zwierzątko – bohater książki”

I miejsce – Maja Mądry

II miejsce- Kornelia Fila

III miejsce – Kuba Zaniewicz

Wyróżnienie: Łukasz Niedziela, Amelia Solan, Gabriel Gałęza

 

Gratulujemy!

 

 

 

TYDZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

AKCJA PROMUJĄCĄ KSIĄŻKĘ I CZYTELNICTWO

2 grudnia 2016 r. 

 

 

W dniach 28XI - 2XII 2016 r. w naszej szkole odbywała się  akcja: Tydzień Głośnego Czytania. W poniedziałek odbyła się inauguracja, na której pani Ewa  Kardasz omówiła potrzebę i cele akcji, przytoczyła dane dotyczące czytelnictwa uczniów klas szóstych przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz omówiła zalety książki i czytania. Inaugurację uświetnił zaproszony gość, pani Jadwiga Sąsiadek,  bibliotekarz PiMBP w Lesku, która przeczytała uczniom fragmenty wybranych przez siebie książek i tym samym zachęciła do ich przeczytania. W ciągu następnych dni czytali swoim uczniom w klasach: nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz inni zaproszeni do czytania goście. W Tygodniu Głośnego Czytania wzięło udział: 23 nauczycieli, 20 rodziców, 4 babcie, 1 dziadek oraz 4 innych gości (pracownicy szkoły, policjant, bibliotekarz). 

 autor: p. Ewa Kardasz


 

POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
MINI PIŁKA RECZNA

grudzień 2016 r. 


W Zespole Szkół w Myczkowie odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini- piłce ręcznej chłopców i dziewcząt. W turnieju chłopców wystąpiły drużyny z Hoczwi, Uherzec Mineralnych ,Myczkowa i Leska. Dobrze zaprezentowali się nasi szczypiorniści zajmując drugie miejsce. Do zawodów rejonowych awansowała drużyna  z Uherzec Mineralnych.W rywalizacja dziewcząt nasze zawodniczki nie miały sobie równych pewnie pokonując drużyny z Myczkowa i Uherzec Mineralnych i to one będą reprezentować nasz powiat w zawodach rejonowych.

Skład chłopców:

Krystian Dobrzański, Mateusz Terlecki, Konrad Domaradzki, Michał Buszta, Mateusz Piergies, Oskar Wiśniewski, Kacper Wróblewski, Miłosz Stach, Leszek Grzebyk, Miłosz Misieczko.

Skład dziewcząt:

 

Julia Małek, Martina Olszowska, Julia Krzywińska, Roksana Sowa, Weronika Czebieniak, Izabela Podgórska, Julia Sanecka,Julia Baran, Gaja Chwała, Paula Faron, Martyna Fedoryszak.

 autor: p. Grzegorz Nycz


 


ŚWIATOWY DZIEŃ 
PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada 2016 r. 


 

     W dniu 25 listopada czyli w Dzień Światowego Pluszowego Misia  do naszej szkoły przybył z wizytą Kubuś Puchatek. Tę postać  wszyscy doskonale znają… nikomu z naszych uczniów nie trzeba było jej przedstawiać.  Dzieci z klasy I i II a uczestniczyły w świetnej zabawie, słuchały czytanych bajek, oczywiście A.A Milne pt. „Kubuś Puchatek”,  powtarzały rymowanki. Na końcu, tak jak bohater bajki uczniowie zjedli małe co nieco 

 autor: p. Ewelina Kunach


 

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ

14 listopada 2016 r. 

 

     W dniu 17 listopada, jak co roku w naszej szkole odbył się konkurs na najpiękniejszy strój. Tegoroczne wydarzenie zdominowały Świeżaki. Dzieci oszalały na ich punkcie, dlatego też wybieraliśmy najpiękniejszy strój owoc- warzywo, nawiązując także do szkolnej akcji  „Zdrowo się odżywiam”. Dzieci w tym dniu rozwiązywały zagadki, słuchały rad pani higienistki, oglądały wystawkę owoców i warzyw. Jednak punktem kulminacyjnym okazał się pokaz mody przygotowanych strojów.  W konkursie udział wzięło 17 dzieci z klas I-III. Stroje były przepiękne i oryginalne.  Kosztowały wiele wysiłku i pracy, nie tylko dzieci, ale również ich rodziców. Uczniowie przebrani za różnorodne owoce i warzywa wywoływały uśmiech i podziw wszystkich oglądających uczniów, nauczycieli, dyrekcji, przybyłych rodziców i gości. Jury (5osób) przyznawało punkty od 1-5, biorąc pod uwagę - pomysł, wkład pracy, ogólny efekt. Po zsumowaniu, głównym liderem został Wadim Szczepański (winogrono), zdobywając tym samym 74 punkty. Na drugim miejscu uplasował się Stasiu Buksztel (marchewka), który otrzymał 69 punktów. Trzecie miejsce otrzymała Julia Kucaba (ananas) z wynikiem 68 punktów. Finaliści otrzymali dyplomy, upragnionego świeżaka, upominki. W tym konkursie nie było przegranych, wszystkie pozostałe stroje zdobyły wyróżnienia,  nagrody książkowe, oraz drobne upominki. Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim, za chęć wzięcia udziału w konkursie! Oczywiście zapraszam w przyszłym roku. 

 autor: p. Ewelina Kunach


 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2016 r. 

 

„Opowiedz nam, moja Ojczyzno 
jak matka dzieciom ciekawym,
o latach znaczonych blizną
na wiekach chwały i sławy.

 

11 listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w historii Polski. To symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, wiarę i zwycięstwo. Biel to niepokalanie i uczciwość. Czerwień – odwaga i waleczność. Barwy narodowe nosimy z dumą od wieków. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli, i tym, którzy żyją obecnie.Dzień 11 listopada przypomina o dążeniu kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości i odzyskaniu jej po 123 latach niewoli.
       Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy 10 listopada 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku przygotowali wzruszający montaż poetycko-muzyczny ukazujący wydarzenia z przeszłości Polski, dzięki którym nasza Ojczyzna odzyskała upragnioną wolność. Młodzi artyści przedstawili
sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ukazali ducha narodu polskiego, który w czasie wielu lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Społeczność szkolna z zainteresowaniem obejrzała i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii. Pomogła ona docenić odwagę i poświęcenie naszych przodków w walce o niepodległość oraz przypomniała uczniom, że pielęgnowanie naszych tradycji, to patriotyzm.
      Akademię przygotowały panie: Agnieszka Brajewska i Bożena Bobula.
Za oprawę muzyczną odpowiadał pan Remigiusz Cecuła. Dekorację przygotowały panie: Izabela Boćko i Alicja Łach.

  autor: p. Monika Kociuba 


 

IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
W SZACHACH DRUŻYNOWYCH

19 października 2016 r. 


      W dniu 19.10.2016r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych. Turniej odbył się w Liceum Ogólnokształcącym w Lesku. Uczestniczyło w nim 5 szkół podstawowych z: Bóbrki, Olszanicy, Hoczwi, Myczkowa i Leska. Reprezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce i awansowała do etapu rejonowego, który odbędzie się w listopadzie w Brzozowie. Szkołę reprezentowali: Jan Lochman, Patryk Śnieżek, Adam Weimer i Karolina Kociuba. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach.

autor: p. Marta Michalska


 

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE

18 października 2016 r. 

  

 

W Sanoku 18 października odbyły się sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłopców.
W zawodach uczestniczyły reprezentacje naszej szkoły. W zawodach uczestniczyło po sześć drużyn w każdej kategorii. Uczestnicy mieli do pokonania trasę o długości 800m. W kategorii dziewcząt reprezentantki naszej szkoły zajęły 4 miejsce, natomiast chłopcy miejsce szóste.
Sklad reprezentacji szkoły:
 sklad dziewcząt:  
Izabela Podgórska, Roksana Sowa, Julia Małek, Julia Sanecka, Gaja Chwałą, Martyna Lupa, Martyna Fedoryszak, Paula Faron, Aleksandra Olszyk, Patrycja Gajewskai Julia Baran.
skład chłopców:
Mateusz Terlecki, Michał Buszta, Michał Rak, Maksymilian Fiejtek, Oskar Wiśniewski,
Kacper Wróblewski, Szymon Kmiecik, Antoni Buga, Kacper Sołtys i Leszek Grzebyk.  

autor: p. Grzegorz Nycz


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2016 r. 

  

„Nauczyciel … to jedna z najbardziej
wyjątkowych postaci
na całym świecie,
bo któż inny mógłby
każdego dnia ofiarowywać to,
co w nim najlepszego cudzym
dzieciom?”
DEANNA BEISSER
 

     13 października 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pola w Lesku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela, która dostarczyła niesamowitych emocji zarówno występującym, jak i oglądającym. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Ireneusz Benewiat. W przemówieniu kierował życzenia do nauczycieli, podkreślając ich trud i wkład w wychowanie i kształcenie dzieci. Nie zabrakło też słów podziękowania od Rady Rodziców. W tym dniu Samorząd Uczniowski wręczył wszystkim nauczycielom własnoręcznie wykonane kartki. W części artystycznej, pięknie recytując wiersze i śpiewając piosenki, zaprezentowali się uczniowie klasy 3b. Następnie na scenie pojawili się uczniowie klasy 5c i 6b, którzy przedstawili scenki z życia szkoły. Nie zabrakło też obietnic i życzeń skierowanych do nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów. Scenki i życzenia przeplatane były wesołymi piosenkami opartymi na znanych wszystkim melodiach. Występ spotkał się z ogromnym aplauzem. Brawom nie było końca.

     Akademię przygotowały panie: Ewa Podhorodecka, Monika Kafara i Monika Kociuba. Za oprawę muzyczną odpowiadał pan Remigiusz Cecuła. Dekorację przygotowały panie: Izabela Boćko i Alicja Łach.

   autor: p. Monika Kociuba 


 

NARODOWY DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU

1 października 2016 r.

 

 

     Piękna pogoda, wspaniała zabawa i sportowe emocje na wysokim poziomie towarzyszyły turniejowi piłki nożnej z okazji Narodowego Dnia Sportu. Turniej odbył się 1 października, a udział w nim wzięło blisko 40 chłopców ze szkoły podstawowej w Lesku. Uczestnicy turnieju zostali podzieleni na cztery drużyny i rywalizowali systemem ,,każdy z każdym” W zawodach zwyciężyła drużyna ,,Śmieszna Legia”, która odniosła dwa zwycięstwa i remis. Najlepsze drużyny i wyróżniający się zawodnicy zostali nagrodzeni pucharem, nagrodą rzeczową i pamiątkowymi dyplomami.

Wyróżnienia:
Najlepszy zawodnik: Filip Zięba
Najlepszy strzelec: Mateusz Terlecki
Najlepszy bramkarz: Konrad Domaradzki

autor: p. Grzegorz NyczWYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

22 września 2016 r.


1.      Wiktoria  Rajchel  - 57 głosów   -  przewodnicząca
Maja Kusal – 42 głosy  - z - ca –przewodniczącej

              członkowie zarządu:
Dominika Sroczyńska – 20 głosów
Karolina Bogdan – 16 głosów
Kacper Wróblewski – 14 głosów
Olaf Drozd  - 13 głosów
 Filip Bentkowski  - 12 głosów
Jagoda  Reszczyńska  - 5 głosów  

autor: p. Renata PawlikROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2016 r.

 

     Pierwszy września to początek nowej szkolnej przygody nie tylko dla uczniów, lecz także nauczycieli i  rodziców. Tego dnia społeczność szkolna spotkała się na uroczystości inauguracji roku szkolnego 2016/2017. Będzie to kolejny rok dający szansę na rozwijanie własnych zainteresowań i pasji, zdobywanie nowej wiedzy i doświadczeń. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrał pan dyrektor Ireneusz Benewiat, który w powitalnym przemówieniu serdecznie powitał wszystkich uczniów, a w szczególności uczniów klas pierwszych, grono pedagogiczne oraz rodziców, życząc im sukcesów w pracy i nauce.


autor: p. Monika Kociuba 


 Z ŻYCIA SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2015/2016

 


 


 KONKURS CZYTELNICZY "OPOWIEŚCI Z NARNII"
 
  

 

 

10 czerwca 2016 r.


W bieżącym roku szkolnym konkurs czytelniczy obejmował lubianą przez dzieci serię książek „Opowieśći z Narnii”. Po podliczeniu punktów z testów ze wszystkich przeczytanych książek wyłoniono zwycięzców:

I miejsce – Jagoda Niedziela z kl. IVc

II miejsce  - Michał Buszta z kl. Va

 

III miejsce – Martyna Kulon z kl. Va i Stanisław Jankowski z kl. Va

autor: p. Ewa Kardasz 

 


 


 NAJSYMPATYCZNIEJSZA DZIEWCZYNA W SZKOLE
 
  

 

13 maja 2016 r.


 

Dnia 13.05.16r. odbyły się wybory Najsympatyczniejszej Dziewczyny Szkoły. Dziewczyny rywalizowały ze sobą w różnych konkurencjach np. miały za zadanie rozpoznać zdjęcia znanych kobiet, kwiatów, przyprawy. Ostatecznie zwyciężyła Olimpia Węgrzynowska.

autor: p. Renata Pawlik   IX PRZEGLĄD RECYTATORSKI
"MÓJ PRZYJACIEL WIERSZ"
 
  

11 maja 2016 r.


 

W dniu 11 maja 2016 r w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku odbył się IX Przegląd Recytatorski „Mój przyjaciel wiersz”. W konkursie wzięło udział 38 osób z okolicznych miejscowości. Szkołę Podstawową w Lesku reprezentowało 3 uczniów: Siwarski Marceli z klasy III c, który recytował wiersz  „Brudas” Jana Brzechwy, Kajetan Raus z klasy IIIb z wierszem „Komedia przy myciu” Marii Konopnickiej, oraz Adrian Grzybek z klasy IIIb ”Czystość i zdrowie” Danuty Sasyn. Nasi uczniowie spisali się na medal, otrzymując I miejsca. Wszyscy uczestnicy konkursu obdarowani zostali nagrodami i dyplomami. 

autor: p. Ewa Kardasz  "BIESZCZADY W POEZJI"
 
  

26 kwietnia 2016 r.


W dniu 26.04.2016 r. odbył się finał konkursu recytatorskiego dla klas IV -VI „Bieszczady w poezji”. Spośród 18 laureatów etapu klasowego:

1 miejsce:
Julia Witlańska z kl. VIb i Leszek Grzebyk z kl. IVb,
2 miejsce:
Natalia Tomkiewicz z  kl. VIa  i Wiktoria Rajchel z kl. IVb,
3 miejsce:
Martyna Kulon z kl.Va.

 

autor: p. Ewa Kardasz

ZOBACZ ZDJĘCIA  NASZE KOSZYKARKI NA PIĄTKĘ
 
  

 kwiecień 2016 r.


 

W Leżajsku odbył się turniej barażowy mini-koszykówki dziewcząt o awans do finału województwa. W zawodach startowało trzy drużyny: SP Wierzawice, SP Przecław i SP Lesko. Zwycięska drużyna tego turnieju uzyskiwała awans do finału.
      W pierwszym meczu nasze koszykarki uległy zespołowi z Wierzawic, natomiast w kolejnym meczu pokonaliśmy zespół z Przecławia i mogliśmy się cieszyć z piątego miejsca w województwie. Awans do finału województwa uzyskała drużyna
z Wierzawic. Warto zaznaczyć, ze zespół stanowiły w większości dziewczyny z piątej klasy, więc dobrze to wróży na przyszły rok.

 

Skład drużyny: Julia Małek, Izabela Podgórska, Martina Olszowska, Dominika Szmuc, Roksana Sowa, Patrycja Warchoła, Jagoda Sanecka, Julita Bujak, Julia Baran, Lena Tobiasz.

autor: p. Grzegorz Nycz

ZOBACZ ZDJĘCIA  PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZTWA MINI - KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT
 
   

 kwiecień 2016 r.


W w Lesku odbył się półfinał województwa mini-koszykówki dziewcząt. W zawodach miało uczestniczyć cztery drużyny jednak jedna drużyna z Posady Górnej nie dojechała. Ostateczniew turnieju wystąpiły drużyny : SP Grabownica, SP nr 7 Krosno i SP Lesko.W pierwszym meczu spotkały się drużyny z Grabownicy i Krosna. Lepsza w tym spotkaniu okazała się Grabownica wygrywając 24:19.
W kolejnym spotkaniu reprezentantki naszej szkoły  grały z Krosnem o awans do turnieju barażowego, który wygrały. Drużyna z Posady Górnej została sklasyfikowana na ostatnim miejscu przegrywając swoje mecze walkowerem.

Wyniki:
SP Grabownica – SP  Lesko 23:12 wynik z zawodów rejonowych
SP Posada Górna – SP nr 7 Krosno 6:26 wynik z zawodów rejonowych
SP Grabownica – SP nr. 7Krosno 24:19
SP Lesko – SP nr. 7 Krosno 19:17
SP Grabownica – SP Posada Górna 23:0
SP Lesko  - SP Posada Górna 23:0

 

Skład drużyny: Julia Małek, Izabela Podgórska, Martina Olszowska, Dominika Szmuc, Roksana Sowa, Patrycja Warchoła, Jagoda Sanecka, Julita Bujak, Lena Tobiasz, Julia Baran i Martyna Lupa.

autor: p. Grzegorz Nycz

ZOBACZ ZDJĘCIA  


 

 ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
 
  

22 kwietnia 2016 r.


    W dniu 22 kwietnia w naszej szkole, jak co roku obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Tego dnia świętujemy istnienie planety ludzi – ZIEMI.

    Uczniowie z klas I-III mieli okazję obejrzenia ciekawej inscenizacji pt. „Jak rozweselić Ziemię?” w wykonaniu klasy I a. Punktem kulminacyjnym tego spotkania była obecność nauczycieli, oraz ich podopiecznych z Technikum Leśnego w Lesku.

    Panowie ubrani w mundury leśników opowiadali o swoim zawodzie, o lesie, o zwierzętach tam żyjących, a także o ekologii i ochronie środowiska. Mogliśmy podziwiać plansze z ilustracjami zwierząt, oglądać okazy poroży i rogów. Mieliśmy niecodzienną okazję usłyszeć zespół sygnalistów myśliwskich, którzy zagrali dla nas utwory grane podczas polowań, oraz na uroczystościach myśliwskich. Ten pokaz zrobił na najmłodszych ogromne wrażenie.

 

    Spotkanie miało na celu skłonić do refleksji nad tym, czy wystarczająco dobrze dbamy o swoją planetę. Chcemy promować postawy ekologiczne w naszej szkole i społeczeństwie.  

 autor: p. Ewelina Kunach

ZOBACZ ZDJĘCIA  KONKURS EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZY
 
  

19 kwietnia 2016 r.


 

Dnia 12.04.2016r. uczniowie klas trzecich wzięli udział w szkolnym Konkursie Ekologiczno – Przyrodniczym o tytuł „Przyjaciela Przyrody”. Największą ilość punktów w etapie I uzyskali i zakwalifikowali się do etapu II następujący uczniowie:

1.    Bentkowski Flip - kl. 3a

2.    Lewandowska Kinga -kl. 3a

3.    Kmiecińska Gabriela -kl.3a

4.    Tarnolicki Aleksander - kl. 3b

5.    Podkalicki Filip - kl.3c

6.    Rak Piotr - kl.3c

7.    Reszczyńska Jagoda - kl.3c

8.    Rettinger Patryk - kl.3c

9.    Lubas Jan - kl.3c

10.Niedziela Gabriela - kl.3c

11.Bodnar Wiktor - kl.3c

12.Gołębiewska Zuzanna - kl.3c

Etap II został przeprowadzony 19kwietnia. Laureatami  zostali:

1.    I miejsce - Lewandowska Kinga - kl.3a

2.    II miejsce - Bentkowski Filip - kl.3a

3.    III miejsce - Podkalicki Filip - kl.3c

- Tarnolicki Aleksander - kl.3a

 

Wszyscy uczestnicy etapu II otrzymali dyplomy i pamiątkowe książeczki.

autor: p. Barbara Środoń 


 

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
 
 

 

16 marca 2016 r.

 

      W dniach 16 i 17 marca 2016 r. odbył się II etap konkursu recytatorskiego klas młodszych. Dzieci przygotowały wiersze o czystości i higienie osobistej. Komisja oceniała opanowanie pamięciowe utworów, przygotowane rekwizyty oraz sposób recytacji. Rywalizacja była duża, a wszystkim uczestnikom konkursu towarzyszyło wiele emocji.
Wyniki konkursu:
Klasy pierwsze:
I miejsce - Amelia Czech, kl. I d, "Strumyk"

II miejsce - Stanisław Buksztel, I c, "Dbam o zęby, bo to skarb"
III miejsce - Kornelia Fila, I a, "Raz - dwa - trzy"
Klasy drugie:
I miejsce - Antonina Andruch, II d, "Tuba z pastą do zębów"
II miejsce - Adam Wojtanowski, II b, "Mama córkę myła", Hop do wanny", 
"Czyścioszek"
III miejsce - Fabian Dubaj, II a, "Przyjaciółki z łazienki", "Zdrowy 
uśmiech", "Jak o zęby dbać?"
Klasy trzecie:
I miejsce - Marceli Siwarski, III c, "Brudas"
II miejsce - Karolina Kociuba, III c, "Brudas"
III miejsce - Adrian Grzybek, III b, "Czystość i zdrowie"
wyróżnienia: Kajtek Raus, kl. III b, "Komedia przy myciu"; Filip Bentkowski, 
kl. III a, "Na zdrowie", "Czystość to zdrowie"
Wszystkim wykonawcom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy zdobytych nagród.

autor: p. Grażyna Rychlicka
ZOBACZ ZDJĘCIA
ZOBACZ ZDJĘCIA
ZOBACZ ZDJĘCIA IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W MINI KOSZYKÓWCE
 
 

9 marca 2016 r. 

 


      W dniach 7 i 9 marca odbyły się Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w  mini-koszykówce dziewcząt i chłopców. W zawodach grali mistrzowie powiatów: Sanockiego, Brzozowskiego, Bieszczadzkiego i leskiego. Zawody dziewcząt rozegrane zostały w Grabownicy. Reprezentantki naszej szkoły wygrały z Tarnawą Dolną i Lutowiskami, natomiast uległy drużynie  z Grabownicy. Ostatecznie zajęły drugie miejsce w zawodach i awansowały do półfinału województwa.
      Dwa dni po rozgrywkach dziewcząt do gry przystąpili chłopcy. Nasi koszykarze mimo ambitnej postawy przegrali swoje mecze i zajęli czwarte miejsce w turnieju. Do półfinału województwa awansowały drużyny SP Brzozów i SP nr.1 Sanok.Gratulacje dla obu naszych drużyn!!!

Skład dziewczat:Julia Małek, Gaja Chwała, Izabela Podgórska, Martina Olszowska, Dominika Szmuc, Roksana Sowa, Patrycja Warchoła, Jagoda Sanecka, Julita Bujak,
Julia Sanecka, Julia Baran i Martyna Lupa.

 

Skład chłopców: Daniel Ladra, Filip Hajduk, Kamil Dudek, Tomasz Bochnak, Antoni Piotrowski, Piotr Kisiel, Piotr Fijałka, Karol Czurczak, Bartłomiej Kotyła, Mateusz Terlecki i Krystian Dobrzański.

 

autor: p. Grzegorz Nycz
ZOBACZ ZDJĘCIA 
ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

 KOMEDIA NA SZKOLNEJ SCENIE
 
 

9 luty 2016 r.

 

      09.02.2016 r. lekcje języka polskiego w klasach 5a i 5b minęły pod znakiem inscenizacji fragmentów „Zemsty” Aleksandra Fredry. Na ten dzień klasopracownia zamieniła się w scenę, a uczniowie wcielili się w postacie głównych bohaterów: Klary, Wacława, Podstoliny i Papkina. Młodzi aktorzy, mimo tremy, świetnie poradzili sobie z powierzonym im zadaniem.

 autor: p. Monika Kociuba
ZOBACZ ZDJĘCIA  


 

 DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W KLASIE IA
 
 

27 stycznia 2015 r. 

 

 

Dzień Babci i Dziadka tradycyjnie, jak co roku, obchodzimy 21 i 22 styczni. W naszej klasie Ia - życzenia, piosenki, laurki, tańce i oczywiście uśmiechy, wędrowały do naszych babć i dziadków kilka dni później, bo 27 stycznia. Zaproszeni goście licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dla kochanych gości przygotowano również poczęstunek. Goście, trud swoich wnuków nagradzali gromkimi brawami, a całusów i pochwał nie było końca.

 autor: p. Ewelina Kunach
ZOBACZ ZDJĘCIA  


 

GWIAZDKOWY FESTIWAL KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT
 

 

10 grudnia 2015 r. 


      W środę koszykarki naszej szkoły wzięły udział w Gwiazdkowym Festiwalu koszykówki dziewcząt w Jasionowie. Zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasa 4 i młodsze oraz klasy 5-6. W turnieju udział wzięło osiem drużyn po cztery w każdej kategorii tj. Jasionów, Tarnawa Dolna, Grabownica i Lesko. W rywalizacji dziewcząt młodszych punkty nie były liczone i wszystkie drużyny były zwycięzcami turnieju.  W rozgrywkach dziewcząt starszych w pierwszym meczu przyszło nam się zmierzyć z Grabownicą. Mecz był bardzo wyrównany i pełen dramaturgii. W regulaminowym czasie gry był remis i o zwycięstwie zadecydowała dogrywka w której wygraliśmy jednym punktem. W kolejnych meczach pokonaliśmy Jasionów, Tarnawę Dolną i odnieśliśmy pierwsze miejsce w turnieju. Podczas turnieju dzieci i opiekunowie uczestniczyli w wielu konkursach przygotowanych przez organizatora.
Gratulujemy!!!

Klasyfikacja końcowa:
1 miejsce SP Lesko
2 miejsce SP Grabownica
3 miejsce SP Tarnawa Dolna
4 miejsce SP Jasionów

Skład drużyny dziewcząt młodszych:
Nikola Pasek, Paula Faron, Kamila Osękowska, Jagoda Niedziela, Karolina Mazgaj, Wiktoria Kosturska, Martyna Fedoryszak, Martyna Wiecławek i Julia Baran.

 

Skład drużyny dziewcząt starszych:
Julia Małek, Gaja Chwała, Izabela Podgórska, Martina Olszowska, Dominika Szmuc, Roksana Sowa, Patrycja Warchoła, Jagoda Sanecka i Julita Bujak.

autor: p. Grzegorz Nycz

ZOBACZ ZDJĘCIA 


 


POWIATOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 
W MINI PIŁCE RĘCZNEJ
 

10 grudnia 2015 r. 
 

W czwartek 10 grudnia w Zespole Szkół w Myczkowie odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini piłce ręcznej. W zawodach uczestniczyło osiem drużyn, po cztery w kategorii dziewcząt i chłopców tj. Myczków, Hoczew, Uherce Mineralne i  Lesko.
W rozgrywkach chłopców nasza reprezentacja zajęła trzecie miejsce wyprzedzając drużynę
z Myczkowa. Zwyciężyła drużyna z Uherzec Mineralnych i to ona będzie reprezentować nasz powiat w zawodach rejonowych. W turnieju dziewcząt nasze zawodniczki odniosły dwa zwycięstwa i remis. Zajęły pierwsze miejsce w turnieju i awansowały do zawodów rejonowych. Gratulujemy!!!

Kategoria chłopców:
1 miejsce SP Uherce Mineralne
2 miejsce SP Hoczew
3 miejsce SP Lesko
4 miejsce SP Myczków

Kategoria dziewcząt:
1 miejsce SP Lesko
2 miejsce SP Uherce Mineralne
3 miejsce SP Hoczew
4 miejsce SP Myczków

Skład chłopców:
Krystian Dobrzański, Maksymilian Fiejtek, Wojciech Tobolewski, Konrad Domaradzki, Karol Czurczak, Bartłomiej Kotyła, Antoni Piotrowski, Jakub Golik, Daniel Sieńko, Daniel Ladra.

Skład dziewcząt:
Julia Małek, Izabela Podgórska, Dominika Szmuc, Roksana Sowa, Martina Olszowska, Julita Bujak, Jagoda Sanecka, Julia Krzywińska, Julia Sanecka.


autor: p. Grzegorz Nycz 


 

"O CZYM SZUMI LAS"

8 grudnia 2015 r. 

 

      08.12.2015 r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w konkursie recytatorskim „O czym szumi las…” zorganizowanym przez Nadleśnictwo Cisna. W tegorocznej, drugiej edycji, udział wzięło 40 recytatorów w trzech grupach wiekowych. W kategorii klas I-III naszą szkołę reprezentowały Weronika Dybaś i Karolina Kociuba, natomiast w kategorii klas IV-VI Katarzyna Kot i Julia Witlańska. Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze, a uczestnicy byli nagradzani gromkimi brawami. W przerwie konkursu na recytatorów czekał słodki poczęstunek przygotowany przez organizatorów. Trzecie miejsce zajęła Karolina Kociuba, a Julia Witlańska otrzymała wyróżnienie. Dziewczynki dostały dyplomy i prezenty rzeczowe. Jury doceniło wysoki poziom artystyczny, dlatego każdy uczestnik wrócił do domu z pamiątkowym dyplomem. 

 autor: p. Monika Kociuba 

 "ZDROWE OWOCE I WARZYWA"

30 listopada 2015 r. 

 

 

       W dniu 30 listopada klasy I-III uczestniczyły w akcji „Zdrowe owoce i warzywa” pod kierunkiem p. D.Dziedzic, p. D. Ząbkiewicz i p. E. Kunach. Nasza szkoła zawsze podejmuje działania prozdrowotne, ponieważ niezwykle ważne jest dla nas zdrowie naszych uczniów. W tym dniu korytarz I piętra zamienił się w miejsce pełne świeżych warzyw, kolorowych prac „owocowych” oraz ważnych informacji dotyczących zdrowia. W klasach uczniowie wraz ze swoimi paniami wykonywali sałatki, kanapki i inne pyszności. Pani higienistka przybliżyła wszystkim, jak ważną rolę w codziennej diecie dziecka odgrywa pierwsze i drugie śniadanie. Następnie dzieci obejrzały teatrzyk kukiełkowy „Na straganie”, po czym klasa III c przedstawiła spektakl „Witaminki Królewny Marcelinki”. Chcemy, aby nasi uczniowie mieli większą świadomość i rozumieli, co jest dla nich dobre, czym jest zdrowie i jak o nie dbać.

 

 autor: p. Ewelina Kunach 

ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

LAUREACI KONKURSU "WYCZAROWANE Z LIŚCI"

24 listopada 2015 r.

 

 

I MIEJSCE
Bibow Kuba kl. I a
Wojtanowska Maja kl. I b
Pawlik Mateusz kl. I c
Wilk Jakub kl. II a
Karolinczak Oliwia kl. II b
Wronowska Zuzanna kl. II c
Wątor Julia kl. III a
Kasprzak Alan kl. III c
II MIEJSCE
Przytulska Iga kl. I b
Wójcik Piotr kl. I d
Dowżycki Karol kl. II a
Hańczyk Amelia kl. II c
Krawczyńska Nikola kl. III a
Ginda Vivien kl. III c
III MIEJSCE
Tabisz Karol kl. I a
Usyk Julia kl. I b
Indyk Bartłomiej kl. II a
Buczrski Filip kl. II b
Lewandowska Kinga kl. III a
Dudek Kamila kl. III b
WYRÓŻNIENIA
Podstawska Maja kl. I a
Majda Vanessa kl. I a
Czebieniak Dominik kl. I a
Kuczma Izabela kl. I b
Dubaj Fabian kl. II a
Łybyk Kalina kl. II d

 autor: p. Dorota Bryndza

ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

 

KONKURS LITERATURA I DZIECI
"PODRÓŻE MAŁE I DUŻE"

23 listopada 2015 r.

 

       W dniu 23.11.2015r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Lesku wzięli udział w podkarpackim konkursie LITERATURA I DZIECI w tym roku pod hasłem: „PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”. Eliminacje rejonowe odbyły się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zagórzu. W dziedzinie recytacji w grupie młodszej wystąpili: Maja Trawińska i Szymon Dąbrowiecki  natomiast klasy IV-VI reprezentowały: Wiktoria Rajchel i Julia Witlańska. W konkursie startowało 60 uczestników z czterech powiatów. Walka była zacięta a poziom wysoki. Nagrodę główną, czyli I miejsce zajęła Julia Witlańska i tym samym nominowana została do finału konkursu w Rzeszowie. Pozostali uczestnicy nagrodzeni zostali dyplomami. Był to dla dzieci doskonały sprawdzian swoich sił na dużej scenie przed koleżankami i kolegami z innych szkół oraz publicznością. Gratulujemy!

 autor: p. Sylwia Jokiel

ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

JESIEŃ Z KOSZYKÓWKĄ W TARNAWIE DOLNEJ

17 listopada 2015 r


       W dniu 17 listopada w Tarnawie Dolnej odbył się Jesienny Turniej Koszykówki. Podobnie jak w poprzednim roku nie mogło na nim zabraknąć reprezentantek naszej szkoły. Zawody odbywały się dwóch kategoriach wiekowych tj. klasy 3-4 i 5-6. W turnieju uczestniczyły po trzy drużyny w każdej kategorii: Tarnawa Dolna, Jasionów i Lesko. W młodszej kategorii pomimo ambitnej postawy dziewcząt, zajęliśmy trzecie miejsce. Zwyciężyła Tarnawa Dolna przed Jasionowem. W rozgrywkach starszych dziewcząt reprezentantki naszej szkoły pewnie wygrały obydwa mecze i zajęły pierwsze miejsce. Na kolejnych miejscach uplasowały się drużyny z Tarnawy Dolnej i Jasionowa. Warto zaznaczyć, że reprezentacja naszej szkoły składa się głównie z dziewczyn, które uczęszczają do klasy piątej. Gratulujemy!!!

Wyróżnienia:
Najlepsza zawodniczka naszej drużyny w kategorii młodszej - Julia Baran
Najlepsza zawodniczka turnieju w kategorii starszej - MVP - Dominika Szmuc
Najlepsza zawodniczka zespołu - Roksana Sowa
Król strzelców turnieju - Izabela Podgórska

Skład drużyny - kat 3-4:

Martyna Fedoryszak, Karolina Mazgaj, Wiktoria Kosturska, Julia Baran, Kamila Osękowska, Martyna Więcławek, Jagoda Niedziela.

Skład drużyny – kat 5-6:

Martina Olszowska, Roksana Sowa, Gaja Chwała, Julia Małek, Dominia Szmuc, Izabela Podgórska, Weronika Czebieniak, Julita Bujak, Patrycja Warchoła.

 

autor: p. Grzegorz Nycz
ZOBACZ ZDJĘCIA
 


 

 

WARSZTATY CZYTELNICZO - TWÓRCZE
"SZARKA I WILKI"

06 listopada 2015 r. 

 

 

     Kolejne spotkanie, na które zaproszeni zostali uczniowie klasy II zrealizowane zostało na podstawie scenariusza „Szarka i wilki” w oparciu o książkę Ewy Nowak „Szarka”. Tym razem uczniowie mogli dowiedzieć się ciekawostek o życiu i obyczajach wilków oraz tropić ślady leśnej zwierzyny. Nie zabrakło działań twórczych: wykonywania pacynek, przygotowania scenografii, wspólnej realizacji przedstawienia. Warsztaty przebiegały w pełnej radosnej twórczości atmosferze. Zachęciły dzieci do przeczytania nie tylko książek, w oparciu o które je przygotowano, ale i pozostałych pozycji z serii „Czytam sobie”.

autor: p. Ewa Kardasz
ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

WARSZTATY CZYTELNICZO - TWÓRCZE
"KSIĘŻYC NA TAPETĘ"

23 października 2015 r. 

 

       W dniu  23.10. 2015 r. uczniowie klasy IId uczestniczyli w warsztatach twórczych „Księżyc na tapetę” przygotowanych w oparciu o książkę E. Nowak pt.„ Apollo 11”. Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu „Czytam sobie w bibliotece”, w którym uczestniczy nasza szkoła. Dzięki zdjęciom udostępnionym przez NASA a ujętym w prezentację multimedialną, uczniowie poszerzyli swoje wiadomości o kosmosie i Księżycu. Mieli okazję wysłuchać również dziwnych dźwięków dobiegających z kosmosu. Następnie wcielili się w astronautów i pozyskiwali „próbki”, metodą frottage z różnych materiałów w szkole. Wytworzone obrazy utworzyły księżycowy krajobraz. Na zakończenie i pamiątkę wszyscy uczestnicy warsztatów nagrodzeni zostali dyplomami i teczkami zawierającymi kolorowanki, naklejki i zawieszki na drzwi, które otrzymaliśmy w ramach projektu.

       

autor: p. Ewa Kardasz
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

 


PAMIĘTAMY O OPUSZCZONYCH MOGIŁACH

29 października 2015 r. 

 

 

           W dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych i Dnia nasze myśli kierujemy do tych którzy odeszli. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lesku ze wraz z wychowawcami odwiedzali cmentarz zapalając znicze i modląc się za zmarłych. Członkowie Szkolnego Koła Caritas wraz przedstawicielami Samorządu Szkolnego udali się w dniu 29 października na miejscowy cmentarz. Uczniowie z ochotą zajęli się odnajdywaniem zapomnianych mogił. W modlitwie pamiętaliśmy o tych, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę, zmarłych nauczycielach i pracownikach Szkoły oraz naszych bliskich.

autor: p. Elżbieta Mikołajczak
ZOBACZ ZDJĘCIA   


 


WYBORY "SUPER CHŁOPAKA 2015"

23 października 2015 r. 


       W piątek 23.09.2015 r. odbyły się wybory "Super chłopaka 2015r". Do finału przeszli Konrad Zabagło IV a, Leszek Grzebyk IV b, Szymon Kmiecik IV c, Mateusz Terlecki V a, Fiejtek Maksymilian V b, Miłosz Frydrych VI a, Jakub Golik VI b. Kandydaci odpowiadali na pytania np. Kim chciałbyś zostać w przyszłości?  Co byś zrobił z wygranym milionem? Rozpoznawali narzędzia. Ostatecznie SUPER CHŁOPAKIEM 2015 został Jakub Golik

 

 autor: p. Pawlik Renata

ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października 2015 r. 

 

"Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!"
BEVERLY CONKLIN

 

      14 października 2015 roku obchodziliśmy w naszej szkole Święto Edukacji Narodowej znane wszystkim jako Dzień Nauczyciela. Z tej okazji, jak co roku odbyła się uroczysta akademia, która dostarczyła wszystkim występującym oraz oglądającym niesamowitych wrażeń i emocji. W części artystycznej, pięknie recytując wiersze i życzenia oraz śpiewając piosenki zaprezentowali się uczniowie klasy 2a i 2b. Kolejnym punktem programu artystycznego był występ taneczny klasy 3c. Tancerze zachwycili widownię profesjonalnie wykonanym krakowiakiem. Ich starsi koledzy i koleżanki z klasy 5a, 6a i 6b przygotowali występ, w którym dedykowali swoim nauczycielom wiersze i piosenki mówiące o ich pracy, uczniach i życiu szkolnym z dużą dozą humoru i sympatii.Jak co roku, Pan Dyrektor wręczył nagrody oraz podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły za pracę oraz szczególne osiągnięcia w ubiegłym roku szkolnym.

autor: p. Kociuba Monika
ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

PASOWANIE NA UCZNIA
9 października 2015 r.

 

 

       W dniu 9 października 2015 roku w Szkole Podstawowej w Lesku odbyło się pasowanie na ucznia. Ta uroczystość jest naszą wieloletnią tradycją. Jak co roku, najważniejsi tego dnia są pierwszoklasiści. Ten szczególny dzień przeżywają dzieci i nauczyciele, ale najbardziej chyba ich rodzice. Przygotowania do uroczystości trwały długo, prawie od początku roku szkolnego. Na zajęciach dzieci uczyły się piosenek, powtarzały wiersze, zdobywały umiejętności, aby móc w tym dniu zaprezentować się w pełnej krasie. Program przygotowany przez wychowawców klas, panie: Ewelinę Kunach, Alicję Łach, Magdalenę Kalisz, Barbarę Środoń podobał się wszystkim obecnym, którzy gromkimi brawami nagradzali występujących. Najważniejszą częścią było oczywiście złożenie uroczystego ślubowania oraz moment pasowania na ucznia, który dokonuje się w symboliczny sposób poprzez dotknięcie ołówkiem przez Dyrekcję Szkoły. Dzieci oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły, na dowód czego otrzymały pamiątkowy dyplom. Po części oficjalnej każda klasa udała się na słodki poczęstunek, gdzie w pięknie udekorowanych salach dzieci skosztowały "małe co nieco", przygotowane wcześniej przez rodziców.

 

autor: p. Kunach Ewelina
ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

XXXVIII WOJEWÓDZKI RAJD PTSMP
3 października 2015 r. 

 

 

       W dniach 30.09. - 03.10 2015 członkowie szkolnego koła turystycznego wzięli udział w XXXVIII Wojewódzkim Rajdzie PTSM. W czasie trzydniowej wycieczki zdobyliśmy Połoninę Wetlińską 1228 m.n.p.m. oraz zobaczyliśmy najgrubszą jodłę w Polsce – Lasumiła. Nasi przedstawiciele wzięli udział w konkursach i drużyna w składzie Michał Buszta, Stanisław Jankowski oraz Melisa Skubisz zajęła drugie miejsce w konkursie krajoznawczym.

 

autor: p. Bożena Bobula
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

LEKCJA PRZYRODY W SZKÓŁCE LEŚNEJ KOSTRYŃ

2 października 2015 r.


 

       2 października 2015 r. uczniowie klasy VI b wraz z wychowawcą Danutą Pakosz wzięli udział w lekcji przyrody zorganizowanej przez Nadleśnictwo Lesko. W szkółce leśnej Kostryń przeszli ścieżką dydaktyczną, która dostarczyła dużo informacji na temat fauny i flory lasu. Składamy serdeczne podziękowania dla Nadleśnictwa Lesko za zorganizowanie ciekawej lekcji i dostarczenie niezapomnianych wrażeń.

autor: p. Danuta Pakosz
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

FESTYN SPORTOWO - REKREACYJNY

29 września 2015 r.


 

       W miniony wtorek na boisku ,,Orlik” w Lesku został zorganizowany I Festyn sportowo- rekreacyjny dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców. Organizatorami imprezy byli animatorzy boiska Maciej Grzybowski i Grzegorz Nycz, imprezę poprowadził pan Andrzej Zemlak. Mimo chłodnego popołudnia w festynie wzięło udział  ponad 30 uczniów wraz z rodzicami. W zmaganiach sportowych rywalizowały miedzy sobą cztery klasy pierwsze ze Szkoły Podstawowej w Lesku. Dzieci mogły zademonstrować swoją sprawność w różnych konkurencjach sportowych. Również dla rodziców przygotowane zostały konkurencje dzięki, którym mogli zdobyć punkty dla klasy do której uczęszczają ich dzieci. Mamy rywalizowały w konkursie rzutów do kosza, natomiast tatusiowie w rzucie piłką lekarską. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce zdobyła klasa 1A .Tuż za nią uplasowali się kolejno: 1C, 1D i 1B.Na zakończenie festynu dzieci otrzymały słodycze oraz pamiątkowe puchary i dyplomy, które wręczyła dyrekcja  szkoły pani Ewa Ramżyńska i pan Ireneusz Benewiat. W imieniu organizatorów pragniemy podziękować rodzicom i ich dzieciom, którzy poświecili swój wolny czas i wzięli udział w festynie. Liczymy na większą frekwencję  w przyszłym roku.

autor: p. Grzegorz Nycz
ZOBACZ ZDJĘCIAWYCIECZKA KLASY III a i III c

24 września 2015 r.

 

 

       W czwartek, 24 września klasy III a i III c z wychowawczyniami i rodzicami pojechały na wycieczkę do Muzeum Przyrodniczo - Łowieckiego „KNIEJA” w pobliskich Nowosiółkach. Jest to zarazem największe prywatne muzeum w Bieszczadach oraz Ośrodek Edukacyjno - Informacyjny. Zbiory tego muzeum mają charakter przyrodniczy. Ukazują faunę i florę Bieszczadów oraz historię tego pięknego zakątka naszego kraju. Są podzielone na kilka działów: Ptaki, Drapieżniki, Jeleniowate. Dodatkowo w sali muzeum znajduje się rekonstrukcja chaty z przełomu XIX i XX wieku wraz z piecem chlebowym, nieodłącznym elementem starej zabudowy oraz sprzętem użytku codziennego. Po zwiedzeniu wystawy był  czas na  zakup ciekawych pamiątek, zrobienie zdjęć. Gospodarze - Właściciele muzeum, PP. Wałachowscy przygotowali dla dzieci wspaniałą ucztę — ognisko z pieczeniem kiełbasek. Wszystkim bardzo, bardzo kiełbaski ( samodzielnie pieczone w ogniu ) smakowały.
        Następnie dzieci pojechały z odwiedzinami i podarunkami do schroniska „KUNDELEK” w Lesku. Obie klasy są od dwóch lat „Przyjaciółmi Kundelka”. Przeżyły tam – wśród bezdomnych, chorych, porzuconych nieraz psiaków bardzo wzruszające chwile. Głaskaniu, zabawom z nimi, rozmowom nie było końca. Przywiozły dla nich karmę, poduszki, kocyki, piłeczki do zabawy. Przy pożegnaniu był ogromny płacz i wzruszenie. Była to na pewno dobra lekcja, uwrażliwiająca dzieci na los zwierząt. Wycieczkę uważamy za bardzo udaną.

 

autor: p. Danuta Dziedzic
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

WIOSENNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

9 września 2015 r.


W dniu 9 września na kompleksie ,,Orlik” rozegrany został turniej koszykówki dla dziewcząt i chłopców z roczników 2002-2004. W turnieju udział  wzięły 4 drużyny składające się z zawodników i zawodniczek ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Lesku. Po emocjonujących meczach pierwsze miejsce zajęła drużyna ,,Jaguarów”.  Najlepsza zawodniczką turnieju została Dominika Zielińska, natomiast najlepszym zawodnikiem Kamil Dudek. Gratulujemy!

autor: p. Grzegorz Nycz
ZOBACZ ZDJĘCIA

 


 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2015 r.       1 września w Szkole Podstawowej w Lesku zabrzmiał dzwonek obwieszczający rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2015/2016. Było to wielkie przeżycie dla maluchów, które po raz pierwszy pojawiły się w naszej społeczności uczniowskiej.
O godz. 8.00 dzieci, rodzice i nauczyciele zebrali się na uroczystej mszy świętej, aby Bogu powierzyć najbliższe dziesięć miesięcy wytężonej pracy i nauki. Potem wszyscy udali się na apel, podczas którego pan dyrektor Ireneusz Benewiat serdecznie powitał zgromadzonych i życzył dzieciom wielu sukcesów w nauce. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć poległych w czasie II wojny światowej. Po spotkaniu z wychowawcami i zapoznaniu się z planem lekcji uczniowie powrócili do domów. Przez najbliższe miesiące dzieci będą pilnie się uczyć i rozwijać
zainteresowania, by w czerwcu z dumą i radością odebrać świadectwo.

 

autor: p. Agnieszka Kaczanowicz
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

 

Z ŻYCIA SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2014/2015
 SZKOLNY KONKURS
"WIERSZYKI ŁAMIĄCE JĘZYKI"

22 czerwca 2015 r.


        Dnia 22 czerwca w świetlicy odbył sie finał szkolnego konkursu "Wierszyki łamiace języki". Dzieci z klas I - III w doskonały sposób przedstawiły "łamańce językowe". Komisja konkursowa miła bardzo trudne zadanie i po podsumowaniu punktów wyłoniła zwycięzców.
Klasy pierwsze

I miejsce
Szymon Dąbrowiecki klasa Id
II miejsce
Kalina Łybyk klasa Ib
Antoni Brajewski klasa Ic
Maja Trawińska klasa Id
III miejsce
Monika Szatkowska klasa Ia
Igor Dendura klasa Id
Klasy drugie
I miejsce
Karolina Kociuba klasa IIc
Filip Bentkowski IIa
II miejsce
Martyna Olszyk klasa IIB
Martyna Sobol klasa IIb
Klasy trzecie
I miejsce
Wiktoria Rajchel klasa IIIb
II miejsce
Wiktoria Kosturska klasa IIIB
III miejsce
Dawid Janiczek klasa IIIa

autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIAWYCIECZKA KLASY III C

16 czerwca 2015 r.

 

 

        W dniu 16 czerwca klasa III c z samego rana wyruszyła na wycieczkę szkolną. Pierwszym punktem naszej podróży była Karpacka Troja w Trzcinicy k/ Jasła. To jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych w Polsce o wyjątkowym znaczeniu dla poznania pradziejów całej Europy Środkowo-Wschodniej. Odkryto tu ponad 160 tys. zabytków,: naczynia, wyroby z ceramiki, krzemienia i kamienia, kości i rogu, a także brązu i żelaza. Wiele z nich uznawanych jest za wspaniałe dzieła dawnej sztuki i rzemiosła. Tam obejrzeliśmy salkę Małego Odkrywcy, następnie zwiedziliśmy teren grodziska oraz park archeologiczny, po czym wyszliśmy na platformę widokową, aby stamtąd podziwiać Karpacką Troję oraz odległe tereny. Następną atrakcją w Trzcinicy były warsztaty ceramiczne. Dzieci  zapoznały się  z historią twórczości ceramicznej oraz technikami lepienia i zdobienia naczyń.
        Kolejnym punktem naszej wycieczki było Krosno- Miasto Szkła.
Przejechaliśmy kolejką po mieście, wsłuchując się w opowieści historyczne jak to z tym szkłem naprawdę było… Potem udaliśmy się do Centrum Dziedzictwa Szkła. Dzieci dowiedziały się na czym polega tworzenie szkła, o historii jego produkcji. Widziały z bliska, jak hutnicy wydmuchują różne formy ze szkła. Dzieci same próbowały sztuki dekorowania technikami malowania, a także przyglądały się piaskowaniu i grawerowaniu szkła. Wróciliśmy do Leska bardzo zadowoleni, z mnóstwem przeżyć, które zostaną w naszych myślach na długo…

autor: p. Ewelina Kunach 


 

SZACHOWE MISTRZOSTWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LESKU

15 czerwca 2015 r.

 

 

       W poniedziałek 15 czerwca 2015r. odbyły się Szachowe Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Lesku. W turnieju startowało 30 uczestników. Uczniowie rozegrali 7 partii w tempie 10 minut na zawodnika. Oprócz klasyfikacji generalnej, turniej rozegrany był w 4 kategoriach: dziewczynki i chłopcy w klas I-III i dziewczęta i chłopcy z klas IV-VI. Zawody uroczyście otworzył i a później zakończył Pan Dyrektor Ireneusz Benewiat. Najlepsi uczniowie otrzymali medale i dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta i Gminyw Lesku. Turniej zorganizowała i sędziowała Marta Michalska-Konik
Wyniki końcowe poszczególnych grup:

Chłopcy klasy z IV-VI

I miejsce – Wiktor Dziura 7 pkt
II miejsce – Paweł Weimer 5,5 pkt

III miejsce – Jan Lochman  5 pkt

Dziewczęta z klas IV-VI

I miejsce – Sara Giefert 5 pkt
II miejsce – Natalia Watras  5 pkt

III miejsce – Martina Olszowska  5 pkt

Chłopcy z klas I – III

I miejsce – Adam Lochman 4 pkt
II miejsce – Kajetan Raus 4 pkt

III miejsce – Adam Weimer  3 pkt

Dziewczynki z klas I-III

I miejsce – Karolina Kociuba 4 pkt
II miejsce – Barbara Lochman 3,5 pkt

III miejsce – Paulina Karkoszka 2,5 pkt 


autor: p. Marta Michalska - Konik
ZOBACZ ZDJĘCIAKONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS III
"PIĄTKA Z ZAKĄTKA" CONTRA "DZIECI Z BULLERBYN"

12 czerwca 2015 r.

 

Celem konkursu, który zaproponowano w tym roku szkolnym uczniom klas III była popularyzacja najpiękniejszych książek obyczajowych dla dzieci.Uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące znajomości treści obu książek oraz wykonać pracę plastyczną.
Komisja konkursowa, po podsumowaniu punktów przyznała następujące miejsca:

I miejsce
- Wiktoria Rajchel z kl. IIIb
II miejsce
- Jagoda Niedziela z kl. IIIc
III miejsce
- Paulina Rajchel z kl. IIIa
Wyróżnienia:
Patrycja Gajewska z kl. IIIa, Paulina Turopolska z kl. IIIc, Wiktoria Kosturska z kl. IIIb, Martyna Więcławek z kl. IIIb

autor: p. Ewa Kardasz 
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

WIOSENNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT

22 maja 2015 r.

 

 

Blisko 90 młodych zawodniczek z pięciu miejscowości 6 maja rywalizowało w ,,Wiosennym Turnieju Koszykówki’’ dziewcząt. Początkowo zawody miały zostać rozegrane na boisku ,,Orlik”, jednak ze względu na  niepewną pogodę zostały przeniesione na hale Publicznego Gimnazjum w Lesku. Organizatorem turnieju był nauczyciel szkoły podstawowej w Lesku i animator boiska ,,Orlik’’ pan Grzegorz Nycz. Drużyny rywalizowały w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 3-4 oraz 5-6.
       W kategorii dziewcząt młodszych o zwycięstwo walczyło cztery drużyny tj: Jasionów, Lesko, Tarnawa Dolna i Zagórz. Drużyna z Leska wygrała wszystkie mecze i zdobyła pierwsze miejsce w  turnieju. Pozostałe ekipy odniosły po jednym zwycięstwie i o końcowym wyniku decydowały ,,małe’’ punkty. Ostatecznie na drugim miejscu uplasował się Jasionów, na trzecim Tarnawa Dolna, a Zagórz na czwartym.
       Turniej dziewcząt z klas 5-6 był jeszcze bardzie emocjonujący, ponieważ trzy pierwsze drużyny zakończyły turniej z takim samym stosunkiem zwycięstw do porażek. Kolejny raz o wynikach decydowały ,,małe” punkty. Zwycięzcą turnieju została szkoła podstawowa z Tarnawy Dolnej wyprzedzając Jasionów i Łukowe. Kolejne miejsca zajęły drużyny z Leska i Zagórza.
Wyróżnienia - kategoria 3-4 klasy:
MVP- najlepsza zawodniczka turnieju - Izabela Podgórska - SP Lesko
Najlepszy strzelec turnieju– Dominika Szmuc – SP Lesko
Najlepiej wykonująca rzuty osobiste – Luiza Szmyd
Najlepszy zawodnik zespołu SP Lesko – Roksana Sowa
Najlepszy zawodnik zespołu SP Jasionów- Wiktoria Śmietana
Najlepszy zawodnik zespołu SP Tarnawa Dolna – Maja Kucap
Najlepszy zawodnik zespołu SP Zagórz – Luiza Szmyd
Wyróżnienia - kategoria 5-6 klasy:
MVP- najlepsza zawodniczka turnieju – Marlena Wróbel - SP Tarnawa Dolna
Najlepszy strzelec turnieju– Karolina Sajdak – SP Jasionów
Najlepiej wykonująca rzuty osobiste – Zuzanna Szlaga, Karolina Tokarz - SP Łukowe
Najlepszy zawodnik zespołu SP Lesko – Wiktoria Kinal
Najlepszy zawodnik zespołu SP Jasionów- Julia Wiedeń
Najlepszy zawodnik zespołu SP Tarnawa Dolna – Paulina Dąbrowska
Najlepszy zawodnik zespołu SP Zagórz – Anna Trznadel
Najlepszy zawodnik zespołu SP Łukowe – Julita Wróbel
Skład drużyny z Leska kat. młodsze: Julia Baran, Gaja Chwała, Martyna Lupa, Julia Małek, Martina Olszowska, Izabela Podgórska, Roksana Sowa i Dominika Szmuc.
Skład drużyny z Leska kat. starsze: Wiktoria Kinal, Ida Kaliniewicz, Emilia Kapalska, Jagoda Andruch, Aleksandra Wiśniowska, Lena Tobiasz, Julia Wiślańska, Jagoda Sanecka, Patrycja Warchoła i Julita Bujak.

Podziękowania  dla:
- Pani Alicji Lewandowskiej dyrektora Publicznego Gimnazjum w Lesku,
- Pani Marii Szelc,
- Urzędu Miasta i Gminy Lesko,
- Obsługi sędziowskiej turnieju: Adriana Wilka, Bartłomieja Kapcio, Jakuba Strzemeckiego, Julity Dudzik, Konrada Podgórskiego, Adriany Hebdy.


autor: p. Grzegorz Nycz
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR ORLIKA

22 maja 2015 r.

 

 

W minioną sobotę na boisku ,,Orlik” w Lesku został rozegrany turniej piłki nożnej o Puchar Orlika. Organizatorem turnieju był animator kompleksu ,,Orlik” Grzegorz Nycz. W zawodach uczestniczyło około 40 chłopców z naszej szkoły.
W rozgrywkach zwyciężyła drużyna ,,Porażka Orlika” , która w meczu finałowym pokonała ,,Kabanoski PL” 2-1.
       Uczestnicy wykazali się wysokimi umiejętnościami technicznymi, zaciętością i co najważniejsze zasadami fair play. Wszyscy mimo pojawiającego się zmęczenia walczyli o każdy centymetr boiska Dzięki turniejowi dzieci mogły miło i aktywnie spędzić czas wolny na świeżym powietrzu przy pięknej pogodzie.

Wyróżnienia:
Najlepszy zawodnik turnieju – Michał Wermiński
Najlepsi strzelcy turnieju – Mateusz Terlecki, Michał Kaleniecki
Najlepszy bramkarz turnieju – Krystian Dobrzański
Skład zwycięskiej drużyny:
Michał Wermiński, Kacper Sołtys,
Wojciech Tobolewski, Wiktor Dziura, Mateusz Piergies, Michał Rak.autor: p. Grzegorz Nycz
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

 

SUKCESY UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
W POWIATOWYCH KONKURSACH RECYTATORSKICH

21 maja 2015 r.

 

      W bieżącym miesiącu reprezentanci naszej szkoły (najlepsi w etapach szkolnych) wzięli udział w powiatowych konkursach recytatorskich zorganizowanych przez Powiatową i Gminną bibliotekę Publiczną w Lesku.
       8 maja odbył się konkurs „Mój przyjaciel …wiersz” adresowany do uczniów klas I-III. Naszą szkołę reprezentowali: K. Sołtys, W. Molenda, W. Rajchel, J. Niedziela. Uczniowie z dużą ekspresją zaprezentowali swoje wiersze z użyciem rekwizytów, czym zdobyli uznanie i podziw publiczności. W tej grupie wiekowej I miejsce zdobyła Wiktoria Rajchel z kl. IIIb.
       15 maja odbył się konkurs „Bieszczady w poezji i piosence”, w którym swoje umiejętności mieli okazję zaprezentować starsi uczniowie. I tym razem nie zawiedli  naszych oczekiwań. I miejsca zdobyły: Wiktoria Kinal z kl. VIb oraz Julia Witlańska z kl. Vb.

autor: p. Ewa Kardasz KONKURS CZYTELNICZY DLA KLAS IV - VI
"ROZWIĄZUJEMY ZAGADKI Z PANEM SAMOCHODZIKEM"

21 maja 2015 r.

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie starszych  klas mieli okazję zmierzyć się z twórczością Zbigniewa Nienackiego. Głównym celem konkursu było zaznajomienie się ze szczególnym gatunkiem jakim jest powieść przygodowo-detektywistyczna. Konkurs miał również na celu: pobudzanie wyobraźni uczniów oraz ciekawości świata, kształtowanie kultury i aktywności czytelniczej, popularyzację wartościowej literatury.
       Po podsumowaniu punktów z testów ze znajomości książek, przyznano następujące miejsca:
I miejsce- Mateusz Kociuba (4b), Michał Buszta (4a)
II miejsce- Maria Błaszczak (6a)
III miejsce- Martyna Gierula (6a)
Wyróżnienie: Konrad Domaradzki (4a)


autor: p. Ewa Kardasz


 

KONKURS EKOLOGICZNO - PRZYRODNICZY

11 maja 2015 r.

 

        11 maja 2015r. odbył się I etap szkolnego Konkursu Ekologiczno – Przyrodniczego dla uczniów klas III zorganizowany przez panie: Ewę Podhorodecką, Iwonę Różycką i Barbarę Środoń.
Największą liczbę punktów uzyskali i zakwalifikowali się do etapu II następujący uczniowie:
Kacper Wróblewski  kl. 3a
 Marcin Kula  kl. 3c
Paulina Turopolska  kl. 3c
Wiktoria Rajchel  kl.3b
Kamila Osękowska  kl. 3b
Wiktoria Kosturska  kl. 3b
Wiktoria Molenda  kl. 3b
Adam Lochman  kl. 3b
Dawid  Janiczek  kl.3a
W II etapie, który miał miejsce 19 maja 2015r.zwyciężyli:
Wiktoria Kosturska kl. 3b
Wiktoria Rajchel  kl. 3b
Dawid Janiczek  kl. 3a

 

autor: p. Barbara ŚrodońŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

24 kwietnia 2015 r.


      24 kwietnia 2015r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Patrona Szkoły. Uczniowie klasy 4a zaprezentowali montaż słowno – muzyczny. Tradycyjnie już zatańczyły Bieszczadzkie Żabki. Nad przebiegiem akademii czuwały panie: D. Pakosz, B. Jankowska oraz A. Kaczanowicz


autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIAWYCIECZKA KLASY 3 B

23 kwietnia 2015 r.


 

Dnia 23 kwietnia uczniowie klasy 3b wybrali się do Stacji  Hydrologiczno – Meteorologicznej  w Lesku. Dzieci obejrzały różne urządzenia pomiarowe,  zapoznały się z ich przeznaczeniem i działaniem. Dowiedziały się, na czym polega praca meteorologów i synoptyków. Na koniec wszyscy otrzymali słodycze i pamiątkowy wydruk komunikatu pogody dla Bieszczadów i Beskidu Niskiego.


autor: p. Barbara ŚrodońDZIEŃ ZIEMI

21 kwietnia 2015 r.

 

      21 kwietnia 2015 obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi w tym roku pod hasłem ,,Z energią zmieńmy źródła”.
      Z tej okazji w całej szkole zostały rozwieszone plakaty o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Plakaty zostały wykonane przez uczniów klas IV- VI i miały na celu uświadomienie uczniom o konieczności dbania o naszą planetę. W tym dniu odbył się również ,,marsz ekologiczny”, w którym wzięli udział uczniowie klas IIIc oraz IVb. Dzieci przygotowały hasła i plakaty, z którymi przemaszerowały przez osiedle, wokół przedszkola i w okolicach szkoły. Zainteresowanie ludzi było spore, dzieci dobrze się bawiły, a przy okazji uczyły. Na szczególną uwagę zasługują uczniowie klasy IIIc, którzy wraz z p. E Kunach pięknie przygotowały się do marszu. W klasach IV-VI lekcje przyrody w tym dniu i w następnym poświęcone były tematyce ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Chętni uczniowie wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym, który odbędzie się 29 kwietnia.

autor: p. Iwona Różycka
ZOBACZ ZDJĘCIA


 


ODWIEDZINY KS. BISKUPA STANISŁAWA JAMROZKA

21 kwietnia 2015 r.


      Dnia 21 kwietnia 2015 r. gościliśmy w naszej szkole ks. bpa Stanisława Jamrozka, który wizytując Parafię Rzymskokatolicką w Lesku, odwiedził także naszą wspólnotę. Spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 11.00 od części artystycznej w wykonaniu naszych uczniów. Pan Dyrektor w słowach przywitania przedstawił historię naszej szkoły, radości i problemy codziennego życia. Na koniec ks. Biskup skierował do nas krótkie słowo i udzielił całej wspólnocie pasterskiego błogosławieństwa.


autor: ks. Paweł Bar
ZOBACZ ZDJĘCIAGMINNY KONKURS O JANIE PAWLE II

17 kwietnia 2015 r.

 

      W Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku 17 kwietnia 2015 r. odbył się GMINNY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II, którego organizatorami byli: BDK Lesko i Parafia Rzymskokatolicka w Lesku. Wzięło w nim udział 16 dzieci z 4 szkół podstawowych i 2 gimnazjalnych z terenu gminy Lesko. Tematyka konkursu była dość obszerna. Obejmowała wszystkie etapy życia i pracy Karola Wojtyły, zagadnienia i zwroty związane z jego nauczaniem oraz sprawowaniem przez niego funkcji papieża.

Po sprawdzeniu prac jury przyznało w  kategorii szkoły podstawowe:

I miejsce – Martynie Kulon z SP Lesko

II miejsce – Aurelii Ginda z SP Manasterzec

III miejsce – Reginie Kaim z SP Lesko

IV miejsce – Marcinowi Kucharykowi z SP Hoczew

V miejsce – Melisie Skubisz z SP Lesko

W kategorii gimnazjum:

I miejsce – Martynie Mamak i Agacie Hochół z Gimnazjum w Średniej  Wsi

II miejsce – Kamilowi Koczera z Gimnazjum w Średniej  Wsi

III miejsce – Agnieszce Tyrkut z Gimnazjum Publicznego w Lesku

IV miejsce – Natalii Bigos z Gimnazjum Publicznego w Lesku

V miejsce – Kalinie Chwała z Gimnazjum Publicznego w Lesku

Pięcioro dzieci otrzymało dyplomy za udział w konkursie tj. Kacper Bielak, Katarzyna Latusek, Zuzanna Stachyra z Bezmiechowej oraz Patryk Gnap, Szymon Mikołajczak z Hoczwi.

Wszystkim uczestnikom i opiekunom dzieci  serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział !

 

autor: ks. Paweł Bar
ZOBACZ ZDJĘCIA


 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

"TRADYCJE I OBRZĘDY ŚWIĄT WIELKANOCNYCH"

 

10 kwietnia 2015 r.

 

I miejsce:
Jagoda Niedziela klasa IIIc

II
miejsce:
Paulina Turopolska klasa IIIc
Krystian Tocki klasa IIIa
III miejsce
Wiktoria Rajchel klasa IIIb
Dawid Janiczek klasa IIIa


autor: p. Renata Strasza


 

 

 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

19 - 20 marca 2015 r.

 


      W dniach 19-20 marca 2015 roku, odbyły się rekolekcje wielkopostne dla Szkoły Podstawowej w Lesku. Rekolekcje wygłosił ks. Michał Kozak, pracujący aktualnie w jarosławskim studio Radio „Fara”.


autor: ks. Paweł Bar
ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
"TRADYCJE I OBRZĘDY ŚWIĄT WIELKANOCNYCH"

17 marca 2015 r.

 

      Dnia 17 marca świetlica szkolna przygotowała pokaz multimedialny pt. „Tradycje i Obrzędy Świąt Wielkanocnych”,  dla klas III. Uczniowie podczas prezentacji zaznajomili się z historią i ciekawostkami związanymi z obchodami Świąt Wielkiej Nocy.
      W związku z prezentacją 31 marca odbył się pisemny konkurs wiedzy o zwyczajach i obrzędach Świąt Wielkanocnych. Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą, otrzymali pozytywne oceny z religii.

autor: p. Renata StraszakSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
"BIESZCZADY W POEZJI"

24 marca 2015 r.

 

W dniu 24.03.2015 odbył się finał konkursu recytatorskiego dla klas IV -VI „Bieszczady w poezji”. Spośród 14 laureatów etapu klasowego:

1 miejsce zajęła - Julia Witlańska z kl. Vb,

2 miejsce – Katarzyna Kot z kl. Vb,

3 miejsce – Wiktoria Kinal z kl. VIb.


autor: p. Ewa KardaszWARSZTATY PISANKOWE

16 - 20 marca 2015 r.

 

 

W dniach 16 – 20 marca w świetlicy szkolnej odbyły się warsztaty pisankowe. Na zajęciach dzieci zapisane do świetlicy nauczyły się wykonywania pisanek różnymi technikami. Dzieci bardzo chętnie wykonywały powierzone im zadanie, a efekty ich pracy widać poniżej.autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIA FINAŁ SZKOLNEGO TELETURNIEJU
1 Z 10

19 - 20 marca 2015 r.

 

      26.03 odbył się finał szkolnego teleturnieju 1 z 10. Do ścisłego finału przeszli Martyna Gierula, Wiktoria Ciarach i Michał Kaliniewicz Ostatecznie zwyciężyła Wiktoria Ciarach.
Gratulujemy!


autor: p. Renata Pawlik
ZOBACZ ZDJĘCIAPOWITANIE WIOSNY

19 - 20 marca 2015 r.


      Dnia 23 marca 2015r. klasy I-III powitały wiosnę. Nie było topienia Marzanny, ale uroczyście podczas apelu przygotowanego przez uczniów klasy IIa oraz IIIa wraz z paniami D. Ząbkiewicz i A. Łach, dzieci przedstawiły wiosenne scenki, oraz śpiewały piosenki. Punktem kulminacyjnym było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy strój wiosenny ”Przybądź do nas…Pani Wiosno!!!” I znowu, jak co roku, osób chętnych nie brakowało…. Stroje były kolorowe, ciekawe i oryginalne!

Największą liczbę punktów i tym samym pierwsze miejsce otrzymali:
Faryj Wiktoria- Id- 58pkt.
Hawryłko Karolina
-IIIb- 57pkt.
Kasprzak Alan
- IIc- 57pkt.

Drugie miejsce zdobyli:
Usyk Wiktoria- Id- 54pkt.
Kociuba Karolina-IIc- 54pkt.
Faron Paula-IIIb- 54pkt.

Trzecie miejsce otrzymali:
Wojtanowski Adam-Ib- 53pkt.
Karkoszka Paulina- Ib- 53pkt.
Dybaś Gabriela- Id- 53pkt.

Jury przyznało także wyróżnienia dla:
Kaliny Łybyk (Ib)
Gabrieli Niedziela (IIc).

Serdecznie gratuluję zwycięzcom i dziękuję kolejny raz uczestnikom konkursu, oraz ich rodzicom za chęć udziału w konkursie i pomoc w  przygotowaniu wiosennych strojów. 


autor: p. Ewelina Kunach
ZOBACZ ZDJĘCIAKONKURS RECYTATORSKI

19 - 20 marca 2015 r.

    

      W dniach 19 i 20 marca 2015 roku odbył się kolejny konkurs recytatorski klas pierwszych, drugich i trzecich.Tym razem uczniowie klas młodszych zaprezentowali wiersze na temat bezpiecznego zachowania się na drodze. Dzieci miały okazję przypomnieć sobie oraz uzupełnić wiedzę dotyczącą właściwego poruszania się w ruchu drogowym.Klasy pierwsze:
I miejsce
Jowita Biesiada "Samochody"
II miejsce
Karol Bryndza "Czerwone - stój! Zielone - idź!"
Oliwia Karolinczak "To znaki drogowe",
Kalina Łybyk "Panda Podróżniczka", "Droga"
III miejsce
Fabian Dubaj "Światła", "Uwaga"
Barbara Lochman "Drogowskazy"

Klasy drugie:
I miejsce
Zofia Bechta "Jak paw przez jezdnię przechodził"
II miejsce
Martyna Olszyk "Na drodze nie ma żartów"
III miejsce
Adrian Stach "Stop!"

Klasy trzecie:
I miejsce
Wiktoria Rajchel "Jak paw przez jezdnię przechodził"
II miejsce
Kacper Sołtys "Jakie znaki"
Jagoda Niedziela "O znakach i sygnałach"
III miejsce
Wiktoria Molenda "Znaki drogowe"

 

autor: p. Grażyna Rychlicka
ZOBACZ ZDJĘCIA
ZOBACZ ZDJĘCIA
ZOBACZ ZDJĘCIA


TURNIEJ WARCABOWY

12 - 13 marca 2015 r.

 

      W dniach 12 – 13 marca w świetlicy szkolnej odbył się II Turniej Warcabowy dla uczniów klas I – III zapisanych do świetlicy. Do zawodów zgłosiło się 8 uczestników. Do ścisłego finału zakwalifikowali się uczniowie:
Filip Zięba IIa
Paulina Rajchel IIIa
Wiktoria Kosturska IIIb
Konrad Zabagło IIIa
      W piątek 13 marca odbył się finał turnieju. Po zaciętej i wyrównanej walce pierwsze miejsce zajęli: Filip Zięba i Konrad Zabagło. Drugie miejsce wywalczyła  Wiktoria Kosturska, zaś na trzecim miejscu zawody ukończyła  Paulina Rajchel.


autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIA XII MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY MATEMATYCZNE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
SUPERMATEMATYK

7 marca 2015 r.

 

      7 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku już po raz dwunasty spotkali się uczniowie 17 szkół z bliższej i dalszej okolicy Sanoka, by wziąć udział w zawodach matematycznych. Było ich 64. Formuła zawodów już tradycyjnie składała się z dwóch części: najpierw konkurs indywidualny, a następnie zmagania drużynowe.W konkursie indywidualnym uczniowie mieli w ciągu 60 minut do rozwiązania 5 zadań. Uczeń naszej szkoły, Przemek Maresz z klasy VIB zdobył medalowe III miejsce. W kategorii konkursu drużynowego, nasz team był niestety bez szans, gdyż zawodnik z klasy V rozchorował się i nie mógł wystartować. Tym bardziej cieszy sukces Przemka, który wraz z Julią Krzywińską z klasy IVB godnie reprezentowali naszą szkołę. Zwycięskie zespoły otrzymały wspaniałe puchary, dyplomy i upominki, a każdy uczestnik - dyplom pamiątkowy i prezent. Zawody dają możliwość rozwoju uczniom uzdolnionym matematycznie, pokazują, że zabawa z matematyką to ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu, a także powiększają grono miłośników matematyki.

autor: p. Jadwiga PancerzPASOWANIE NA CZYTELNIKA
UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

4 marca 2015 r.

 

W dniach 4-6 marca uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawczyniami  pojawili się w bibliotece na swojej pierwszej lekcji bibliotecznej. Po zwiedzeniu lokalu , zaznajomieniu się z regulaminem biblioteki i instruktażem dotyczącym wypożyczania książek, pierwszaki złożyli przyrzeczenie i  zostali uroczyście pasowani (dużą,  kolorową zakładką) na czytelników biblioteki szkolnej. Na  zakończenie spotkania uczniowie samodzielnie wypożyczali książeczki.


autor: p. Ewa Kardasz


 

OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK


3 marca 2015 r.


W dniu 3.03 2015 r. uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej przez  redakcję miesięcznika „Biblioteka w Szkole” pod patronatem minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Głównym celem przedsięwzięcia było poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów.

W naszej szkole wybory zostały zorganizowane przez p. E. Kardasz we współpracy z polonistami i wychowawcami klas, a  przeprowadzone przez uczennice zrzeszone w Kole Przyjaciół Biblioteki. Z głosów  oddanych przez uczniów sporządzono wykazy (oddzielnie dla dwóch grup wiekowych) wybranych  książek.

Dla uczniów klas IV-VI najbardziej interesującymi były:

Hobbit T.1 J. R. R. Tolkiena.,  Harry Potter  J.K. Rowling., książki z serii Zwiadowcy  J. Flanagana, Władca Lewawu D. Terakowskiej, książki z serii Dziennik cwaniaczka J. Kinneya,  Opowieści z Narnii T.1 C. S. Lewisa, Mikołajek  autorstwa:  J. J. Sempé, R. Goscinny., książki z serii Dary Anioła  Cassandry Clare, Ronaldo. Obsesja doskonałości  Caioli  Luca, Tajemniczy ogród F. H. Burnett.

  Lista zawarła 46 tytułów książek, na które oddano przynajmniej 3 głosy.

Uczniowie klas I-III najczęściej głosowali na:

książki z serii: Zaopiekuj się mną Holly Webb, Baśnie H.Ch.Andersena,  Baśnie  braci Grimm, książki z serii Martynka G. Delahaye i W. Chotomskiej, Przygody Koziołka Matołka K. Makuszyńskiego i M. Walentynowicza, Koszmarny Karolek F.Simona., Pięciopsiaczki

W. Chotomskiej, Wiersze J. Tuwima, Mikołajek  autorstwa:  J. J. Sempé, R. Goscinny , książki z serii Pettson & Findus S. Nordqvista.

  Lista zawarła 48 tytułów książek, na które oddano przynajmniej 3 głosy.

Wykazy wybranych książek zostały przesłane do organizatora akcji. Na podstawie wszystkich list sporządzony zostanie wykaz ogólnopolski, przekazany następnie Ministerstwu Edukacji Narodowej i opinii publicznej jako ważny element dyskusji o kanonie lektur i gustach czytelniczych uczniów.

 

autor: p. Ewa Kardasz
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

SZKOLNY TELETURNIEJ 1 Z 10


4 marca 2015 r.

 

      Dnia 04.03.15 r. Samorząd Uczniowski zorganizował I edycję szkolnego teleturnieju 1 z 10 dla klas IV. Do ścisłego finały przeszli: Olimpia Węgrzynowska, Michał Buszta i Bartosz Lewandowski. Ostatecznie zwyciężył Michał Buszta.

autor: p. Renata Pawlik


 

II ETAP KONKURSU CZYTELNICZEGO
ROZWIĄZUJEMY ZAGADKI Z PANEM SAMOCHODZIKIEM


3 marca 2015 r.

 

      Dnia 03.03.2015 r. odbył się drugi etap konkursu czytelniczego dla klas IV-VI 
„ Rozwiązujemy zagadki z Panem Samochodzikiem”

 1.Kociuba Mateusz (IVb)- 19 p.

2. Buszta Michał (IVa) – 19 p.

3. Domaradzki Konrad (IVa) – 19 p.

4. Kwiatanowska –Nawrocka Nicole (VIa) – 19 p.

5. Gierula Martyna (VI a)- 18 p.

6. Błaszczak Maria (VIa) – 18 p.

7. Kulon Martyna (IVa) – 15 p.

8. Szczepanik Weronika  (Via) – 6 p.

9. Ciarach Wiktoria (Va) – 0 p.

Zapraszamy do udziału w trzecim etapie konkursu, który będzie rozstrzygający!


autor: p. Ewa Kardasz


 

II ETAP KONKURSU BIBLIJNEGO

3 marca 2015 r.

      W dniu 03.03.2015 r. odbył się II etap Konkursu Biblijnego „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Dwoje uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do kolejnego
III diecezjalnego etapu.
Przemysław Maresz - II miejsce
Gabriela Gładysz - III miejsce


autor: p. Elżbieta Mikołajczak


 

 IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT

26 luty 2015 r.


      W czwartek 26 lutego w Tarnawie Dolnej odbyły się Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w koszykówce dziewcząt. W zawodach uczestniczyły cztery drużyny: SP Tarnawa Dolna, SP Jasionów, SP Lutowiska i SP Lesko. Niestety nasze koszykarki pomimo dobrej postawy przegrały trzy mecze i turniej zakończyły na czwartym miejscu. Do półfinału województwa awansowały drużyny z Tarnawy Dolnej i Jasionowa.

Skład drużyny: Wiktoria Kinal, Ida Kaliniewicz, Aleksandra Wiśniowska, Oliwia Pawłowska, Zofia Fijałka, Lena Tobiasz, Julita Bujak, Patrycja Warchoła, Roksana Sowa i Izabela Podgórska.


autor: p. Grzegorz Nycz
ZOBACZ ZDJĘCIASZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

18 - 19 luty 2015 r.

 

      W dniach 18.02 i 19.02 odbył się II etap PODKARPACKIEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA, w którym swoje umiejętności prezentowali laureaci poszczególnych klas. Eliminacje odbywały się w dwóch grupach wiekowych. Komisja konkursowa w składzie: A. Brajewska, L. Krawczyk i E. Kardasz brała pod uwagę: płynność i bezbłędność czytanego tekstu, prawidłową dykcję, intonację oraz ogólny wyraz artystyczny.
      Spośród 15 uczestników klas młodszych tytuł: Mistrz pięknego czytania zdobyła Wiktoria Kosturska z klasy IIIa. W drugiej grupie wiekowej ( kl. IV-VI)  konkurs wygrała Wiktoria Kinal z klasy VIb. Obie uczennice będą reprezentowały naszą szkołę w trzecim etapie (międzyszkolnym) konkursu.


autor: p. Ewa Kardasz
ZOBACZ ZDJĘCIA   


 

WYNIKI KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

12 stycznia 2015 r.

 

KATEGORIA: SZOPKI
I miejsca:
- Laura Cecon kl. IIc
- Dominik Jędraszczyk kl. Ib
- Alan Kasprzak kl. IIc
II miejsca:
- Filip Buczarski kl. Ib
- Karolina Kociuba kl. IIc
- Martyna Janik kl. IIa
III miejsca:
- Nikola Krawczyńska kl. IIa
- Oliwia Karolińczak kl. Ib
Mateusz Kociuba kl. IV b

KATEGORIA: KARTKI ŚWIĄTECZNE
KLASY I – III
I miejsca:
Szymon Kmiecik kl. IIIc
Kalina Łybyk kl. Ib
II miejsce:
Miłosz Nykiel kl. IIIc
III miejsce:
Kacper Lalik kl. IIIc
KLASY IV – VI
I miejsce:
Zuzanna Krawczyńska
II miejsce:
Weronika Szczepanik
III miejsce:
Antoni Piotrowski


autor: p. Alicja Łach
ZOBACZ ZDJĘCIAWYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU
ZIMA UKRYTA W ORIGAMI

12 stycznia 2015 r.

 

        W grudniu 2014 roku świetlica szkolna zorganizowała kolejną edycję Szkolnego Konkursu Plastycznego pod nazwą „Zima ukryta w origami”. Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach uczestnicy wykazali się wielką wyobraźnią, kreatywnością i starannością.

Po burzliwych obradach, jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsca: Kalina Łybyk (1b), Alan Kasprzak (2c), Karolina Kociuba (2c)
II miejsca: Wiktoria Rajchel (3b), Gabriel Pasławski (3c)
III miejsca: Wiktoria Usyk (1d), Julia Wątor (2a)

autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIA    


 

WYNIKI I ETAPU KONKURSU BIBLIJNEGO

28 listopada  2014 r.

 

1. Gabriela Gładysz kl 5b – 76 pkt.
2. Olimpia Węgrzynowska kl 4a – 64 pkt.
3. Przemysław Maresz kl 6b – 63 pkt.
4. Zuzanna Grzybowska kl 6a – 61 pkt.
5. Miłosz Frydrych kl 5a – 56 pkt.
Bartosz Lewandowski kl 4a – 55 pkt.
Trzy pierwsze miejsca zakwalifikowały się do II etapu.
                                                                 Gratulujemy!


autor: p. Elżbieta MikołajczakLISTA LAUREATÓW KONKURSU
"MOJE ULUBIONE OWOCE I WARZYWA"

21 listopada  2014 r.


 

 

I miejsce:
Frydrych Patrycja kl. I c
Fedorowicz Wiktoria kl. II a
Kmiecik Szymon kl. III c
II miejsce:
Dziedzic Mikołaj kl. I a
Usyk Wiktoria kl. I d
Kociuba Karolina kl. II c
Kasprzak Alan kl. II c
Maruszczak Zuzanna kl. III c
Domańska Anita kl. III c
III miejsce:
Kucaba Dominik kl. I a
Rajchel Wiktoria kl. III b
Kaliniecka Kinga kl. III c
Wyróżnienia:
Dendura Igor kl. I d
Turopolska Paulina kl.III c
Mucha Gabriela kl. III cautor: p. Dorota BryndzaTURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ W TARNAWIE DOLNEJ

21 listopada  2014 r. 

        13 listopada w Tarnawie Dolnej odbył się turniej koszykówki dziewcząt. Zawody rozgrywane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4, klasy 5, 6. W kategorii klas 5, 6 nasze zawodniczki mimo ambitnej postawy zajęły czwarte miejsce. Zwycięzcą tej kategorii została drużyna z Tarnawy Dolnej. W kategorii klas czwartych nasze młode koszykarki zajęły pierwsze miejsce.
         Wyróżnienia indywidualne:
Julita Bujak – najlepsze zawodniczka naszego zespołu  w klasach 5, 6.
Roksana Sowa – najlepsza zawodniczka naszego zespołu w klasach 4
Drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami, dyplomami, a także nagrodami rzeczowymi.

Gratulujemy!!!
autor: p. Grzegorz Nycz
ZOBACZ ZDJĘCIA LAUREACI KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZY STRÓJ BAJKOWY

20 listopada  2014 r.


Klasy I:
Bąk Jakub klasa Ia
Łybyk Kalina klasa Ib
Wronowska Zuzanna klasa Ic
Usyk Wiktoria klasa Id
Klasy II:
Fedorowicz Wiktoria klasa IIa
Silarska Natalia klasa IIb
Celon Leura klasa IIc
Klasy III:
Zabagło Gabriela klasa IIIa
Fedoryszak Martyna klasa IIIb
Rettinger Katarzyna klasa IIIc

autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIA   


 

DNI POSTACI Z BAJEK

20 listopada  2014 r.


        Dnia 18 listopada  w świetlicy szkolnej odbył się konkurs znajomości bajek dla klas III. Rozpoczęliśmy od prezentacji postaci z bajek, za które przebrane były dzieci. Następnie reprezentanci poszczególnych klas III wzięli udział w konkursie, który polegał na rozwiązywaniu krzyżówek, rebusów i odpowiadaniu na wiele pytań związanych ze światem bajek. Najlepszą znajomością bajek wykazała się klasa IIIa, tuż za nimi różnicą tylko 2 punktów była klasa IIIb, trzecie miejsce zajęła klasa IIIc.
        W czwartek 19 listopada do rywalizacji przystąpiły klasy drugie. W tych klasach pierwsze miejsce zajęła IIb, tuż za nią różnicą 0,5 punkta była klasa IIc, trzecie równie zaszczytne miejsce zajęła klasa IIa.

        W ostatnim dniu zmagań 20 listopada świetlicę odwiedziły klasy pierwsze. W tej kategorii najlepsza okazała się klasa Id, na drugim miejscu była klasa Ib oraz Ic, klasa Ia zakończyła rywalizację na miejscu trzecim.
Podczas wszystkich trzech dni dzieci były bardzo aktywne, kreatywne, otwarte i wesołe a przygotowane zabawy sprawiły im wiele radości.   

autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIA  


 

WYCIECZKA DO OBSERWATORIUM

17 listopada  2014 r.


 

        W dniu 17 listopada 2014r. klasa IIIc oraz IIIb odwiedziły szkolne obserwatorium Liceum Ogólnokształcącego w Lesku. Spotkanie umożliwiło nam poznanie różnych planet, zjawisk astronomicznych. Poznaliśmy głębię kosmosu skrywającą niezliczone tajemnice. W czasie spotkania obejrzeliśmy ciekawe materiały w postaci prezentacji, jak również przedstawienia rzeczywistego układu słonecznego.
         Prowadzący przedstawił nam profesjonalny sprzęt do prowadzenia obserwacji, tj: lornetki do wyszukiwania dalekich obiektów na niebie oraz teleskopy. Główną atrakcją była wycieczka do kopuły astronomicznej oraz prezentacja zamontowanego tam teleskopu, który można było obejrzeć z bliska.

autor: p. Ewelina Kunach


 

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

17 listopada  2014 r.


      W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi paniami oraz przy współudziale rodziców, realizują program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka”.
      W ramach programu pierwszoklasiści uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli w oparciu o książeczkę przygotowaną przez organizatorów. Gry i zabawy zawarte w materiałach, pozwalają utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, zwracają uwagę na to jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Ponadto do każdego zadania zostały dołączone dobre rady i ostrzeżenia.
      Zajęcia z Puchatkiem pozwalają dzieciom utrwalać i zdobywać wiedzę w sposób miły i atrakcyjny.

autor: p. Grażyna Rychlicka
ZOBACZ ZDJĘCIA   


 

PAMIĘTAMY O OPUSZCZONYCH MOGIŁACH

6 listopada  2014 r.


        Uczniowie szkoły wraz z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy socjoterapeutycznej zapalili znicze na opuszczonych mogiłach. Akcja potrwa do końca listopada.


autor: p. Renata Pawlik
ZOBACZ ZDJĘCIA  


 

WARSZTATY Z  ORIGAMI

30 października 2014 r.

 

 

      Dnia 30.10.2014 roku w świetlicy szkolnej dobyły się warsztaty z origami, które były kontynuacją zajęć przeprowadzonych w ubiegłym roku szkolnym. Dzieci bardzo chętnie uczyły się „wyczarowywać” z papieru różne kształty i zwierzęta. Efekty naszej pracy widać poniżej.


autor: p. Bogumiła FeresztynROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA KLAS I - III
"JESIEŃ UKRYTA W ORIGAMI"

20 października 2014 r.

 

        W październiku 2014 roku świetlica szkolna zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III – pt. „ Jesień ukryta w origami”. Uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i starannością . Wszystkie prace były bardzo ciekawe.

Oto lista laureatów:
1 miejsce
Karolina Kociuba klasa IIc

2 miejsce

Alan Kasprzyk klasa II c
3 miejsce

Julia Wątor klasa II a
Wyróżnienia otrzymali:
Mikołaj  Dziedzic klasa Ia
Dominik Kucaba klasa Ia

Tomasz Preisner klasa Ib
Emilia Otta klasa IIc
Wiktoria Rajchel klasa IIIb


autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

 "JEDZ ZDROWO - WARZYWNIE I OWOCOWO"

20 października 2014r.

 

        Dnia 20 października br. uczniowie klas I-III naszej szkoły brali udział w apelu „JEDZ  ZDROWO - WARZYWNIE I OWOCOWO” Oglądnęli dwa krótkie przedstawienia: „Niech żyje król ziemniak” i „ Teatrzyk owocowy”, które przygotowały klasy II a z p. wych. Dorotą Ząbkiewicz oraz II c z p. wych. Danuta Dziedzic.
        Krótką  pogadankę o zdrowym odżywianiu wygłosiła również nasza pani higienistka. Na korytarzu I piętra dzieci miały możliwość obejrzenia wystawki warzyw i owoców (krajowych i egzotycznych). W klasach, na zajęciach uczniowie robili sałatki i surówki warzywno - owocowe.

autor: p. Danuta Dziedzic
ZOBACZ ZDJĘCIA    DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 2014r.

 


”Nauczyciele, ze swoimi słowami mądrości,
budzą tego ducha w nas wszystkich i prowadzą nas po ścieżkach życia.”

 

        Dzień Edukacji Narodowej to dzień upamiętniający powstanie Komisji Edukacji Narodowej i wszystkich osób odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży. W naszej szkole świętowaliśmy go 14 października.
         Uczniowie klasy III c oraz VI b przedstawili program artystyczny. Krótkie scenki z życia klasy oraz piosenki wywołały uśmiech na twarzy wszystkich zebranych. Z przymrużeniem oka uczniowie weszli w rolę nauczycieli, wyrażając  tym sposobem myśli o swych pedagogach. Wychowankowie złożyli życzenia wszystkim pracownikom oświaty, rozdając każdemu jabłkowe ordery, aby w ich ciężkiej pracy zdrowie dopisywało!

autor: p. Ewelina Kunach
ZOBACZ ZDJĘCIA    PASOWANIE NA UCZNIA

8 październik 2014r.

 

        Dnia 08. 10. 2014 r. o godzinie 1600 w naszej szkole odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. Dzieci z klas Ia, Ib, Ic i Id pod opieką swoich wychowawców zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym. Uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze. Najważniejszą częścią było złożenie przez dzieci i rodziców ślubowania oraz moment pasowania na ucznia, który dokonuje się w symboliczny sposób poprzez dotknięcie ołówkiem ranienia dziecka. Po uroczystym pasowaniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte na poczet uczniów naszej szkoły i trzymały pamiątkowy dyplom.
Pan dyrektor życzył dzieciom wszystkiego najlepszego i samych sukcesów w nauce.
     Po części oficjalnej przyszedł czas na „słodki poczęstunek” przygotowany przez rodziców. Zapewne uroczystość pasowania na ucznia zostanie długo w pamięci dzieci, wychowawców i rodziców. 


ZOBACZ ZDJĘCIAXXXVII RAJD PTSM

4 październik 2014r.

 

        W dniach 1-4 października uczniowie naszej szkoły należący do kółka turystyczno-krajoznawczego wzięli udział w XXXVII Rajdzie PTSM. Bazą noclegową było schronisko PTSM-u  w Jabłonkach. Ostatniego dnia odbyły się konkursy tematyczne. Drużyna w składzie: Melisa Skubisz, Michał Buszta i Stanisław Jankowski zdobyła 2 miejsce w konkursie krajoznawczo turystycznym. Gratulujemy!

autor: p. Barbara Jankowska
ZOBACZ ZDJĘCIA  TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR ORLIKA

27 września 2014r. 

 

        W sobotę 27 września na leskim ,,Orliku” odbyły się  turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Orlika. W zawodach uczestniczyły trzy drużyny składające się wyłącznie z uczniów naszej szkoły. Po wyrównanych meczach pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna Republika KFC. Najlepsza drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, a pozostałe drużyny i najlepsi zawodnicy zostały nagrodzone dyplomami i koszulkami.
        Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie:
Łukasz Hryców, Michał Weremiński, Mateusz Bebkiewicz, Kacper Sołtys, Szymon Kmiecik, Kacper Brajewski, Mateusz Piergies.
Najlepszy zawodnik  – Mateusz Terlecki,
Najlepszy strzelec  – Michał Weremiński,
Najlepszy bramkarz- Wiktor  Stefański,
Najmłodszy zawodnik  - Kacper Sołtys.

autor: p. Grzegorz Nycz
ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

WYBORY DO ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

23 września 2014r.


ZOBACZ ZDJĘCIA 

 


 

WYCIECZKA KLAS IV W GÓRY

17 września 2014r.

 

        Dnia 17 września 2014 klasy 4a i 4b wraz z wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę górską. Zdobyliśmy Połoninę Wetlińską, zobaczyliśmy cerkiew w Górzance oraz przepłynęliśmy się statkiem „Tramp” po Jeziorze Solińskim. Wycieczka była bardzo udana, a uczestnicy mimo, że zmęczeni bardzo  zadowoleni.

autor: p. Barbara Jankowska
ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

WYCIECZKA KLAS IIa I IIc
DO SKANSENU W SANOKU

9 września 2014r. 

 

        Dnia 9 września br. klasy II a i II c z wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Dzieci wyruszyły spod szkoły w Lesku autokarem i już po pół godzinnej jeździe były w Skansenie . Podzieleni na dwie grupy, na czele z Panem Przewodnikiem i Panią Przewodniczką zwiedzały stare, zabytkowe budowle. Były to między innymi: chałupy wiejskie, cerkwie, kościółki, budynek straży pożarnej, szkoły, i wiele, wiele innych. Największym zainteresowaniem cieszył się Rynek Galicyjski. Dzieci miały możliwość zwiedzenia dawnych warsztatów: zegarmistrza, krawca, szewca; oglądnęły również wnętrze sklepu kolonialnego z ciekawymi, dawnymi produktami, jakie można było wtedy kupić.
        Dzieci z wielkim zainteresowaniem podziwiały eksponaty słuchały przewodników. Poznały w ten sposób historię, życie i zwyczaje ludzi zamieszkujących nasze ziemie  przed ponad stu laty.

autor: p. Danuta Dziedzic
ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

WITAJ SZKOŁO!
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

1 września 2014r. 

 

       1 września 2014 roku uroczystą Mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Wszyscy zgromadzeni dziękowali Panu Bogu za szczęśliwie przeżyte wakacje i prosili o dalsze łaski na czas wytężonej  nauki i pracy. Ksiądz Paweł Pelc wspomniał podczas kazania, że zadaniem każdego ucznia jest rozwijanie i pielęgnowanie talentów, które otrzymał.
       Po Mszy świętej uczniowie udali się do szkoły. Na korytarzach zapanował gwar, słychać było radosne okrzyki powitań, rozmowy, śmiech. Pod wielkim wrażeniem byli pierwszoklasiści, dla których nauka w murach naszej szkoły właśnie się rozpoczęła.
       Na sali gimnastycznej odbyła się akademia, podczas której pan Dyrektor powitał wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców. Pan Benewiat przypomniał o przypadającej 1 września rocznicy wybuchu II wojny światowej. 75 lat temu polskie dzieci nie poszły do szkół, ale musiały zmierzyć się z trudną wojenną rzeczywistością.  Pamięć walczących i poległych w latach 1939-1945 zgromadzeni uczcili minutą ciszy.
       Po spotkaniu z wychowawcami i zapoznaniu się z nowym planem lekcji uczniowie udali się do domów.
       Tym, którym żal jest lata, przypominamy, że każdy dzień przybliża nas do kolejnych WAKACJI! 

autor: p. Agnieszka Kaczanowicz
ZOBACZ ZDJĘCIA Z ŻYCIA SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2013/2014

 


 

TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM

25 czerwca 2014 r

 

        W czerwcu nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez fundację ABCXII – Cała Polska czyta dzieciom. Ideą, która przyświecała organizatorom jest pomysł głośnego czytania dziecku. Jak twierdzą pomysłodawcy, czytanie na glos jest „najprostszym sposobem wychowania mądrego, kulturalnego i szczęśliwego człowieka, a dzieciom pokazać, że czytanie jest znakomitym i ciekawym sposobem spędzania czasu."
        Tydzień czytania wypada zawsze w pierwszym tygodniu czerwca, w tym roku pod hasłem: „Czytanie – mądra rzecz”. Fundacja nawołuje do czytania dzieciom 20 minut dziennie codziennie przez rodziców, dziadków, osoby medialne, przedstawicieli ciekawych zawodów, osoby znaczące w życiu dziecka, a takim jest niewątpliwie nauczyciel.
        Tydzień czytania rozpoczął się inauguracją, na której tradycyjnie, wspólnie przez dyrekcję i chętnych nauczycieli, odczytano wiersz J. Tuwima pt. „Lokomotywa”. Następnie codziennie przez cały tydzień nauczyciel lub inna zaproszona osoba czytała fragment książki. Dla każdej klasy wcześniej dobrano odpowiednią lekturę.
        W tygodniu czytania wzięło udział 23 nauczycieli oraz 14  zaproszonych gości. Na zakończenie tygodnia uczniowie klas pierwszych i drugich otrzymali list z apelem do rodziców.

autor: p. Ewa Kardasz


 

WAKACYJNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT
W TARNAWIE DOLNEJ

24 czerwca 2014 r.


 

        We wtorek 24 czerwca w Tarnawie Dolnej rozegrany został turniej koszykówki dziewcząt. Turniej odbył się w dwóch kategoriach klas szóstych i czwartych. Łącznie w turnieju wystąpiło siedem drużyn. W dwóch kategoriach drużyny z naszej szkoły zajęły drugie miejsce. W naszej drużynie w kategorii klas czwartych wystąpiły trzy zawodniczki  z klasy trzeciej. Najlepszą drużyną w dwóch kategoriach została Tarnawa Dolna. Po turnieju drużyny i zawodniczki zostały nagrodzone pucharami, statuetkami, dyplomami  i nagrodami rzeczowymi. Gratulacje dla naszych zawodniczek za dobrą grę i ambitną postawę w czasie zawodów.

Wyróżnienia:
Najlepsza zawodniczka naszej drużyny kat. 6 klasy:
Natalia Bigos.
Najlepsza zawodniczka naszej drużyny kat. 4 klasy:
Julita Bujak.
Zawodniczka nominowana do pierwszej piątki turnieju:
Iga Izdebska.
Najstarsza zawodniczka turnieju:
Karolina Teclaw.

Skład drużyny - klasy 6: Natalia Bigos, Zuzanna Brajewska, Iga Izdebska,
Kalina Chwała, Emilia Wilińska, Karolina Teclaw, Sandra Stach, Marta Matejak.

Skład drużyny - klasy 4: Izabela Podgórska, Dominika Szmuc, Roksana Sowa, Julita Bujak, Wiktoria Klimek, Julia Witlańska, Patrycja Warchoła.


autor: p. Grzegorz Nycz
ZOBACZ ZDJĘCIA  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
"TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH"

18 czerwca 2014 r.

 

 

I miejsce
Martyna KuloN
Michał Buszta

Michał Podlipski

II miejsce
Olimpia Węgrzynowska

Bartłomiej Sas
Patryk Śnieżek

III miejsce
Martyna Lupa
Kacper Popowski - Bigos

Konrad Domaradzki
Jan Lochman


autor: p. Renata Straszak


 

OGNISKO W BÓBRCE

16 czerwca 2014 r.


 

 

        Dnia 16 czerwca 2014r. klasa 2b była na wycieczce w Bóbrce,   którą zorganizowała Maja Kałka wraz ze swoimi rodzicami. Była to niestety wycieczka pożegnalna ale było świetnie. Dzieci uczestniczyły w pokazie bibułkarstwa artystycznego, zapoznały się z warsztatem garncarskim, lepiły z gliny różne przedmioty, a za zaangażowanie otrzymały dyplomy. Poza tym było ognisko z pieczoną kiełbasą, zapiekanki i dużo napojów. Można było obejrzeć i pokarmić kucyka i owce. Na pamiątkę dzieci kupiły Majce białą koszulkę i złożyły na niej swoje autografy specjalnymi kolorowymi flamastrami. Wszyscy byli wzruszeni i żal im było, że będą musieli niedługo się rozstać ale bardzo zadowoleni z wycieczki.

autor: p. Barbara Środoń
ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
"ZNAMY BAŚNIE ANDERSENA"

4 czerwca 2014 r.


        W pierwszy etapie konkursu uczestniczyli wszyscy uczniowie klas trzecich. Musieli wykazać się znajomością następujących Baśni: "Królowa Śniegu", "Calineczka", "Księżniczka na ziarnku grochu", "Dzielny ołowiany żołnierz", "Świniopas", "Słowik", "Nowe szaty cesarza", "Brzydkie kaczątko".
Do drugiego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:
Chytła Patrycja
Buszta Michał
Lupa Martyna
Sas Bartłomiej
Sroczyńska Dominika
Owsiany Milena
Węgrzynowska Olimpia
Kulon Martyna
Pająk Kamil
         Drugi etap konkursu odbył się 4. czerwca. Uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących "Baśni". Podać tytuły baśni na podstawie fragmentów utworów oraz rozpoznać główne postaci po wysłuchaniu ich krótkich charakterystyk.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Pająk Kamil kl. IIIa
II miejsce - Sas Bartłomiej kl. IIIb
III miejsce - Buszta Michał kl. IIIc
Wyróżnieni:
Sroczyńska Dominika kl.IIIa
Kulon Martyna kl. IIIa
Lupa Martyna kl. IIIc

autor: p. Dorota Bryndza


 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
"AS ORTOGRAFII"

2 czerwca 2014 r.


Na przełomie maja i czerwca odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla klas nauczania zintegrowanego pod hasłem: „As ortografii”. Najpierw odbył się etap klasowy, w którym brały udział wszystkie klasy II i III. Wyłoniono z niego osoby, które bezbłędnie napisały tekst. Następnie organizatorki przeprowadziły II etap, w którym dzieci popisywały się znajomością reguł ortograficznych, rozwiązywały krzyżówki, rebusy.
Wyłoniono zwycięzców:

Klasy II
I miejsce - Wiktoria Rajchel IIb
II miejsce - Kacper Wróblewski IIa oraz Michał Fornal IIc

III miejsce - Gabriela Mucha IIc

Klasy III
I miejsce – Maksymilian OryniczIIIb
II miejsce - Bartosz Lewandowski IIIa

III miejsce – Jan LochmanIIIb
Serdecznie gratulujemy!!!


autor: p. Ewelina KunachROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS III - VI
"POZNAJEMY KSIĄŻKI JULIUSZ VEME'A"

1 czerwca 2014 r.


W bieżącym roku szkolnym biblioteka szkolna zorganizowała konkurs czytelniczy dotyczący twórczości  Juliusza Verne a. Konkurs ten miał na celu: propagowanie książek podróżniczych i fantastyczno-naukowych, kształcenie gustów czytelniczych oraz propagowanie jednej z form spędzania wolnego czasu. Został on ogłoszony 15 marca i trwał do 30 maja. W tym czasie uczniowie mieli przeczytać co najmniej dwie książki spośród następujących: „Piętnastoletni kapitan”, „Napowietrzna wioska”, „W 80 dni dookoła świata”, „Wąż morski”, „Tajemnicza wyspa”, „Pięć tygodni w balonie’, „Gwiazda Południa”, „Wyprawa do wnętrza Ziemi”, „20000 mil podmorskiej żeglugi”. Po przeczytaniu książki uczniowie odpowiadali pisemnie na pytania dotyczące jej treści.    Po podliczeniu punktów ze wszystkich testów przyznano następujące miejsca:

1.    miejsce: Kotlarczyk Karolina z VIc

2.    miejsce: Stefańska Emilia z VIb

3.    miejsce: Bugiel Karolina z VIc  i Kulon Martyna z IIIa

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy!


autor: p. Ewa Kardasz


 

WYCIECZKA KLASY 3A I 3B
DO HUTY SZKŁA W RYMANOWIE I DO PODKARPACKIEJ TROI

30 maja 2014 r.

 

        Dnia 30 maja klasy IIIa, IIIb i 3 osoby z IIIc wraz z wychowawcami i rodzicami wybrały się na wycieczkę. Najpierw udaliśmy się do Huty Szkła „Sabina” w Rymanowie. Tam dzieci poznały technologię powstawania szkła. Mogły też same spróbować swoich sił w niełatwym procesie produkcyjnym. Wszyscy podziwiali oryginalne produkty ze szkła na specjalnej wystawie. Zaopatrzeni w piękne pamiątki udaliśmy się w dalszą podróż. Tak dotarliśmy do Skansenu Archeologicznego w Trzcinicy koło Jasła. Tam czekały na nas atrakcje „Karpackiej Troi”. Obejrzeliśmy film edukacyjny, zwiedziliśmy niezwykle ciekawą salę wystawową. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Skansenu. Obejrzeliśmy chaty, mury obronne, wieżę widokową. Zakupiliśmy pamiątki - kusze, miecze, proce, aniołki i inne produkty z drewna. Zadowoleni wracaliśmy do Leska malowniczą trasą przez Duklę. Przed szkołą czekali na nas stęsknieni rodzice.

autor: p. Ewa Podhorodecka
ZOBACZ ZDJĘCIA
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

WYNIKI KONKURSU
"ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W MOIM ŻYCIU I MOICH BLISKICH"

30 maja 2014 r.

 

 

1 miejsce:

Lena Tobiasz kl. 4 b

Paweł Weimer kl. 4 a

2 miejsce:

Wiktoria Klimek kl.4 a

3 miejsce:

Wiktoria Ciarach klasa 4 b

Wyróżnienie:

Olimpia Węgrzynowska

Michał Rak


autor: p. Elżbieta Mikołajczak


 

 WYJAZD DO KINA HELIOS W RZESZOWIE

28 maja 2014 r.

 

        W dniu 28. 05. 2014 r  wychowawcy ze świetlicy szkolnej p. Renata Straszak, Bogumiła Feresztyn oraz Lucyna Krawczyk zorganizowały wyjazd dla chętnych dzieci do rzeszowskiego kina  Helios na bajkę pt. „Rio 2". Podczas seansu dzieci mogły przenieść się w odmęty dzikiej dżungli i przeżywać przygody razem z głównymi bohaterami dzieła. Mogły przekonać się też jak ważną sprawą jest ochrona środowiska.
       Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do Leska gdzie czekali już stęsknieni rodzice.


autor: p. Bogumiła Feresztyn


 

 DZIEŃ MATKI I OJCA

28 maja 2014 r.


        Dnia 28 maja 2014r. uczniowie z klasy 2 b zaprosili do szkoły swoich rodziców aby uczcić Ich święto – Dzień Mamy i Taty. Zaprezentowali dwie scenki, recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Na koniec złożyli serdeczne życzenia, mocno ich uściskali i wręczyli własnoręcznie wykonane upominki. Wszyscy byli wzruszeni ale bardzo szczęśliwi.


autor: p. Barbara ŚrodońWYNIKI KONKURSU
I EDYCJI SZKOLNEGO "MAM TALENT"

26 maja 2014 r.


 

Wokal

I miejsce
Wiktoria Kinal i Martyna Krupa
Natalia Prawda

II miejsce
Martyna Więcławek

III miejsce
Kinga Reszczyńska
Dec Aleksandra

Taniec

I miejsce
Kaja Bańczak i Nicola Kwiatanowska- Nawrocka
Sanecka Julia, Sanecka Jagoda, Sanecka Julia i Kapalska Emilia

II miejsce
Hawryłko Karolina i Maja Kałka
Molenda Wiktoria

Wyróżnienie
Melisa Skubisz  -   skrzypce

Malowanie

I miejsce
Zofia Fijałka

II miejsce
Mateusz Mackiewicz

III miejsce
Kamila Osękowska

autor: p. Renata Pawlik
ZOBACZ ZDJĘCIA  


 

FINAŁ SZKOLNEGO KONKURSU
PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEGO DLA KLAS III

21 maja 2014 r.

 

Wyniki szkolnego konkursu ekologicznego

Tytuł  Przyjaciela Przyrody” zdobyła Melisa Skubisz kl. III a

II miejsce Bartłomiej Sas kl. III b

III miejsce Maksymilian Karwowski kl. III a

Dominika Sroczyńska kl. III a

autor: p. Ewa Podhorodecka
ZOBACZ ZDJĘCIA 


 

WARSZTATY TEATRALNO - INTEGRACYJNE

20 maja 2014 r.


         W dniu 20 V odbyły się już drugie warsztaty teatralno - integracyjne, w których uczestniczyli członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki. Tym razem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku gościliśmy u siebie. Zajęcia odbywały się w sali baletowej i poprowadziła je pani Hanna Olesiuk. Uczestnicy mieli okazję, uwalniając swoją autentyczną ekspresję, tworzyć etiudy i miniatury teatralne, kształtując przy tym tę szczególną, charakterystyczną dla sztuki teatru, wrażliwość na odbiór innych i, co jest tego konsekwencją – na pracę w zespole. Nasze spotkania zaowocują w najbliższym czasie wystawieniem wspólnego przedstawienia.

autor: p. Ewa Kardasz
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

FINAŁ KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA KLAS IV - VI
"W KRAINIE BAJEK IGNACEGO KRASICKIEGO"

13 maja 2014 r.

 

 

        W dniu 13 V odbył się finał konkursu recytatorskiego dla klas IV-VI, którego tematem były bajki I. Krasickiego dobrane odpowiednio do słów: I śmiech niekiedy może być nauką. Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa”. Czternastu wyłonionych po pierwszym etapie konkursu uczniów, prezentowało po trzy utwory: dwa z etapu klasowego i jeden wybrany z podanej listy. Recytację oceniało jury w składzie: p. A. Brajewska, p. A. Czaja i p. A. Kaczanowicz w oparciu o kartę oceny prezentacji z uwzględnieniem: opanowania pamięciowego, trafności interpretacji, poprawności dykcyjnej, intonacji oraz postawy uczestnika.

        Po podliczeniu punktów przyznano następujące miejsca:

I.        miejsce: Wiktoria Kinal ( Vb ) i Natalia Bigos (VIb)

II.     miejsce: Mikołaj Brajewski (Vb)

           III.    miejsce: Katarzyna Kot (IVb)
Wyróżnienia otrzymali: Miłosz Frydrych (IVa), Maria Błaszczak (Va), Marcelina Głowa (VIb).
         Uczestnicy prezentowali wysoki poziom umiejętności recytatorskich, chociaż niektórych pokonała trema.  Konkurs przebiegał w miłej i pogodnej atmosferze.

 

autor: p. Ewa Kardasz
ZOBACZ ZDJĘCIAVII PRZEGLĄD RECYTATORSKI
"MÓJ PRZYJACIEL ... WIERSZ"

8 maja 2014 r.


        Dnia 8 maja 2014 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku odbył się VII Przegląd Recytatorski pt. „Mój przyjaciel … wiersz”. Wzięli w nim udział następujący uczniowie naszej szkoły: Jagoda Niedziela, Kacper Sołtys, Wiktoria Kosturska, Mateusz Kaciuba, Martyna Kulon, Jakub Niedziela. Opiekunkami dzieci były panie: Ewa Podhorodecka, Ewelina Kunach i Barbara Środoń. Dzieci prezentowały wiersze Juliana Tuwima. Wszyscy pięknie się zaprezentowali i otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Zwycięzcami, wśród uczniów z innych szkół, zostali: Martyna Kulon i Kacper Sołtys.

autor: p. Barbara Środoń
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU
"DBAMY O SWOJĄ PLANETĘ"

5 maja 2014 r.


        Informujemy, że w drugim etapie konkursu o tytuł „ Przyjaciela przyrody” rywalizować będą:
1. Melisa Skubisz
2. Kamil Pająk
3. Jan Lochman
4. Dominika Szmuc
5. Bartłomiej Sas
6. Mateusz Kociuba
7. Maksymilian Karwowski
8. Maksymilian Orynicz
9. Michał Buszta
10. Dominika Sroczyńska

autor: p. Ewa PodhorodeckaMIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI

7 maja 2014 r.

 

        W dniach 14, 15 i 16 kwietnia 2014r. obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Ziemi.
W ramach tego święta  14 kwietnia w szkole rozwieszone zostały plakaty przygotowane przez klasy IV i V  propagujące świadome i właściwe dbanie o czystość naszej planety.
Tego dnia również odbyło się spotkanie z p. leśnikami z nadleśnictwa Lesko. Opowiadali oni o życiu w lesie i o tym, jak dbać o czystość lasu. Wraz z klasami IV - VI  posadzili kilka krzewów w pobliżu szkoły. Zorganizowali oni również krótki quiz z nagrodami. Dzieci z klas I-III powitały leśników wierszykami i piosenkami.
        15 kwietnia kilkunastu uczniów wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym EDI 
        16 kwietnia odbył się krótki marsz w okolicy szkoły pod hasłem ,,Zmieniaj nawyki, nie klimat”, który miał na celu uświadomienie ludziom, iż zmieniając swoje złe nawyki możemy pomóc naszej planecie Ziemi.
        Organizatorkami całego przedsięwzięcia były p. I. Różycka, E.Kunach przy dużej pomocy
p. A.Łach i D.Pakosz

autor: p. Iwona Różycka
ZOBACZ ZDJĘCIAWYNIKI  FINAŁU KONKURSU
"OPOWIADANIE TWÓRCZE"

6 maja 2014 r.

KLASY II

I miejsce- Kinga Kaleniecka- IIc

II miejsce- Antoni Buga- IIc

III miejsce- Paulina Rajchel- IIa

KLASY III

I miejsce- Julia Baran- III a

II miejsce- Maja Kusal- III b

III miejsce- Maksymilian Orynicz- IIIb

autor: p. Ewelina Kunach 


 

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

28 kwietnia 2014 r.

 

 

        28 kwietnia 2014 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Patrona Szkoły.Uczniowie klasy 4a zaprezentowali montaż słowno - muzyczny, który górskimi szlakami przeprowadził nas przez poezję Wincentego Pola. Chór szkolny zaśpiewał wesołe piosenki o górskich przygodach. Tradycyjnie zatańczyły  Bieszczadzkie Żabki. Uczniowie zaprezentowali również swoje talenty, mogliśmy oceniać występy uczniów biorących udział w szkolnej edycji „Mam Talent”. Swój udział podkreślili również najmłodsi uczniowie, którzy recytowali wiersze, byli to szkolni laureaci konkursu recytatorskiego.
        Nad przebiegiem akademii czuwała pani Danuta Pakosz i pani Agnieszka Czaja.


autor: p. Agnieszka Czaja
ZOBACZ ZDJĘCIAAFISZOWY, PEŁEN SŁODYCZY KONKURS CZYTELNICZY
DLA KLAS II - VI

23 kwietnia 2014 r.

 

        W związku z przypadającym w dniu 23 IV Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich, biblioteka szkolna ogłosiła „AFISZOWY, PEŁEN SŁODYCZY KONKURS CZYTELNICZY”. O szczegółach konkursu można było przeczytać na tablicy informacyjnej  biblioteki ( stąd nazwa afiszowy). Pytania dotyczyły znajomości książek i były skierowane oddzielnie do dwóch grup wiekowych: do kl.II-III i kl.IV-VI. Zadanie polegało na odgadnięciu kto, komu składa życzenia. Na kartce należało podać tytuły książek, z których pochodzą odgadnięte postacie i podpisane kartki wrzucić do pudełka w bibliotece.

         Spośród prawidłowych odpowiedzi, 8 V w Dniu Bibliotek, zostały rozlosowane słodkie nagrody.
          Konkurs cieszył się niezwykłym zainteresowaniem.


autor: p. Ewa Kardasz
ZOBACZ ZDJĘCIA
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
"TRADYCJE I OBRZĘDY ŚWIĄT WIELKANOCNYCH"

16 kwietnia 2014 r.

 

        Dnia 16 kwietnia w świetlicy szkolnej odbył się pokaz multimedialny pt. „Tradycje i Obrzędy Świąt Wielkanocnych”,  dla klas III. Uczniowie podczas prezentacji zaznajomili się z historią i ciekawostkami związanymi z obchodami Świąt Wielkiej Nocy.
        W związku z prezentacją odbył się pisemny konkurs wiedzy o zwyczajach o obrzędach Świąt Wielkanocnych. Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą, otrzymali pozytywne oceny z religii.


autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIAWYNIKI PIERWSZEGO ETAPU KONKURSU
"OPOWIADANIE TWÓRCZE"

16 kwietnia 2014 r.

 

        Informujemy, że do drugiego etapu konkursu „Opowiadanie twórcze” przeszły następujące osoby:

Klasa IIa

Filip Ważny

Paulina Rajchel

Bartłomiej Gryziecki

Klasa IIb

Kamila Sękowska

Wiktoria Rajchel

Martyna Więcławem

Klasa IIc

Antoni Buga

Paulina Turopolska

Kinga Kaleniecka

Klasa IIIa

Olimpia Węgrzynowska

Julia Baran

Bartosz Lewandowski

Klasa IIIb

Maksymilian Orynicz

Patrycja Chytła

Maja Kusal

Klasa III c

Martyna Lupa

Michał Buszta

Dawid Sidorski


 Serdecznie gratulujemy i zapraszamy na II etap konkursu, który odbędzie się po świętach.


autor: p. Ewelina Kunach


 

SZKOLNY PÓŁFINAŁ "MAM TALENT"

8 kwietnia 2014 r.

 

Kategoria – taniec:
- Hawryłko Karolina i Kałka Maja
- Sanecka Jagoda,  Sanecka Iga,

 
Sanecka Julia, Kapalska Emilia
- Molenda Wiktoria

- Bańczak Kaja i Kwiatanowska Nicole
- Faron Paula i Fedoryszak Martyna

Kategoria – skrzypce:
 
-Skubisz Melisa
Kategoria – wokal:
-Więcławek Martyna

- Dec Aleksandra
- Prawda Natalia i Reszczyńska Kinga

- Krupa Maryna i Kinal Wiktoria
Kategoria – recytacja:
- Kuczma Zuzanna

Kategoria – rysunek:
- Mackiewicz Mateusz

- Osękowska Kamila
- Fijałka Zofia
Dokładna data finału zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

WSPÓLNE ZAJĘCIA KLASY IA I PRZEDSZKOLAKÓW

3 kwietnia 2014 r.

 

        W dniu 13 marca 2014 r. w ramach współpracy między szkołą a przedszkolem grupa pięciolatków z p. R. Wanielistą i grupa sześciolatków z p. D. Ziemiańską odwiedziły klasę Ia. Dzieci z przedszkola wspólnie z pierwszakami zwiedziły szkołę oraz wzięły udział w zajęciach sportowych. Wszyscy bawili się doskonale biorąc udział w różnych konkurencjach. Na koniec dzieci otrzymały słodkie nagrody za sportową postawę podczas zajęć.
        Do ponownego spotkania doszło w dniu 3 kwietnia 2014 r. W tym dniu klasa Ia odwiedziła grupę pięciolatków w przedszkolu. Klasa Ia wraz z pięciolatkami wzięła udział w zajęciach przyrodniczo - plastycznych "Kolorowa wiosna". Dzieci wspólnie bawiły się, rozwiązywały zagadki przyrodnicze oraz malowały farbami. Za wspaniałą umiejętność współpracy dzieci otrzymały słodki poczęstunek.

autor: p. Dorota Ząbkiewicz
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

PIĘCIOLATKI I SZEŚCIOLATKI W SZKOLE

2 kwietnia 2014 r.

   

 

W dniu 2 IV powitaliśmy w szkole panie wychowawczynie oraz przedszkolaki, które już od września staną się uczniami klas pierwszych.

        Dzieci z ciekawością obejrzały szkolne pomieszczenia, kolorowe, wesołe gazetki, a także miały możliwość przeżyć swoją pierwszą przerwę międzylekcyjną.
      Do obejrzenia przedstawienia w wykonaniu uczniów naszej szkoły zaprosił ich pan dyrektor I. Benewiat. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem  śledziły losy Grzesia – kłamczucha, inscenizację wiersza J. Tuwima przygotowaną przez uczniów klasy IIb oraz poszukiwały wiosny wraz z klasą IIIa w przedstawieniu pt. „O Odwilży, o kichaniu i o Wiosny powitaniu”. Na zakończenie zostały zaproszone do wzięcia udziału w „koncercie” na powitanie wiosny.

        Spotkanie zostało zorganizowane przez panie: B. Środoń, E. Podhorodecką i E. Kardasz.


autor: p. Ewa Kardasz


 

REJONOWE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
W MINI - KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

27 marca 2014 r.


        W dniu 20 marca w Tarnawie Dolnej odbyły się Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w mini-koszykówce dziewcząt. Zawody rozegrane zostały systemem ,,każdy z każdym” a udział w nich wzięło cztery drużyny. Niestety nasza drużyna mimo ambitnej postawy zajęła czwarte miejsce. Pierwsze miejsce w zawodach zajęła drużyna gospodarzy, a drugie SP w Haczowie.
        Tydzień później na hali sportowej w Lesku przyszedł czas na zmagania chłopców. Nasi chłopcy zajęli w zawodach czwarte miejsce i odpadli z dalszych rozgrywek. Awans do półfinału województwa uzyskały drużyny z SP nr.1 w Sanoku i SP w Grabownicy.
Sklad drużyny dziewcząt:
Brajewska Zuzanna, Bigos Natalia, Wilińska Emilia, Matejak Marta, Żebracka Emilia, Czawa Aleksandra, Misiewicz Oliwia, Stach Sandra, Kendryna Klaudia, Chwała Kalina, Bogdan Paulina.
Skład drużyny chłopców:
Łukasz Bujak, Jakub Gładysz, Jakub Ławiński, Krystian Walko, Gabriel Pudełko, Grzegorz Gembuś, Daniel Ladra, Filip Hajduk, Hubert Chaberski, Jakub Feculak.

autor: p. Grzegorz Nycz
ZOBACZ ZDJĘCIAWYNIKI KONKURSU
"ULUBIONA POSTAĆ BAŚNI ANDERSENA"

27 marca 2014 r.


Klasy pierwsze

I miejsce
Kasprzak Alan kl. Ic
Papież Oliwia kl. Ia
II miejsce
Kmiecińska Gabriela kl. Ia
Krasicki Michał kl. Ia
III miejsce
Mołczan Kacper kl. Ia
Czebieniak Wiktoria kl. Ic

Klasy drugie

I miejsce
Kmiecik Szymon kl. IIc
II miejsce
Turopolska Paulina kl. IIc
III miejsce
Mucha Gabriela kl. IIc
Jakubas Karolina kl. IIc

Klasy trzecie

I miejsce
Olszowy Martina kl. IIIb
Rak Michał kl. IIIb
II miejsce
Sroczyńska Dominika kl. IIIa
Węgrzynowska Olimpia kl. IIIa
III miejsce
Szczepanik Weronika kl. IIIc
Kruk Miłosz kl. IIIa                                                         

autor: p. Dorota Bryndza
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA KLAS I - III
"WIOSNA UKRYTA W ORIGAMI"

26 marca 2014 r.

 

        W marcu 2014 roku świetlica szkolna zorganizowała konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III – pt. „ Wiosna ukryta w origami”. Uczniowie wykazali się niezwykłą pomysłowością i starannością . Wszystkie prace były bardzo ciekawe.
Jury nie miało łatwego zadania w wyłonieniu laureatów.
Po burzliwych obradach wyłoniono następujących zwycięzców:

I miejsce – Alan Kasprzak kl Ic
II miejsce
– Karolina Kociuba klIc
III miejsce
– Szymon Kmiecik klasa IIc

Wyróżnienia otrzymali:

Pulina Rajchel kl IIa
Kacper Lalik kl IIc
Kinga Kaliniecka kl IIc
Miłosz Nykiel kl IIc

Mateusz Kociuba klasa IIIb.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy.
Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIAROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA KLAS I
PT. "PIERWSZA WIZYTA W BIBLIOTECE"

26 marca 2014 r.


        Do biblioteki szkolnej wpłynęło wiele prac, będących odbiciem wrażliwości, emocji, odczuć dzieci po pierwszej wizycie w bibliotece. Uczniowie klas pierwszych mogli pochwalić się umiejętnościami plastycznymi oraz spostrzegawczością.
Wyróżniono następujące prace:

I miejsce- Adrian Stach

II miejsce- Kinga Lewandowska i Martynka Janik

III miejsce- Julia Wątor i Vivien Ginda
         Uczniowie zostali uhonorowani pięknymi nagrodami książkowymi.

autor: p. Ewa Kardasz POWITANIE WIOSNY W WYKONANIU UCZNIÓW KLASY IIIA

25 marca 2014 r.

       

Na poszukiwanie wiosny zaprosili w dniu 25 III uczniowie klasy IIIa wystawiając przedstawienie pt. „O Odwilży, o kichaniu i o Wiosny powitaniu”.

         Pierwsza scena ukazuje walkę Szronu (Kamil Pająk) z Odwilżą (Martyna Kulon). W końcu przy aprobacie wszystkich, a szczególnie narratorów (Ola Kierepka, Konrad Domaradzki, Krystian Dobrzański, Olimpia Węgrzynowska,) Szron zostaje przepędzony, aż do następnego roku.
        Główni bohaterowie przedstawienia: Jasiek (Bartosz Lewandowski) i Zosia (Melisa Skubisz) nieco zakatarzeni, bo wiosna to piękna, ale też nieco zdradliwa pora roku, udają się na poszukiwanie wiosny. Pytają o nią Sosny (Dominika Sroczyńska) i jej szyszek (Miłosz Giefert i Miłosz Kruk), Zająca (Staś Jankowski), Świerszczyka (Maks Karwowski) i Żabek (Martyna Kulon, Gaja Chwała). Wszyscy pokazują jej oznaki, ale dopiero widok lecących Bocianów (Monika Miniak, Kacper Brajewski) potwierdza nadejście pani Wiosny(Julia Małek). Z tej okazji Świerszczyk organizuje wspaniały koncert, na którym można usłyszeć takie utwory jak: „ Wiosna” A. Vivaldiego oraz „Koncert”, „Powitanie wiosny” i „Wiosenna cha-cha” słowa i muzyka J. Kucharczyk.

          Widowisko przygotowały panie: E. Podhorodecka i E. Kardasz.

autor: p. Ewa Kardasz
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

KONKURS O SAVOIR - VIVRZE
W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

25 marca 2014 r.

 

        W dniach: 10-14 III w ICIM został udostępniony uczniom interaktywny quiz o savoir-vivrze opracowany przez p. E. Kardasz. Uzyskanie 80% prawidłowych odpowiedzi gwarantowało uzyskanie certyfikatu dżentelmena lub damy.
         Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem szczególnie wśród uczniów starszych klas. Jednakże to młodsi uczniowie otrzymali więcej certyfikatów.

autor: p. Ewa Kardasz


 

 WYJAZD DO KINA HELIOS W RZESZOWIE

19 marca 2014 r.


        W dniu 19. 03. 2014 r  wychowawcy ze świetlicy szkolnej p. Renata Straszak, Bogumiła Feresztyn oraz Lucyna Krawczyk zorganizowały wyjazd dla chętnych dzieci do rzeszowskiego kina  Helios na bajkę pt. „Pan Peabody i Sherman". Podczas seansu dzieci mogły przenieść się w odległe czasy i dowiedzieć się ciekawych rzeczy z przeszłości dzięki tytułowym bohaterom, którzy podróżowali w czasie.
       Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do Leska


autor: p. Bogumiła Feresztyn


 

 PIĘCIOLATKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

17 marca 2014 r.


 

W dniu 17 III pięciolatki objęte od następnego roku obowiązkiem szkolnym, po raz kolejny przyszły do szkoły, tym razem do biblioteki.

Przedszkolaki zwiedziły labirynt pomieszczeń bibliotecznych, podziwiały ilość i różnorodność książek. Dowiedziały się  jak ważną  umiejętnością jest czynność czytania. Dzieci popisały się umiejętnością uważnego słuchania, gdyż wspaniale odpowiadały na pytania zadawane przez uczennice z Koła Przyjaciół Biblioteki, które wystąpiły z programem „Wiersze znanych autorów”. Spotkanie zakończyła wspólna zabawa.


autor: p. Ewa Kardasz


 

 SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

12 marca 2014 r.


       W dniach 12 i 13 marca 2014 r. odbył się kolejny konkurs recytatorski klas młodszych zorganizowany przez panią Grażynę Rychlicką. Tym razem uczniowie recytowali wiersze Juliana Tuwima. Dzieci z klasy II b, przygotowane przez panią Barbarę Środoń, zapoznały wszystkich z życiorysem pisarza oraz zaprezentowały inscenizację wiersza „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”. Dodatkową atrakcją były czytane przez dziewczynki z klasy III a, w gwarze śląskiej i kaszubskiej, wybrane tytuły utworów Tuwima oraz ich fragmenty. Na koniec uczniowie popisywali się znajomością wierszy, odpowiadając na pytania przygotowane przez panią Ewę Podhorodecką.

Komisja oceniająca wykonawców, przyznała następujące miejsca:

klasy pierwsze:
I miejsce – Bentkowski Filip kl. I a, „Kotek”
II miejsce – Bechta Zofia kl. I a, „Murzynek Bambo”;
                    Kociuba Karolina kl. I c, „Stół”
III miejsce – Zięba Filip kl. I a, „Murzynek Bambo”; 
                   Podkalicki Filip kl. I c, „Pan Hilary”
klasy drugie:
I miejsce – Kosturska Wiktoria kl. II b, „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”;
                  Sołtys Kacper kl. II c, „Rycerz Krzykalski”;
                  Niedziela Jagoda kl. II c, „Zosia Samosia”
II miejsce – Rajchel Wiktoria kl. II b, „Zosia Samosia”
III miejsce – Pasławski Gabriel kl. II c, „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”;
                    Grzebyk Leszek kl. II b. „Zosia Samosia”
klasy trzecie:
I miejsce – Kulon Martyna kl. III a, „Słoń Trąbalski”;
                  Kociuba Mateusz kl. III b, „Rzepka”
II miejsce – Orynicz Maksymilian kl. III b, „Ptasie radio”
III miejsce – Lewandowski Bartosz kl. III a, „Rzepka”

 

autor: p. Grażyna Rychlicka
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

TURNIEJ WARCABOWY
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

5 marca 2014 r.

 

       W dniach 3 – 4 marca w świetlicy szkolnej odbył się Turniej Warcabowy dla uczniów klas I – III zapisanych do świetlicy szkolnej. W zawodach brało udział 14 uczestników.
Do finału zakwalifikowali się uczniowie:
Jakub Babicz Ia
Martyna Lupa IIIc
Filip Zięba Ia
Konrad Zabagło IIa.
        W środę 5 marca odbył się finał turnieju, w którym bezkonkurencyjny okazał się uczeń klasy Ia Filip Zięba.  Drugie miejsce wywalczył również uczeń klasy Ia Jakub Babicz. Konrad Zabagło wywalczył sobie 3 miejsce, 4 miejsce przypadło Martynie Lupa z klasy III. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
        Turniej cieszył si ę dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zgłosi się jeszcze więcej ochotników.

autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIAKONKURS SUPERMATEMATYK

5 marca 2014 r.

 

        Po raz kolejny Jaś Kotyła z klasy 6a udowodnił, że uczenie się matematyki przynosi bardzo wymierne korzyści.
       Jak co roku 1 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku spotkali się uczniowie z 20 szkół bieszczadzkich, by wziąć udział w 11 zawodach matematycznych „Supermatematyk”. Naszą szkołę w zawodach drużynowych reprezentowali: Jaś Kotyła, Przemek Maresz i Miłosz Frydrych.
       W zawodach indywidualnych w ciągu godziny należało rozwiązać 5 zadań dostosowanych do wymagań zawartych w regulaminie. W każdej kategorii wiekowej można było uzyskać maksymalnie 25 punktów. Spośród 25 szóstoklasistów największą -maksymalną liczbę-25!punktów – zdobył Jan Kotyła. Serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w konkursach matematycznych, a kolejne już wkrótce, 20 marca – Kangur Matematyczny.  Mamy nadzieję, że wśród finalistów znów pojawi się nazwisko Jaśka Kotyły i innych uczniów naszej szkoły, jak to było w latach ubiegłych. Życzymy powodzenia!!!

 

autor: p. Jadwiga Pancerz


 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

4 marca 2014 r.

 

        Grupa uczniów z klasy III b uczestniczy w zajęciach technicznych. Dzieci budują obwody elektryczne, poznają elementy i układy elektroniczne. Konstruują proste pojazdy i roboty poruszające się za pomocą drgań.


autor: p. Grażyna Rychlicka
ZOBACZ ZDJĘCIACZYSTY WESOŁY CHODZĘ DO SZKOŁY

28 luty 2014 r.

 

        Ponad 110 uczniów klas I-III naszej szkoły brało udział  w miesiącu grudniu 2013 r. w konkursie organizowanym przez Drogerię Rossman. Dzieci wykonywały prace plastyczne, reklamy, plakaty na temat :”CZYSTY, WESOŁY CHODZĘ DO SZKOŁY” Pisały również wierszyki, rymowanki, hasła o czystości i zdrowiu. Wszyscy uczestnicy otrzymali w nagrodę "NIEZBĘDNIKI HIGIENICZNE", które na pewno będą im przypominać o utrzymaniu czystości ciała, włosów, ząbków.  Organizatorkami konkursu w szkole  były: p. Ewelina  Kunach,  p. Danuta  Dziedzic.
Oto przykładowe prace:

Mówi mi Kasia, mówi mi Anka, to taka dobra ma koleżanka:
Dbaj o higienę te osobistą,  wtedy złe czary wszystkie prysną.
Mydło i woda  zdrowia Ci doda. Szampon, odżywka - i  lśni Twa grzywka.
Pasta i szczotka, to dla zębów jest pieszczotka.
Nożyczki małe w ruch idą całe. I wnet paznokcie są zadbane.
Tak przygotowana, czysta i wesoła idę do szkoły zadowolona.                   
Karolina Kociuba  kl.1 c

„Czyścioszek”
Mam mydełko i ręczniczek, mycie rączek dzielnie ćwiczę.

Wiem, gdzie w kranie woda płynie, swoją buzię  sama myję.
Rączki, buzię, zęby też, co mam w kubku? Czy już wiesz?

W kubku mam szczoteczkę swoją, żeby ząbki myc wesoło.
Szczotka z pastą za pan brat, taki ze mnie czysty Skrzat.

Więc do szkoły idę lśniąca, by z nauki być celująca.                                            
Martyna Kulon kl. 3a

 

Nawet przedszkolak wie, że musi umyć ręce zanim coś zje.
Myj ręce, buzię i uszy, bo cię brud zagłuszy.
Myj zęby, bo jak nie rozbolą cię!

Kto od pasty i szczoteczki do zębów ucieka
Na tego dentysta z protezą czeka!
Jan Lochman, kl.3b


autor: p. Danuta DziedzicWYNIKI KONKURSU
FIGURY PRZESTRZENNE W ŻYCIU CODZIENNYM

 19 Luty 2014 r.


I miejsce

Emilia Stefańska (pianino)

II miejsca

Gładysz Jakub (6b na nartach)
Alan Kasprzyk (smok)

III miejsca

Giefert Sara (stolik)
 Andrejko Jakub (pajac)
Oraz

Za prace wykorzystujące surowce wtórne

I miejsca

Watras Paweł i Natalia Watras (lampka)

Filip Sroczyński (ufo)

autor: p. Danuta Pakosz
ZOBACZ ZDJĘCIAZABAWA KARNAWAŁOWA

 8 Luty 2014 r.

 

        W dniu 8 lutego 2014 r. w Szkole Podstawowej w Lesku odbyła się zabawa karnawałowa dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczniowie w dwóch grupach uczestniczyli w zabawach, konkursach oraz poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Punktem kulminacyjnym zabawy dla dzieci klas młodszych było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy strój zimowy „Hu, hu ha… Nasza zima zła”. Stroje były piękne, oryginalne i prawdziwie zimowe!
     Jury w składzie nauczyciele, rodzice, przyznawali punkty każdemu przebranemu dziecku w poszczególnych wystąpieniach, pokazach. Oceniali przede wszystkim włożony wkład pracy w wykonanie stroju, jego oryginalność oraz ogólny efekt.
Największą ilość punktów i tym samym pierwsze miejsce otrzymali uczniowie:

Kosturska Wiktoria IIb - 79 pkt.
Olszowska Martina IIIb - 76 pkt.
Buga Antoni IIc- 74 pkt.  

Drugie miejsce zdobyli:

Kaliniecka Kinga IIc- 70 pkt.
Dudek Kamila Ib- 70 pkt.

Trzecie miejsce:
Kmiecińska Gabriela Ia- 69 pkt.
Rettinger Katarzyna IIc- 66 pkt.

Stroje były tak piękne, iż przyznano także wyróżnienia:

Węgrzynowska Olimpia IIIa
Jankowski Stanisław III a
Kociuba Mateusz III b

         Dziękuję wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom za wysiłek włożony w wykonanie zimowego przebrania.
W przyszłym roku szkolnym poczekamy na…… Panią Wiosnę!!!

autor: p. Ewelina Kunach
ZOBACZ ZDJĘCIA JASEŁKA W WYKONANIU GOŚCI Z UKRAINY

 10 stycznia 2014 r.

ZOBACZ ZDJĘCIAJASEŁKA

 20 grudnia 2013 r.

 

        20 grudnia 2013 roku, w naszej szkole, odbyły się Jasełka, które przybliżyły nam tajemnicę Bożego Narodzenia. Dzieci wcieliły się w rolę Świętej Rodziny, byli pastuszkowie oraz Trzej Królowie. Kolędy rozgrzewały nasze serca i pomagały stworzyć niepowtarzalny nastrój świąteczny. Były życzenia i ciepłe słowa, to był niezwykły i cudowny dzień. Po zakończeniu uczniowie wrócili do klas, aby spotkać się z wychowawcami, podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.
 

autor: p. Agnieszka Czaja

ZOBACZ ZDJĘCIAŚWIĄTECZNE KOLĘDOWANIE

 20 grudnia 2013 r.

ZOBACZ ZDJĘCIA


 

SPOTKANIE W KSIĘGARNI BOSZ

 19 grudnia 2013 r.

 

        Dnia 19 grudnia 2013 r. uczniowie klas 1b i 2b uczestniczyli w spotkaniu z p. Anną Chudzik - autorką książek „Chomik Wincent i świat sztuki”. Spotkanie odbyło się w księgarni Bosz. Autorka opowiadała o różnych technikach malarskich i graficznych, starała się zainteresować dzieci światem sztuk pięknych. Przeprowadziła konkurs plastyczny polegający na przedstawieniu emocji środkami plastycznymi. Wszyscy świetnie się bawili a w konkursie zwyciężyły: Wiktoria Rajchel i Wiktoria Molenda – uczennice klasy 2b. Nagrodą były książki z dedykacją od autorki. Na koniec wszystkie dzieci  otrzymały symboliczne pamiątki i słodycze.

autor: p. Barbara Środoń
ZOBACZ ZDJĘCIATRADYCJE ŚWIĄTECZNE -
PIECZENIE PIERNICZKÓW W SOSW W LESKU

 11 grudnia 2013 r.

 

        W dniu 11 XII uczniowie z Koła Przyjaciół Biblioteki: Tomkiewicz Natalia IVA, Prawda Natalia z VB, Reszczyńska Kinga z VB, Kalina Maja z IVA , Gruszka Wiktoria z IVA ,Dec Aleksandra z IVA, Szramowiat Roksana z VIB i Seroczyńska Barbara z VA, pod opieką p. Ewy Kardasz, wzięli udział w imprezie integracyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesku: „Tradycje przedświąteczne – pieczenie pierniczków”.

     W radosnej atmosferze wspólnie z wychowankami ośrodka nasze uczennice pomagały piec pyszne ciasteczka i wykonywały ozdoby choinkowe. Na zakończenie, miłym akcentem, przy suto zastawionym stole było wspólne kolędowanie.

 autor: p. Ewa Kardasz
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

CZYSTY WESOŁY CHODZĘ DO SZKOŁY

6 grudnia 2013 r.

 

        W listopadzie uczniowie naszej szkoły, pod opieką  pani  Eweliny Kunach oraz Danuty Dziedzic wzięli udział w akcji organizowanej przez drogerię ROSSMANN -„Czysty, wesoły chodzę do szkoły”. Dzieci z klas I-III wykonały łącznie 83 prace. Pisały hasła, wierszyki, rymowanki, wykonały krzyżówki, a także malowały piękne obrazki. Wszystkie prace zostały przekazane do leskiego sklepu Rossmann.
         Czekamy z niecierpliwością na wyniki konkursu oraz obiecane niezbędniki higieniczne!

autor: p. Ewelina Kunach MIKOŁAJKI

 6 grudnia 2013 r.

ZOBACZ ZDJĘCIA

  NOWI CZYTELNICY W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 5 grudnia 2013 r.

 

        Na początku grudnia uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawczyniami przyszli wypożyczyć samodzielnie  swoją pierwszą książeczkę. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem oglądali pomieszczenia i sprzęty biblioteczne, dowiedzieli się, gdzie znajdują się książki odpowiadające ich zainteresowaniom. Po przeczytaniu i omówieniu regulaminu biblioteki, wysłuchaniu 10 próśb książki i pomyślnym zdaniu egzaminu - zostali nowymi czytelnikami naszej biblioteki.

autor: p. Ewa Kardasz 


 

CZYTELNICZY KLUB PRZYJACIÓŁ MIKOŁAJKA

 3 grudnia 2013 r.

 

        W bibliotece szkolnej powstał czytelniczy Klub Przyjaciół Mikołajka. Zrzesza on pasjonatów Mikołajka, głównego bohatera serii książek o Mikołajku. W czasie spotkań członkowie klubu czytają fragmenty - rozdziały książek i na ich podstawie rozwiązują różnorodne „ mikołajkowe zadania”- rebusy, krzyżówki, labirynty przygotowane przez opiekunkę klubu: p. Ewę Kardasz lub przez innych członków.

           Klubowicze również będą mogli pochwalić się własną twórczością: literacką ( tworzenie dalszych przygód Mikołajka, wierszy, opowiadań), plastyczną i muzyczną. Spotkania odbywają się w każdy piątek: od 8.50 do 9.30. Zapraszamy wszystkich, którzy mają głowę pełną pomysłów i lubią się świetnie bawić!

autor: p. Ewa Kardasz
ZOBACZ ZDJĘCIAOBCHODY ROKU JULIANA TUWIMA
FINAŁ KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS III
"TUWIMOWSKIE RYMY"

 26 listopada 2013 r.


        W dniu 26 listopada odbył się wielki finał, w którym, jako widownia, wzięli udział wszyscy uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami. Laureaci etapu pierwszego: Jan Lochman, Olimpia Węgrzynowska, Mateusz Kociuba, Kamil Pająk, Julia Małek, Mateusz Terlecki, Martyna Kulon i Martyna Lupa walczyli o honorowy tytuł: „ZNAWCY TUWIMOWSKICH RYMÓW”. Po zaciętej rywalizacji w sześciu konkurencjach, tytuł ten zdobyła Julia Małek z klasy IIIa. W przerwach między zadaniami ciekawostki z życia poety przybliżali dzieciom starsi uczniowie z Koła Przyjaciół Biblioteki: Klaudia Biernasiewicz, Mikołaj Brajewski i Wiktoria Gruszka.
       
Uwieńczeniem imprezy była wspólna zabawa – inscenizacja wiersza „Rzepka”.

autor: p. Ewa Kardasz
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

LAUREACI KONKURSU "WYCZAROWANE Z LIŚCI"

 25 listopada 2013 r.

 

Miejsce I:
Kasprzak Alan kl. I c
Czebieniak Wiktoria kl. I c
Rettinger Katarzyna kl. II c
Niedziela Jagoda kl. II c
Lochman Jan kl. III b
Jakubas Karolina kl. III b
Szczepanik Weronika kl. III c

Miejsce II:
Kociuba Karolina kl. I c
Reszczyńska Jagoda kl. II c
Rak Piotr kl. I c
Kaliniecka Kinga kl.II c
Kociuba Mateusz kl. III b
Podgórska Izabela kl. III b
Lupa Martyna kl. III c

Miejsce III:
Lubas Jan kl.I c
Niedziela Gabriela kl. I c
Mackiewicz Kacper kl. I c
Kmiecik Szymon kl. II c
Niedziela Jakub kl. III c
Kruk Miłosz kl. III a
Szmuc Dominika kl. III b

Wyróżnienia:
Kosturska Wiktoria kl. IIb
Jakubas Karolina kl. II c
Mackiewicz Mateusz kl. II a
Czebieniak Weronika kl III c
Rak Michał kl. III b
Sowa Roksana kl. III b
Kałka Maja kl. II b
Siwarski Marcel kl. I c
Fedorowicz Wiktoria kl. I a

autor: p. Dorota Bryndza
ZOBACZ ZDJĘCIAAKCJA SZKOLNA
"OWOCE I WARZYWA ŹRÓDŁEM WITAMIN"

 19 listopada 2013 r.

 

        Jak co roku dzieci z klas I-III naszej szkoły uczestniczyły w cyklu zajęć o tematyce zdrowego odżywiania. Wraz z wychowawcami obejrzały wystawkę warzyw i owoców krajowych i egzotycznych, umiejscowioną na I piętrze naszej szkoły. Mogły tam również zapoznać się z Piramidą Żywieniową. W klasach I przeprowadzone zostały zajęcia tematyczne o wartości spożywania owoców i warzyw oraz o ważności II śniadania spożywanego w szkole. Wychowawcy klas I przeprowadzili sondaż na temat drugiego śniadania. Okazało się, że nie wszystkie dzieci jedzą w domu pierwsze śniadanie, a niektóre nie noszą drugiego śniadania do szkoły. Dużo pierwszoklasistów przynosi zamiast  kanapki, zdrowe owoce - niezdrowe słodycze. Uczniowie klas II i III wykonywali na zajęciach kanapki, surówki, soki oraz rozmawiali o wartościach warzyw i owoców. Układali rymowanki, wierszyki, hasła reklamujące zdrowe żywienie.
        We wtorek, 19 listopada odwiedziła klasy I Pani dietetyk - Elżbieta Sobieszczuk (dawna nauczycielka klas I-III naszej szkoły). Przeprowadziła pogadankę o wartości owoców i warzyw i o drugim śniadaniu. Z pewnością spotkanie to uzmysłowi dzieciom, jak ważne dla ich zdrowia jest zdrowe  odżywianie oraz spożywanie zdrowych produktów.
        Organizatorkami akcji były panie D. Dziedzic oraz D. Ząbkiewicz

autor: p. Danuta Dziedzic
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 8 listopada 2013r.

 

        8 listopada w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie zaprezentowali wiersze, ukazujące trudną drogę do wolności. Pieśni patriotyczne przeniosły nas w odległe czasy i rozgrzały nasze serca. Była to niezwykła i niecodzienna lekcja historii. Piękny, biały krzyż, wykonany z brzozy, przypomniał nam o wszystkich bohaterach, którzy oddali swoje życie na ołtarzu Ojczyzny . Nad przebiegiem uroczystości czuwała pani Bożena Bobula i pani Agnieszka Kaczanowicz. Oprawę muzyczną przygotował pan Remigiusz Cecuła.

autor: p. Agnieszka Czaja
ZOBACZ ZDJĘCIAWYJAZD DO KINA W SANOKU
"KUMBA"

 29 października 2013r.

 

        W dniu 29. 10. 2013 r  wychowawcy ze świetlicy szkolnej p. Renata Straszak, Bogumiła Feresztyn oraz Lucyna Krawczyk zorganizowały wyjazd dla chętnych dzieci do sanockiego kina na bajkę pt. „Kumba”.

 BARDZO WESOŁE SPOTKANIE

 29 października 2013r. 

 

        W dniu 29 października 2013 r. klasy Ia, IIb i IIc pod opieką swoich Pań: Doroty Ząbkiewicz, Barbary Środoń oraz Eweliny Kunach uczestniczyły w spotkaniu autorskim w księgarni BOSZ w Lesku. Gościem spotkania był Pan Wiesław Drabik, który bardzo dowcipnie, przy tym rymując opowiadał nam o tym, jak zaczęła się jego historia z pisaniem. To autor ponad stu książeczek dla dzieci pełnych humoru, wierszowanych bajeczek chętnie czytanych i oglądanych przez najmłodszych.
        Uczniowie uczestniczyli w konkursach, zabawach, układali rymy, opowiadali śmieszne historyjki, śmiali się wraz z pisarzem. Było to niezwykłe spotkanie, a zarazem lekcja języka polskiego.

autor: p. Ewelina Kunach
ZOBACZ ZDJĘCIADYSKOTEKA INTEGRACYJNA

 17 października 2013r.

 

        W dniu 17 października w naszej świetlicy odbyła się dyskoteka integracyjna dla klas I i II. Wszyscy świetnie się bawili szczególnie przy rytmach „Makareny” i „Kaczuszek”. Przerywnikami tańców były zabawy przygotowane przez nauczycielki ze świetlicy szkolnej.
        Na zakończenie wszyscy uczestnicy dyskoteki otrzymali upominki.

autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIADZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 14 października 2013r.


         14 X 2013 r. o godzinie 11.20 rozpoczęła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczyście został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Pan Dyrektor powitał wszystkich zebranych gości, nauczycieli i uczniów. Przeczytał życzenia od Pani Burmistrz Barbary Jankiewicz i podziękował nauczycielom za poświęcenie w codziennej pracy. Przewodniczący Rady Rodziców osobiście podziękował nauczycielom za trud włożony w edukację i wręczył na ręce Pana Dyrektora symboliczną wiązankę kwiatów.
        Część artystyczna skłoniła wszystkich do refleksji, były wiersze i piosenki oraz humorystyczne scenki ze szkolnej ławy. Zorganizowano również pokaz mody przygotowany przez Samorząd Uczniowski. Był to miły, pogodny dzień i na pewno niezapomniany
.

autor: N. Tomkiewicz, M Wojtanowska
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

XXXVI WOJEWÓDZKI RAJD PTSM

2 - 6 październik 2013r.

 

        W dniach 2-6 października po raz kolejny wzięliśmy udział w rajdzie PTSM.Tym razem naszym celem była Połonina Caryńska oraz szlaki w okolicach Jabłonek. Pogoda nie sprzyjała pieszym wędrówkom – temperatura była bardzo niska, wiał silny wiatr. Nie poddaliśmy się – ruszyliśmy na żółty szlak i stromą ścieżką wspinaliśmy się na szczyt. Po drodze padał deszcz, sypał śnieg, nawet nie mieliśmy siły narzekać. Połonina została zdobyta, z wielką satysfakcją pojechaliśmy do schroniska w Jabłonkach. Tam czekał na nas pyszny obiad i zasłużony odpoczynek.
        W czwartek ruszyliśmy czarnym szlakiem w kierunku Wysokiego Działu. Trasa liczyła ok. 15 km, ale cóż to dla nas… Wieczorem niespodzianka – znany fotografik p.Grzegorzek przygotował dla nas prezentację na temat bieszczadzkiej przyrody.
       W piątek pakowanie, sprzątanie, przejazd do Leska do schroniska Bieszczadnik stres i wreszcie konkursy.Wyniki konkursów bardzo nas ucieszyły.

Konkurs krajoznawczo- turystyczny:

I miejsce – Urszula Buszta

III miejsce – Kinga Podgórska

Drużynowo – II miejsce

Konkurs ekologiczny:

II miejsce – Maja Rymarowicz

Konkurs wiedzy o PTSM:

II miejsce – Kalina Chwała

Konkurs prezentacji multimedialnych – II miejsce

Konkurs Piosenki Turystycznej – II miejsce

        Jesteśmy bardzo zadowoleni z rajdu – nie możemy doczekać się następnej przygody i spotkania z  przyjaciółmi z innych szkół.

autor: p. Bożena Bobula


 

DZIEŃ CHŁOPAKA W ŚWIETLICY

30 września 2013r.


        Dnia 30.09.2013 w świetlicy szkolnej obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Dziewczynki wraz z paniami ze świetlicy przygotowały konkursy i niespodzianki dla chłopaków. W pierwszym konkursie zadaniem chłopaków było narysowanie swojego portretu z zasłoniętymi oczyma. Najlepszy w tej konkurencji okazał się Michał Buszta.
        Drugi konkurs sprawdzał spostrzegawczość i pamięć chłopaków. Każdy zawodnik miał za zadanie zapamiętać w podanej przez nauczyciela kolejności rzeczy położone na stoliku. W tym konkursie wygrali Michał Buszta oraz Mateusz Terlecki. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki oraz odznakę „Super Chłopaka”. Zwieńczeniem zajęć był wybór „Super Chłopaka Świetlicy”, który zasługuje na miano wspaniałego kolegi, stanowiącego wzór do naśladowana. Jednogłośnie tytuł ten otrzymał Mateusz Terlecki.

autor: p. Bogumiła Feresztyn
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

SPRZĄTAMY ŚWIAT

20 września 2013r.

 

        20 września 2013 roku tradycyjnie w naszej szkole odbyła się akcja „Sprzątanie świata” Uczniowie wyposażeni w worki i rękawice wybrali się w różne rejony Leska, aby uporządkować teren. Akcja przebiegała w serdecznej atmosferze. Po powrocie do szkoły wszyscy byli zadowoleni. Spełniliśmy nasz obowiązek i w doskonałym humorze uczestniczyliśmy w zajęciach.

autor: Wiktoria Gruszka


 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

13 września 2013r.

 

WYNIKI WYBORÓW DO ZARZADU
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

WILIŃSKA EMILIA 42 GŁOSY

BOGDAN PAULINA- 27 GŁOSÓW

PRAWDA NATALIA- 25 GŁOSÓW

KOSTECKA MARTYNA- 21 GŁOSÓW

FALUSZCZAK DARIA- 19 GŁOSÓW

KWIATANOWSKA-NAWROCKA NICOLA- 17 GŁOSÓW

WOJTANOWSKA ADRIANA17 GŁOSÓW

ZOBACZ ZDJĘCIAWITAJ SZKOŁO!
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

2 września 2013r.

 

        Przemówienie pana dyrektora Ireneusza Benewiata rozpoczęło inaugurację nowego roku szkolnego 2013/2014. W swoim przemówieniu pan dyrektor szczególnie serdecznie powitał najmłodszych uczniów, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w naszej szkole. Nie zabrakło miłych słów dla nauczycieli i pozostałych uczniów, którym pan dyrektor życzył samych sukcesów i dobrych wyników w nauce. Życzenia do uczniów i nauczycieli skierowała również pani burmistrz Barbara Jankiewicz. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami.


autor: p. Agnieszka Czaja
ZOBACZ ZDJĘCIA


 

Zespół Redakcyjny w roku szkolnym 2013/2014 tworzą:

 

opiekun: p. Agnieszka Czaja

 

Aleksandra Dec (kl. 4 a)

Daria Faluszczak (kl. 4 a)

Karolina Franke (kl. 4 a)

Miłosz Frydrych (kl. 4 a)

Sara Giefert (kl. 4 a)

Wiktoria Gruszka (kl. 4 a)

Regina Kaim (kl. 4 a)

Maja Kalina (kl. 4 a)

Natalia Tomkiewicz (kl. 4 a)

Roksana Tworzydlak (kl. 4 a)

Marcelina Wojtanowska (kl. 4 a)

Filip Hajduk