DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Lesku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.splesko.pl  

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-08..

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Część  plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo, – zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • Brak  odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ireneusz Benewiat 
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  
Telefon: 13 469 63 69

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła mieści się w trzech budynkach przy ul. Smolki 2. ul. Kościuszki 7. ul. Mickiewicza 16.
 2. W budynku przy ul. Mickiewicza 16 znajduje się podjazd dla wózków i winda 
 3. W budynkach przy ul. Smolki 2 i Kościuszki 7 brak udogodnień dla niepełnosprawnych.
 4. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Każdy budynek posiada oznakowane drogi i wyjścia ewakuacyjne.
 5. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 6. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych przeznaczony dla pracowników.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.